settings icon
share icon
Kérdés

Miben kéne más legyen egy keresztyén házasság?

Válasz


A hívők házassága leginkább abban különbözik a nem-hívőkétől, hogy Krisztus áll a házasság középpontjában. Amikor két ember Krisztusban egyesül, akkor a céljuk az, hogy a házasság révén növekedni tudjanak a krisztusképűségben. A nem-hívőknek több céljuk lehet a házassággal, de a krisztusképűség nincs köztük. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden hívő, mihelyst megházasodik, rögtön ennek a célnak megvalósításán kezd el dolgozni. Sok fiatal hívőben egyáltalán fel sem merül, hogy valójában ez a cél, de a bennük lakozó Szentlélek munkálkodik bennük, és éretté teszi őket, hogy a krisztusképűség egyre világosabb céllá váljon számukra. Amikor mindkét fél azt tűzi ki személyes céljául, hogy egyre jobban Krisztushoz hasonlítson, akkor egy erős és élő keresztyén házasság kezd kibontakozni.

A keresztyén házasság ott kezdődik, hogy megértjük, mit tanít a Biblia – elsősorban az Efezus 5 – a férj és feleség szerepéről és a szerepek betöltése iránti elkötelezettségről. A férjnek kell a család vezetőjének lennie (Efezus 5:23-26). Ez a vezetői szerep nem lehet diktatórikus, lenéző és hatalmaskodó a feleséggel szemben, hanem összhangban kell lennie azzal a példával, amellyel Krisztus vezeti az Egyházat. Krisztus együtt érzően, irgalommal, megbocsátással, tisztelettel és önzetlenül szerette az Egyházat. A férjnek hasonlóképpen kell szeretnie a feleségét.

A feleségnek alá kell vetnie magát a férjnek „mint az Úrnak" (Efezus 5:22), nem azért, mert ő alsóbbrendű, hanem mert mind a férjnek, mind a feleségnek engedelmeskedniük kell egymásnak, Krisztus félelmében (Efezus 5:21), és mert a családban lennie kell egy hierarchiának, amelynek Krisztus a feje (Efezus 5:23-24). A tisztelet elengedhetetlen az alávetettség megvalósításában: a feleségnek tisztelnie kell a férjét, ahogy a férjnek is szeretnie kell a feleségét (Efezus 5:33). A kölcsönös szeretet, tisztelet és alávetettség képezi a hívő házasság szegletkövét. Ha erre a három alapelvre építünk, mind a férj, mind a feleség növekedni fog a krisztusképűségben, és ahogy az istenfélelemben növekednek, egymáshoz is közelebb kerülnek, nem távolabb.

A hívő házasság másik fontos eleme az önzetlenség, ahogy azt a Filippi 2:3-4-ben látjuk. Eme versek szerint az alázat elve elengedhetetlen tényezője a hívő házasságnak. A férjnek és feleségnek egyaránt a társuk szükségleteit kell előtérbe helyezniük, ami önzetlenséget kíván, és ezt csak a bennük lakozó Szentlélek segítségével érhetik el. Az alázat és önzetlenség nem a bukott ember természetéből fakad. Isten Lelkének jellemzői ezek, amelyek gyümölcsöt teremnek, táplálnak és tökéletességre jutnak. Ezért van az, hogy az erős keresztyén házasságot a lelki fegyelem jellemzi: bibliatanulmányozás, igeverstanulás, imádság és az Isten dolgai feletti elmélkedés. Ha mindkét fél ezekben gyakorolja magát, mindketten megerősödnek és éretté válnak, ami a házasságot is erőssé és éretté teszi.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miben kéne más legyen egy keresztyén házasság?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries