settings icon
share icon
Kérdés

A kereszténység tényleg a fehérek vallása?

Válasz


Időnként azt a vádat hozzák fel a kereszténységgel szemben, hogy az a „fehérek vallása”, ami arra a történelmi kapcsolatra vezethető vissza, amit a kereszténység az európai nemzetek felemelkedésében és az Egyesült Államok alapításánál játszott. Ezt csak tovább bonyolítja annak ténye, hogy az afrikai rabszolgakereskedelem idején sok fehér rabszolgatartó kereszténynek vallotta magát, és a Bibliával próbálta igazolni tetteit. Annak az elképzelésnek az elfogadása, mely szerint a kereszténység a fehérek vallása, egyes színes bőrű embereket arra késztet, hogy olyan nem-keresztény vallásokhoz csatlakozzon, mint az iszlám, az animizmus és a rastafarianizmus.

A Nagy Károly uralkodása óta való világtörténelmi folyamatoktól függetlenül, a kereszténységet soha nem csak a fehér embereknek szánták. A Biblia azt tanítja, hogy minden ember Isten képmására teremtetett (1.Mózes 1:27). Az első keresztények mind szemita etnikumúak voltak, így valószínűleg világos- vagy sötétbarna bőrszínük volt. Annak, hogy a kereszténység az elmúlt évszázadokban túlnyomórészt fehér vallás volt, semmi köze nincs a kereszténység üzenetéhez. Ez inkább annak tudható be, hogy a keresztények nem vitték el Jézus Krisztus evangéliumát az egész világra (Máté 28:19-20; Apostolok Cselekedetei 1:8). Jézus Krisztus az egész világ – minden nagyrassz és nemzetiség – bűneiért való engesztelő áldozat (lásd 1János 2:2). Szellemi szempontból tekintve minden rasszhoz tartozó embernek szüksége van a Megváltóra, mert a bűnös állapotunk emberként közös (Rómabeliekhez 5:12).

Az Apostolok Cselekedeteinek könyve cáfolja azt az elképzelést, mely szerint a kereszténység a fehérek vallása volna. Amikor a gyülekezet (egyháztörténeti korszaka) kezdetét vette, afrikaiak is voltak, akik befogadták az evangélium üzenetét (Apostolok Cselekedetei 2:10). Fülöp evangélista kifejezetten arra lett elhívva, hogy egy etióp tisztviselővel ossza meg Krisztus üzenetét (Apostolok Cselekedetei 8:26-38). Ez az etiópiai üdvözült és keresztséget vett, az utolsó pedig, amit róla olvashatunk, az, hogy “...tovább méne az ő útján örömmel” (39. igevers). Az etiópiai kopt egyház az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetében szereplő etióp tisztviselő evangelizációs munkájára vezethető vissza.

Az evangélium a szíriai Antiókhiában – egy Ázsiában található nagyvárosban – való terjedése rávilágít az egyház sokszínű gyökereire. Valójában Antiókhia volt a kereszténység első meghatározó központja, amint az Jeruzsálemen túl is terjedt. Az ázsiai egyház erejének további bizonyítéka, hogy Pál apostol számos levelét (Galátziabeliekhez, Efézusbeliekhez és Kolossébeliekhez) ázsiai gyülekezeteknek írta, valamint a Jelenések könyve 2.-4. fejezetében található gyülekezetekhez írt leveleket szintén Ázsiában lakó testvéreknek címezte.

Az olyan egyházi vezetők, mint Augustinus, Athanasius, és Tertullianus – akik mindannyian Észak- Afrikából származtak – bizonyítják, hogy a kereszténység Afrikában is élénken képviseltette magát. Irenaeus, Ignatius és mások a kereszténység első három századbeli ázsiai életerejéről tanúskodnak.

Etiópia, a mai Líbia, Egyiptom és Nyugat-Ázsia területe tartósan keresztény terület maradt, amíg a Közel- Keleten és Afrikában a muszlim inváziók következtében az iszlám uralma alá nem került. Az iszlám megjelenése előtt számos afrikai és ázsiai régió ugyanúgy a kereszténység központjának számított, mint ahogy Európa is mindig az volt.

A Krisztus áldozata általi bűnbocsánat, azaz a kereszténység lényege, minden rasszhoz, bőrszínhez, hitvalláshoz és nemhez tartozó embernek felajánlható, mindazoknak, akik ”... a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében...” részesülnek (Rómabeliekhez 5:17; 5:18). Azzal, hogy Jézus Krisztus életét helyettesítő áldozatként adta a bűnért, vérével “minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből” váltott meg embereket (Jelenések 5:9).

Nem, a kereszténység nem a fehérek vallása. De a kereszténység nem is a fekete, a barna, a vörös vagy a sárga ember vallása. A keresztény hit igazsága minden emberre általánosan érvényes. “...Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik” (Apostolok Cselekedetet 10:34-35).

EnglishVissza a magyar oldalra

A kereszténység tényleg a fehérek vallása?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries