settings icon
share icon
Kérdés

Kinek adakozzak? Hogyan döntsem el, hogy melyik segélyszervezetet, jótékonysági egyletet, jó kezdeményezést támogassam anyagilag?

Válasz


Hogyan hozzon a keresztény hívő bölcs döntést a segélyszervezetek és támogatandó kezdeményezések áradatában? Melyek azok a missziók, szervezetek, jótékonysági egyletek stb., amelyeket a legérdemesebb támogatni? Hogyan fektessük be a pénzt, hogy az a lehető leghatékonyabb módon gyarapítsa Isten országának létszámát? Sokan tanácstalanul állnak ezekkel a kérdésekkel szemben. Lássunk tehát egy pár bibliai vezérelvet, melyek könnyebbé tehetik ezt a döntést.

Milyen célra adakozzunk? — Az egészséges tanítás
"Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek" (Titusz 2:1)

A szervezet/a misszió/a segélyezés/a jótékonysági egylet Jézus Krisztus evangéliumát hirdeti, és ragaszkodik a Isten Igéjének ihletettségéhez és tévedhetetlenségéhez? A segélyszolgálat minden cselekedete arra mutat, hogy a nagy parancsolat betartására törekszik, vagyis minden elveszett léleknek hirdeti az evangéliumot? Igyekezetével azon van, hogy minden szükséges szellemi ismerettel felvértezze a híveket, hogy azok érett hitre juthassanak, és Jézusnak mind odaadóbb követői legyenek (Máté 28:19-20; Apostolok Cselekedetei 1:8)? Még ha valóban el is kötelezik magukat, hogy Jézus Krisztus kezei és lábai legyenek e világon, és embertársaink testi szükségleteit be is töltik, a tevékenységükben akkor is az evangélium kapja a legfőbb helyet?

Milyen célra adakozzunk? — Hatékonyság és szakértelem
"Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit" (Máté 13:8)

A jó ügynek van valamilyen felmutatható eredménye? A szervezet valóban eléri célját és képes teljesíteni küldetését? A problémák megoldásában is profi szervezet benyomását kelti? Céljai tekintetében a segélyszervezetek tömegéből valóban kiemelkedik valamivel, valóban sikerül tevékenysége által emberek életén javítania?

Milyen célra adakozzunk? — Sáfárság
"A mi pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék" (1.Korinthusbeliekhez 4:2)

Helyesen használják fel a rendelkezésre álló pénzt? Valóban olyan dolgokra gyűjtik a pénzt, amik tényleg számítanak? A tálentumokról szóló példázat szerint Isten országának növekedésére használják forrásaikat, vagy elássák azt, mint a példázatbeli gonosz szolga? A szervezet elsődleges pénzügyi céljai összhangban állnak az Isten Igéjében fontosnak feltüntetett elvekkel és gyakorlattal?

Milyen célra adakozzunk? — Számadási kötelezettség
"Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek" (Példabeszédek 15:22)

A szervezet áttekinthető és lelkiismeretes módon kezeli a rábízott összeget, és a döntéseit is ilyen módon hozza meg? Túl nagy hatalom összpontosul egyes emberek kezében, vagy a fontos döntések meghozatalába a többséget is bevonják, és ezzel egy egészséges szervezeti összhangot tartanak fent? A vezetés nyitott arra, hogy szeretetteljes intést elfogadjon a Példabeszédek 27:17-ben található „vasedzés" példája szerint. A segélyszervezet hajlandó és képes teljes költségvetését nyilvánosságra hozni? Nyitottak az építő kritikára, vagy egyáltalán nem fogadnak semmiféle visszajelzést (Példabeszédek 27:6)?

Milyen célra adakozzunk? — Ima
"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek" (Máté 7:7).

Folyamodjunk Istenhez bölcsességért, Őt kérdezzük meg, hogy Ő miképpen szeretné pénzünket befektetni (Jakab 1:5). Kérjük Istent arra, hogy azon ügy iránt gerjesszen tüzet szívünkben, amelyikre Ő szeretné, hogy adakozzunk. Őt kérjük arra, hogy mutassa meg teljesen világosan, melyik adomány lesz a legnagyobb hatással Isten országának növekedésére.

Milyen célra adakozzunk?— Bízz Istenben és adj jó kedvvel
"Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten" (2.Korinthusbeliekhez 9:6–7).

Míg ebben a témában keresve sem fogunk a mózesi törvényekhez fogható törvényeket találni, addig a fent vázolt elvek mind segítségünkre lehetnek a döntéshozatalnál. Mi itt a gotquestions.org-nál úgy gondoljuk, hogy a keresztény hívő első sorban abba a helyi gyülekezetbe vigye adományát, ahol maga is tag. Azonban a hívő ebben a dologban is teljes szabadságra lett elhívva, így nyitva áll előtte, hogy a gyermekjóléti szervezeteket támogatja, vagy éppen az emberkereskedelem felszámolására irányuló törekvésekre ad. Szabadon döntheti el, hogy a helyi hajléktalanszállót, vagy egy nemzetközi evangelizációs missziót támogat. Ezekben a kérdésekben nincsen abszolút helyes-, vagy abszolút rossz válasz, hiszen azok belátásunktól, az elsőbbségi/fontossági sorrendtől, és személyes elkötelezettségünktől függnek.

Még egyszer azt tanácsoljuk, hogy kérd Istent arra, hogy annak a jó ügynek lángját keltse fel szívedben, amiben Ő akar látni téged együttműködni. A fenti elveket szem előtt tartva vizsgáljuk meg az adott szervezetet, majd adjunk jókedvvel!

EnglishVissza a magyar oldalra

Kinek adakozzak? Hogyan döntsem el, hogy melyik segélyszervezetet, jótékonysági egyletet, jó kezdeményezést támogassam anyagilag?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries