settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan gyűjthetünk a mennybe kincseket?

Válasz


Jézus arra hívott fel minket, hogy a mennybe gyűjtsünk magunknak kincseket - azaz ne a földre (lásd Máté 6:20). Ezt a parancsot pedig szívünk állapotához, annak vágyához kapcsolta: “Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Máté 6:21; lásd még a 6:10-20 igerészt).

A Biblia említést tesz mindazon jutalmakról, melyek arra a hívőre várnak, aki hűségesen szolgálja az Urat ebben a világban (Máté 10:41). “Nagy” jutalmat ígér azoknak, akiket Jézus nevéért üldöznek. Különböző koronák is említésre kerülnek (pl. a 2.Timótheushoz 4:8 igeversben). Jézus azt mondja, hogy visszatértekor jutalmunk már nála lesz (Jelenések 22:12).

A mi kincsünk azonban mindenekelőtt és mindenek felett maga az Úr Jézus. Ha valóban Jézust tesszük kincsünkké, akkor erőforrásainkat – legyen az a pénzünk, időnk, tehetségünk stb. – az Ő evilági munkájára fogjuk fordítani. Fontos, hogy ténylegesen mi motivál minket arra, amit teszünk (1.Korinthusbeliekhez 10:31). Pál apostol azzal bátorítja a szolgákat, hogy Isten örök jutalma vár azokra, akik szívük tiszta szándékából szolgálják Krisztust: “És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok” (Kolossébeliekhez 3:23-24).

Amikor önfeláldozóan élünk Jézusért, vagy teste (azaz az egyház) szolgálata által szolgáljuk Őt, romolhatatlan kincset gyűjtünk a mennyben. Isten előtt még a látszólag kis cselekedetek sem maradnak észrevétlenek. “És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát” (Máté 10:42).

Egyesek, akiknek látványosabban megnyilvánuló ajándékaik vannak (lásd 1.Korinthusbeliekhez 12. fejezete), mint például a tanítás, az éneklés vagy a hangszerek értő megszólaltatása, annak kísértésébe eshetnek, hogy saját dicsőségükre használják ezen ajándékukat. Akik viszont ahelyett, hogy Isten dicsőségét keresnék, tehetségükkel vagy lelki ajándékaikkal az emberek dicséretét kívánják kiváltani, itt és most megkapják teljes “fizetségüket”. A farizeusok jutalma az emberek hangos tetszése volt (Máté 6:16). De ugyan miért dolgoznánk a világ dicséretéért, ha egyszer a mennyben sokkal többet kaphatunk?

Az Úr hűségesen megjutalmaz minket a Neki végzett szolgálatért (Zsidókhoz 6:10). Meglehet, hogy az egyes szolgálatok különböznek egymástól, de az Úr, akit szolgálunk, egy és ugyanaz. “A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint” (1.Korinthusbeliekhez 3:8).

A Máté evangéliumának 19:16-30 igerészében említett gazdag ifjú jobban szerette pénzét, mint Istent. Jézus ennek a tényére mutatott rá. Nem az volt a baj, hogy az ifjú gazdag volt, hanem az, hogy gazdagságát nagyobb “kincsnek” tartotta, mint azt a “kincset”, amit egyedül Krisztustól kaphatott volna. Jézus azt mondta e férfinak, hogy adja el a vagyonát, ossza annak szerzeményét szét a szegények közt, és kincse “lesz a mennyben”. Majd így buzdította: “...és jer és kövess engem” (21. igevers). A fiatalember megszomorodva hagyta ott Jézust, mert nagyon gazdag volt. E világ kincseit választotta, és így nem gyűjtött kincset a mennybe. Nem volt hajlandó Jézust a kincsévé tenni. És bár a fiatalember nagyon vallásos volt, Jézus mégis könnyűszerrel leleplezte szíve kapzsiságát.

Az Írás arra is figyelmeztet minket, hogy hamis tanítókat követve el ne veszítsük teljes jutalmunkat (2.János 1:8). Ezért olyan fontos, hogy minden nap forgassuk Isten Igéjét és jól forgolódjunk abban (2.Timótheushoz 2:15). Így felismerhetjük a hamis tanítást, amikor azt halljuk.

A kincsek, amelyek Isten gyermekére várnak, messze felülmúlnak minden bajt, kellemetlenséget vagy üldöztetést, amivel itt adott esetben szembe kell néznünk (Rómabeliekhez 8:18). Teljes szívből szolgálhatjuk az Urat, tudva, hogy Isten az, Aki számon tart mindent, az Ő jutalma pedig bővelkedni fog a kegyelemben. “Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1.Korinthusbeliekhez 15:58).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan gyűjthetünk a mennybe kincseket?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries