settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a Keresztyén Tudomány?

Válasz


A Keresztyén Tudományt Mary Baker Eddy (1821-1910) indította el, aki új ötletekkel állt elő a lelkiség és az egészség témájában. Eddy saját 1866-os gyógyulásának hatására éveket töltött bibliatanulmányozással, imádkozással és különböző gyógyítási módszerek kutatásával. Ennek eredményeképpen 1879-re kidolgozott egy tanrendszert, amelyet „Keresztyén Tudomány”-nak nevezett el. Science and Health with Key to the Scriptures („Tudomány és Egészség Kulccsal a Szentíráshoz”) című könyve új alapokra helyezte az test-lélek-szellem kapcsolatát. Ezt követően főiskolát, egyházat, kiadót, majd „The Christian Science Monitor” címmel újságot is alapított. A Keresztyén Tudományt más csoportokhoz való hasonlósága miatt sokan nem keresztyén szektának tartják.

A Keresztyén Tudomány azt tanítja, hogy Isten – aki mindenek Atyja és Anyja – tökéletesen jó és teljes mértékben szellemi, és minden teremtményét – az egyes emberek igazi természetét is beleértve – a maga tökéletes, szellemi lényének hasonlatosságára alkotta. Mivel Isten keze munkája jó, a rossz dolgok, így a betegség, a halál és a bűn nem lehetnek részei az alapvető valóságnak. E gonosz dolgok inkább az Isten nélküli élet következményei. Az imádság a legfőbb eszköz arra, hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez, és gyógyulást találjon a betegségeire. Ez a nézet eltér a Bibliától, amely azt tanítja, hogy az ember Ádám bukása óta bűnben születik, s ez az öröklött bűn választ el mindnyájunkat Istentől. Isten üdvözítő kegyelme nélkül, amely Krisztus kereszthalálában nyilvánult meg, sohasem gyógyulhatnánk ki legfőbb bajunkból: a bűnből.

A Keresztyén Tudomány követői nem azt tanítják, hogy Jézus gyógyít meg bennünket szellemi betegségünkből (lásd Ézs 53:5), hanem Jézus szolgálatát tekintik követendő mintának, és úgy látják, hogy Jézus szolgálata a gyógyulást állítja a középpontba az üdvösség helyett. A Keresztyén Tudomány hívei azért imádkoznak, hogy nap mint nap minél többet ismerhessenek fel Isten valóságából és szeretetéből, átélhessék azt a harmóniát és gyógyulást, amely e felismerésből fakad, és másokat is elsegíthessenek erre a felismerésre.

A többségük a szellemi gyógyulás mellett dönt először, majd ennek eredményeképpen választják betegség esetén az ima erejét a gyógyszeres kezelés helyett. Az állami hatóságok alkalmanként ellenvetésüknek adtak hangot e szemléletmóddal kapcsolatban, különösen akkor, amikor a Keresztyén Tudomány követői kiskorúaktól tagadták meg a gyógyszeres kezelést, azonban a Keresztyén Tudomány egyháznak nincs olyan szabályzata, amely bármiféle döntésre kötelezné a híveket az betegségek kezelésével kapcsolatban.

A Keresztyén Tudomány egyházban nincsenek szolgálattevők, hanem a Biblia, valamint A hívek naponta bibliai leckéket tanulmányoznak, vasárnaponként pedig a helyi gyülekezet két kiválasztott laikus tagja olvassa fel azokat. A gyülekezetek heti rendszerességgel tartanak bizonyságtevő alkalmakat, ahol a tagok elmesélik, hogyan gyógyultak meg különböző bajokból.

Valamennyi létező „keresztyén” szekta közül a „Keresztyén Tudomány” elnevezése a legpontatlanabb. A Keresztyén Tudomány se nem keresztyén, se nem tudományos. A Keresztyén Tudomány tagadja az összes alapigazságot, ami egy tanrendszert „keresztyénné” tesz. Valójában a tudománnyal is ellentétben áll, és a misztikus, New Age-es szellemiségben látja a testi-lelki gyógyulás kulcsát. A Keresztyén Tudomány keresztyénség-ellenes szekta, s mint ilyen, mindenképpen elvetendő.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a Keresztyén Tudomány?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries