settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan fogunk kinézni a mennyben?

Válasz


A Korinthusbeliekhez írt első levél 15. fejezetében Pál apostol a feltámadásról és a feltámadt testről beszél. A 35. és az azt követő igeversekben kijelenti, hogy mennyei testünk el fog térni a természetes testünktől, és rögtön ki is emel néhány éles különbséget. Míg földi testünket a halandóság jellemzi (az elmúlásra, a halálra való fogékonyság), feltámadt testünket a halhatatlanság fogja jellemezni (azaz nem lesz fogékony a halálra). Míg földi testünk hajlamos a romlásra (romlandóságra), addig mennyei testünk romolhatatlan lesz (1.Korinthusbeliekhez 15:53). Továbbá míg természetes testünk hajlamos a gyengeségre, a feltámadt testünk egyik fő ismérve az erő lesz (43. igevers).

Az összehasonlítás egy további szempontja szerint most természetes testünk van, akkor viszont már szellemi testünk lesz. Ez minden bizonnyal nem azt jelenti, hogy olyanok leszünk, mint a szellemek, amiknek egyáltalán nincs testük, és csak lebegnek (a semmiben), és nem tudnak kapcsolatba lépni a körülöttünk lévő világgal. A 49. igevers elvégre kimondja, hogy Jézus feltámadott testéhez hasonló testünk lesz (lásd még 1.János 3:2). Feltámadása után Jézus arra buzdította apostolait, hogy érintsék meg őt kezeikkel, és annak is bizonyságát adta, hogy enni is képes, ezzel is bizonyítva, hogy nem csupán (valami test nélküli) szellem (Lukács 24:37-43). Az sokkal valószínűbbnek hat, hogy amiképp a természetes test a mi fizikai világegyetemünkben való mostani létünkre van szabva, úgy a szellemi testünk egy olyan test lesz, ami az öröklétre van teremtve, amelyre az örökkévaló lakhelyünkön rendeltettünk. Jézus feltámadt testében képes volt arra, hogy tetszés szerint belépjen zárt helyiségekbe (vagyis, hogy szilárd tárgyakon is áthaladjon - lásd János 20:19). Jelen földi testünk még olyan dimenziókra korlátoz minket (pl. tér és idő), melyekre a szellemi testünk már nem fog.

A Korinthusbeliekhez írt első levél 15:43 igeverse a “gyalázatosságban” (mag módjára) elvettetett-, valamint a “dicsőségben” feltámasztatott állapotok közötti átalakulást írja le. A Filippibeliekhez írt levél 3:21 igeverse e szavakkal jellemzi ezt a Jézus általi transzformácíót: “Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez...” Romlandóságnak alávetett testünket a gyalázatos szóval jellemzi az Írás, hiszen az a bűn következményeinek nyomait viseli magán. Bizonyos esetekben a testünk a saját, személyes bűneink miatt rongálódott meg, gondoljunk például egy olyan agyra, ami a kábítószerrel való visszaélés miatt már nem képes az ép gondolkodásra. Más esetekben embertársaink bűnei hagynak nyomot a testünkön, így például a velünk szemben elkövetett erőszakos cselekedetek sebhelyet hagynak maguk után. De nem csupán ezek a bűnök kizárólagos testi jegyei. Átfogó értelemben a romlandóságnak alávetett teljes fizikai testünk az emberiség bűnbeesésének közvetlen eredménye. Ha a bűneset nem lett volna, akkor romlás és halál sem volna (1.Korinthusbeliekhez 15:56). Isten azonban Krisztus átalakító ereje által képes arra, hogy gyermekeit új, dicsőséges testtel támassza fel, amely teljesen mentes a bűn romlásától, és helyette Krisztus dicsősége a sajátja.

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy az Írás nem írja le pontosan hogyan fogunk kinézni a következő életünkben, milyen korúnak, vagy milyen testalkatúnak fogunk látszani. Míg sokan vélik úgy, hogy az akkori és a mostani megjelenésünk között valamiféle hasonlóság lesz, azt biztosra vehetjük, hogy bármilyen módon is változott meg a külsőnk vagy az egészségi állapotunk a bűn következtében (akár rossz életviteli döntések, örökletes rendellenességek, sérülések, öregedés stb. miatt), ezen vonások már nem fognak áttevődni a következő életünkre. És ami még ennél is fontosabb, hogy az Ádámtól örökölt bűnös természet (Rómabeliekhez 5:12) többé már nem lesz bennünk, hiszen Krisztus szentségének képére leszünk újraszabva (1.János 3:2).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan fogunk kinézni a mennyben?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries