settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a kognitív viselkedésterápia, és biblikusnak tekinthető-e?

Válasz


A ma széles körben alkalmazott kognitív viselkedésterápia a behaviorsta viselkedésterápiából nőtt ki (lásd kapcsolódó cikkünket az oldalon). Bár általában véve sok keresztény idegenkedik a pszichológiától, úgy tűnik, hogy ez a hozzáállás a kognitív viselkedéselmélet kapcsán talán nem annyira megalapozott, mint más pszichológiai koncepciók esetében, hiszen a bibliai elvekkel nagyobb összhangban van, mint azok. Az alábbiakban röviden ismertetjük a kognitív viselkedésterápia jellemzőit, koncepcióit pedig a Biblia tükrében elemezzük.

A kognitív viselkedésterápia rövid kifejtése
A kognitív viselkedésterápia kifejlesztése Albert Ellis, Aaron Beck és Donald Meichenbaum nevéhez fűződik. Ahogy azt már a neve is sugallja, a kognitív viselkedésterápia bizonyos szempontból a behaviorista viselkedéstarápia kibővítése, annak továbbgondolása. A kognitív viselkedéselmélet szerint az emberi nehézségek a szubjektív gondolatokra (lásd: oktulajdonítás folyamata) vezethetők vissza, az érzelmi zavarokat tehát nem az adott esemény maga, hanem a személy ezen eseményről kialakított gondolkodása/hiedelme váltja ki. Ezen terápia-típus célja abban áll, hogy az irracionális gondolatok ellentmondásaira rámutasson, valamint hogy a kliens önértékelését különválassza az adott viselkedése értékelésétől – vagyis arra irányul, hogy az egyén különbséget tudjon tenni identitása és cselekedetei között. Nem azzal vagy tehát azonos, amit teszel (vagy épp elmulasztasz megtenni), hanem egy olyan egyéniség vagy, aki tesz dolgokat, jókat, és néha rosszakat is – valahogy így hangzik a vezérgondolat. A kognitív viselkedésterápia célja, hogy a kliensnek minden emberi tökéletlensége ellenére is segítsen elfogadni önmagát.

A kognitív viselkedésterápia azon a nézeten alapul, hogy az emberben mind a racionális-, mind pedig az irracionális gondolkodás készsége megvan. Az emberek hajlanak az olyan pozitív dolgokra, mint a boldogság, a szeretet, az elemző gondolkodás, az önfenntartás, a növekedés és az önmegvalósítás, ugyanakkor hajlamosak a negatívumokra is, úgy mint hibáik megismétlésére, intoleráns viselkedésre, bizonyos gondolataik tudatos elfojtására, önvádra és önpusztításra. A kognitív viselkedésterapeuták az ún. ABC-DEF modellt használják, ami áll egy “kiváltó eseményből”, ami egy “hiedelmet” vált ki, ami pedig egy érzelmi és viselkedésbeli “következményhez” vezet (eredeti angol fogalmak szerint – A: activating event, B: belief, C: consequence) Ezt a kört a kialakult hiedelmet “vitató közbeavatkozás” töri meg, amely egy “hatáshoz”, valamint egy új “érzés” kifejlődéséhez vezet (eredeti angol fogalmak szerint – D: disputing intervention, E: effect, F: feeling). Az emberi érzelmi zavarokat lényegében a negatív gondolatok internalizálása (belsővé tétele) eredményének tekintik. A kognitív átstrukturálás, átszervezés révén az önfejlesztés már lehetővé válik, mivel az irracionális gondolkodás helyébe konstruktív gondolati mintákat helyeznek.

A kognitív viselkedésterápia kommentálása a Biblia fényében
A Rómabeliekhez 12:2 igevers, valamint a 2.Korinthusbeliekhez 10:5 igei passzus a kognitív viselkedésterápia hozzáállása mellett szól. Isten arra utasít itt minket, hogy újítsuk meg gondolatainkat, és őrizzük meg azokat (Jézus Krisztusban). A Sátán maga a “hazugság atyja” (János 8:44), ha tehát gondolatvilágunk nem az igazság szilárd alapjára van felépítve, akkor az ő számos megtévesztésére is fogékonyabbá válunk. Jakab apostol levelének 2:14 igerésze szintén arról értekezik, hogy a hitünk hogyan hat ki a viselkedésünkre.

Ugyanakkor az igenis veszélyeket rejt, hogy a kognitív viselkedéselmélet gyakorlati alkalmazása inkább foglalkozik azzal, hogy a kliens adott hiedelme/oktulajdonítása az ő szempontjából mennyire hasznos vagy épp haszontalan, sem mint, hogy az az igazságnak felel-e meg, vagy sem. Ahelyett tehát, hogy a hazug hiedelemeket igaz tartalmakra cserélné, a kognitív viselkedésterápia az általa nem hasznosnak ítélt gondolatokat az általa hasznosnak ítélt gondolatokkal helyettesíti. Ezzel pedig tágra nyitja ajtót az értékrelativista felfogás előtt.

A kognitív viselkedéselmélet emberi természetről kialakított képe pontatlan. Az elmélet a naturalizmusban gyökerezik, ezért a szellemi természetű dolgok kapcsán vagy nem érzi magát illetékesnek, vagy el sem ismeri azok létét. Ennek megfelelően Isten létezésével sem akar semmit kezdeni. Mindezek ellenére, kissé meglepő módon, a kognitív viselkedéselméleti megközelítés bizonyos szempontból utal arra, hogy az ember bukott, bűnös természettel rendelkezik. Ezzel kapcsolatban azonban azt sugallja, hogy az ember képes az önmegváltásra, vagyis hogy létezik az a mennyiségű és minőségű tett, melyek által az ember jóra tudja változtatni gyarló emberi természetét (a tettek általi üdvözülés, nem mellesleg, a létező összes vallás hátterében megbúvó sátáni hazugság – a fordító megjegyzése). Az igazság viszont az, hogy nem, erre egyikünk sem képes. Gondolataink tudatos felülvizsgálata, majd azok áthangolása, egészen biztosan nem fog megmenteni minket.

A kognitív viselkedésterápia önelfogadásra irányuló célkitűzései azonban eredendően nem bibliaellenesek. Az ugyanis igaz, hogy Isten minden tökéletlenségünk ellenére is elfogad minket (Efézusbeliekez 2:1-10; Kolossébeliekhez 2:13; Rómabeliekhez 5:6-8). Ha azonban Hozzá jövünk, akkor Ő nem hagy meg minket gyarló mivoltunkban. Az Isten általi megigazíttatásunkat (vagyis igazzá tételünket) fontos a megszentelődésünk folyamatával egyensúlyba hozni.

A kognitív viselkedésterápia adott esetben azon keresztények számára is tartalmazhat néhány olyan hasznos technikát, akik igyekeznek minden gondolatukat Krisztusban foglyul ejteni, vagy csak szimplán más, önuralmat igénylő életterületeken szeretnének fejlődni. Hasznos lehet az ellenség hazugságainak leleplezésében is, hogy a keresztény hívőt már ne lehessen önutálatba vagy önpusztító viselkedésmintákba csábítani vagy kergetni. Ahhoz azonban, hogy valóban megszabaduljunk a hamis gondolatoktól, és tényleges szellemi növekedésnek induljunk, Isten igazságának talajába kell gyökerezzünk, és a Szent Lélek ereje által kell megszentelődnünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a kognitív viselkedésterápia, és biblikusnak tekinthető-e?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries