settings icon
share icon
Kérdés

A mennyben is lesznek könnyek?

Válasz


A Biblia egyszer sem említi konkrétan, hogy a mennyben is lenne sírás, és ezzel könnyek. Jézus inkább az akár már egy bűnös megtérésekor is kitörő nagy örömről beszél, mikor a mennyet említi (Lukács 15:7, 10). A Biblia kimondja, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, már most is “... kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel...” örvendeznek (1.Péter 1:8) – ha pedig az öröm már a puszta földi létünkben is így képes megnyilvánulni, akkor mennyivel inkább a mennyben? A menny bizonyára sokkal örömtelibb hely (lesz). A poklot ezzel szemben a sírás és “fogcsikorgatás” helyeként írta le Jézus (Lukács 13:28). Még ha tehát épp csak egy felületes pillantást vetünk is a Szentírás tanításaira, akkor is arra a felismerésre jutunk, hogy a sírás a pokol birodalmának lesz része, a mennyországban pedig nem lesznek könnyek.

Isten ígérete mindig is az volt, hogy Ő elveszi népe bánatát, és örömre fordítja azt. “...este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm” (Zsoltárok 30:6). És “a kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd” (Zsoltárok 126:5). Mint minden más dologban, Jézus e tekintetben is előttünk járó példa. Urunk a hit fejedelme és bevégzője, “a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült” (Zsidókhoz 12:2). Jézus könnyei az eljövendő öröm útját egyengették.

Eljön az idő, mikor Isten minden könnyet letöröl majd megváltottjai arcáról. “Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott” (Ézsaiás 25:8). János apostol Ézsaiás próféciáját idézi, mikor mennyei látomását a Jelenések könyvében rögzíti (lásd 7:17-es igevers). Az idők legvégén Isten beteljesíti ígéretét: “És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről...” (Jelenések 21:4). Különösen érdekes az esemény időzítése, arra ugyanis a nagy fehér királyiszék ítéletet követően (Jelenések 20:11-15), valamint az új ég és új föld megteremtése után kerül sor (Jelenések 21:1).

Gondoljunk csak bele: ha Isten csak az új teremtés után töröl el minden könnyet, akkor az azt jelenti, hogy addig még lehetséges a sírás, a könnyek. Bár korántsem biztos, de mégis elképzelhető, hogy az új teremtés lezárásáig a mennyben is lesznek könnyek. A könny és a sírás a mennyben valahogy nem tűnik helyénvalónak, a következőkben mégis olyan alkalmakat vettünk sorra, melyekről feltételezhető, hogy még a mennyben is könnyeket fakasztanak:

1) Krisztus ítélőszéke előtt. Minden hívő életében el fog jönni az az idő, amikor megmérettetik “...hogy kinek milyen a munkája...” (1.Korinthusbeliekhez 3:13 – Károli 2011). Aki élete és szolgálata során csupán “fát, szénát, pozdorját épít” arra az alapra, Aki maga Jézus Krisztus, ”...kárt vall. . . . Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át” (12. és 15. igevers – Károli 2011). A (kilátásba helyezett) jutalom elvesztésének elszenvedése bizonyára szomorú esemény lesz. Lehetséges, hogy az valóban a könnyhullatás ideje lesz a mennyben, mikor rádöbbenünk majd, hogy mennyivel nagyobb tisztelettel viseltethettünk volna az Úr iránt? Talán igen.

2) A nagy nyomorúság idején. Az ötödik pecsét feltörése után a hívők üldöztetése csak tovább erősödik a nyomorúság idején. A fenevad, vagy más nevén az Antikrisztus, sokakat megöl majd ekkor. A Jelenések könyvének 6. fejezete (egy későbbi jelenetben) úgy ábrázolja az életükkel fizető a mártírokat, mint akik már a mennyei oltár előtt állva várnak arra, hogy az Úr bosszút álljon: “És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?” (10. igevers). Ezek a lelkek tehát már a mennyben vannak, de még mindig emlékeznek haláluk (erőszakos) körülményeire, és igazságra szomjaznak. Lehetséges, hogy ők virrasztásuk közben könnyeket is hullatnak? Talán igen.

3) A szerettek örök kárhozatának bepecsételése. Abból kiindulva, hogy a mennyben lévő embereknek van némi tudomásuk arról, hogy mi történik a földön, lehetséges, hogy tudni fogjuk, ha egy-egy (hátramaradt) szerettünk elutasította Krisztust, és ezzel az Isten nélküli örökkévalóságba lépett be. Ennek ismerete természetesen igen nyomasztó volna. Hogy a nagy fehér királyiszék ítélete során vajon a mennyben lévők is követhetik-e az eseményeket, és amennyiben igen, akkor vajon könnyeket is fognak hullatni azokért, akik elkárhoznak? Talán igen.

Mindez persze csupán spekuláció, emberi találgatás. A Biblia nem tesz említést arról, hogy a mennyben is volna sírás, vagy hogy lennének könnyek. A menny a vigasztalás, a megpihenés, az Istennel való közösség, az Ő dicsőségében való elmerülés, az Ő magasztalása, és az öröm helye lesz. Ha a fent felsorolt okoknál fogva mégis hullanának ott könnyek, azok az örökkévaló létünkben mind eltöröltetnek. “Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!” (Ézsaiás 40:1). “És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek...”(Jelenések 21:5).

EnglishVissza a magyar oldalra

A mennyben is lesznek könnyek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries