settings icon
share icon
Kérdés

Miért olyan véres vallás a kereszténység?

Válasz


Ahhoz, hogy megértsük, miért “véres vallás” a kereszténység, vissza kell mennünk Isten ószövetségi, vérre vonatkozó kijelentéseihez: “...a testnek élete a vérben van...” (3.Mózes 17:11, 14). Itt Isten azt adja tudtunkra, hogy az élet és a vér lényegében egy és ugyanaz. A vér az élet fenntartásához szükséges tápanyagokat szállítja a test minden részébe, és ezzel az élet lényegét képviseli. Ezzel szemben a vérontás az élet kioltását, azaz a halált jelenti.

A Bibliában a vér azonban a szellemi értelemben vett élet jelképe is. Amikor Ádám és Éva vétkezett az Édenkertben azzal, hogy nem engedelmeskedtek Istennek, és ettek a tiltott fa gyümölcséből, a szellemi halált azonnal megtapasztalták, évekkel később pedig a fizikai halált is. Beteljesedett rajtuk Isten figyelmeztetése: “De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz” (1.Mózes 2:17). A vérük – azaz az életük – most már bűnnel volt szennyezve. Isten kegyelemmel teljes tervében azonban “kiutat” biztosított szorult helyzetükből mikor kijelentette, hogy a véráldozatok – ideiglenesen állatok vére, végül pedig Isten Bárányának (Jézus Krisztusnak) a vére – elegendő lesz arra, hogy elfedezze a bukott emberiség minden bűnét, és visszaadja szellemi életet. Ő vezette be az áldozati rendszert, kezdve azokkal az állatokkal, amelyeket Ő maga ölt meg, hogy bőrükből az első ruhákat biztosítsa, és ezzel “elfedezze” Ádám és Éva bűnét (1.Mózes 3:21).Az összes ezután következő ószövetségi áldozat ideiglenes volt, és így újra és újra meg kellett ismételni. Ezek a folyamatos áldozatok az egyetlen igazi és végső áldozat, Krisztus áldozatának előképei voltak, Akinek a kereszten kiontott vére örökre megfizette a bűnökért járó büntetést. Az Ő halála minden további vérontást szükségtelenné tett (Zsidókhoz 10:1-10).

Ami azt illeti, a kereszténység véres vallás - valóban az. De mégis egy egyedülálló értelemben vett véres vallás. A vértelen vallásokkal szemben ugyanis komolyan veszi a bűn problémáját, ami egyben azt jelzi, hogy Isten is komolyan veszi a bűnt, és halálbüntetést szab ki érte. A bűn nem valami kis dolog. Egy egyszerű kis büszkeség volt az, ami Lucifert démonná változtatta. A féltékenység egyszerű bűne volt, ami miatt Káin megölte Ábelt stb. Mikor Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből, és ezzel úgy döntöttek, hogy fellázadnak az Isten szeretete ellen, és megtagadják az Ő jóságát, akkor gyakorlatilag a jó és szerető Istennel szemben egy csalónak hittek. A kereszténység véres vallás, mert úgy tekint a bűnre, ahogyan a szent Isten is tekint rá – komolyan.

Továbbá, mivel Isten igazságos, a bűn büntetés után kiált. Amíg az (abszolút) igazságosság követelményei nem teljesülnek, Isten nem bocsáthat meg pusztán kegyelemből. Ezért van szükség áldozatra, mielőtt a megbocsátás egyáltalán lehetővé válna. Az állatok vérének kiontása, amint arra a Zsidókhoz írt levél is rámutat, csak egy ideig “fedezhette el” a bűnt (Zsidókhoz 10:4), amíg a Krisztus engesztelő halála által végbe nem ment a mindig is tervezett és mindenben elégséges áldozattétel. A

kereszténység tehát abban különbözik a többi véres vallástól, hogy egyedül ő hirdeti azt, hogy a bűn

problémájának feloldásához szükséges áldozat meg lett téve.

Végül, bár a kereszténység e tekintetben valóban véres áldozatokat mutatott be, végtére mégis ez az egyetlen vér nélküli vallás. A halál ellentéte az élet. Jézus halálával életet hozott, ahogyan azt oly sok igevers is mutatja. Ha valaki tehát bízik Krisztusban és a bűneiért tett engesztelő áldozatában, akkor az megmenekült a halálból, és átment az életbe (János 5:24; 1.János 3:14). Az élet egyedül Őbenne van. Minden más út a halálba vezet (Apostolok Cselekedetei 4:16; János 14:6).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért olyan véres vallás a kereszténység?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries