settings icon
share icon
Kérdés

Milyen tulajdonságok fontosak a keresztény hívő udvarlóban?

Válasz


A Szentírásban nem találunk olyasfajta szerelmi és baráti viszonyokat, melyek napjainkban teljesen általánosnak számítanak. A romantikus viszonyok terén a Biblia sokkal inkább a házasság követendő elveit ismerteti, és azokat tartja szem előtt. Ebben az értelemben a randizás manapság inkább olyan szerepet tölthet be, hogy megvizsgálhassuk, az adott férfi vagy nő alkalmas-e jövőbeli házastársnak. Ennek megfelelően a legfőbb tulajdonság, aminek a keresztény udvarlót jellemeznie kell az, hogy elkötelezett legyen Jézus követésében, tehát hogy olyan férfi legyen, akiből jó keresztény férj is válhat. A hívő hölgy tehát jól teszi, ha olyan férfit keres magának, aki komoly és elszánt kapcsolatban áll Istennel, és aki hasonlóan komolyan és elszántan áll a hölggyel folytatott kapcsolathoz is. Persze azt bárki mondhatja, hogy szereti Jézust, és hogy keresztény. A kérdés tehát az, hogy hogyan mehetünk biztosra, hogyan tudhatjuk meg, hogy hiteles emberrel állunk szemben?

A Szentírás számos olyan igeverset tartalmaz, melyek jól jellemzik az ideális keresztény férfit. Isten Szava lévén ezek az igeverseket maradéktalan bizalom illeti meg. Isten Igéje nagyban segíti a hölgyet potenciális jövőbeli férjének felmérésében. A következőkben sorra veszünk egy pár olyan elvet, melyek mind bombabiztos bibliai alappal rendelkeznek. A keresztény udvarlónk legyen...

Alázatos és nyílt az igei tanításra és feddésre: A Szentírás azt mondja, hogy az igazságos és bölcs férfiember, akkor is szívesen veszi a bölcs tanítást és útmutatást, mikor azt nehezére esik befogadni, és mikor az számára adott esetben még fájdalmas felismeréseket is maga után von. (Zsoltárok 141: Példabeszédek 9:9; 12:15). Az igaz férfiú bizonyságát adja annak is, hogy hajlandó intést elfogadni a Szentírásból, valamint viselkedésében az is megnyilvánul, hogy szeretettel hallgat azokra, akik ezeket a szentírásbeli elveket közvetítik felé.

Őszinte: Tettei feleljenek meg szavainak. A Biblia kijelentése szerint az igaz férfi egyik fő jellemzője az őszinteség, mely mind a személyes-, mind pedig szakmai életében megnyilvánul (Efézusbeliekhez 4:28). Mikor szavát adja, akkor tartja is ahhoz magát, még akkor is, ha az utólag kellemetlenségekkel jár számára (Zsoltárok 15:2-5). Jelleme legyen feddhetetlen és jellemezze őt becsületesség.

Önzetlenség: A Szentírás kifejezetten a férjeket szólítja meg, mikor azt kívánja meg tőlük, hogy ugyanazzal a szeretettel szeressék feleségüket, mint amilyen önfeláldozó szeretettel Jézus Krisztus szerette és szereti egyházát (Efézusbeliekhez 5:25-28). A keresztény udvarló magatartásában ez a tulajdonság már a házasság előtt is meg kell nyilvánuljon választottja felé. A szerelem kezdeti romantikus szakaszában könnyű szeretni társunkat, azonban a keresztény udvarló az a fajta férfi kell legyen, kinek szándékát és viselkedését minden (jövőbeli) helyzetben (is) a szeretet irányítja, kinek szavai kedvesség, só és fény (1.János 3:18).

Képes és hajlandó a gondoskodásra: A Szentírás határozottan azt állítja, hogy az a férfiember, aki nem gondoskodik saját családjáról, még a hitetlen embertársunknál is rosszabb (1.Timótheushoz 5:8). A gondoskodás nem azt jelenti szükségszerűen, hogy férfinak egy rakás pénzt kell hazavinnie. Sokkal inkább arról van itt szó, hogy a férj hajlandó felelősséget vállalni felesége és gyermekei szellemi és anyagi jólétéért. A nők számára is fontos az, hogy megértsék ennek az igeversnek a valós súlyát. Nőként nagyon nehéz feladat tisztelni és szívből engedelmeskedni egy olyan férfinak, aki nem akar gondoskodni róla és családjáról. Ha a nőnek nagyon kell törnie magát, hogy tisztelje a férjét, akkor a házassági konfliktusok messze túlmutatnak majd a puszta anyagi dolgokon. A nő férje iránt tanúsított tisztelete, valamint a férj felesége iránt tanúsított önfeláldozó szeretete egymásba kapcsolódva engedelmeskednek igazán jól Isten parancsának, és alapvető fontossággal bírnak a házasság egységére és örömére nézve (Efézusbeliekhez 5:25-32).

Hajlandó társa aktív és előrelátó védelmezésére: A nők általában mind testi-, mind pedig érzelmi értelemben gyengébbek és sérülékenyebbek, mint férfitársaik. Így hát a férjnek mind jobban meg kell értse feleségét és tudatosítania kell magában felesége igényeit, hogy előrelátó és előreható módon védelmezhesse lelkét és testét. A jó keresztény udvarló, egy olyan férfi, aki gondoskodik barátnőjéről és ezzel a szenvedélyes védelmezéssel a házasság kötelékébe való belépés után sem hagy fel (1.Péter 3:7).

Vegyünk sorra egy pár olyan negatív dolgot, melyet már jó időben érdemes felismerni: materialista életszemlélet (1.János 2:15-16; 1.Timótheushoz 6:10), hazudozás (Példabeszédek 12:22;19:22), félrelépés (Prédikátor 7:26; Példabeszédek 7. fejezete), családtagokkal való rossz bánásmód — különösen az anyával való rossz viszony (Példabeszédek 15:20; 19:26; 20:20; 23:22). Általánosságban elmondható az, hogy a férfi és az anyja közötti kapcsolat jól jelzi, hogy a férfi hogyan fog viszonyulni feleségéhez a házasságon belül. Már a kapcsolat elején érdemes az olyan viselkedésmintákat beazonosítani, mint az irracionális elvárások, az irányításra való hajlam, és a féltékenység, hiszen ezek mindegyike jó eséllyel vezethet erőszak kialakulásához (Példabeszédek 6:34; 27:4).

Végül pedig azt mondhatjuk, hogy a keresztény udvarló egy olyan ember, aki jól passzol a hölgypárjához. Ez elsősorban szellemi síkon értendő, vagyis a pár kapcsolatának középpontjában Istennel való élő viszonyuk kell álljon, és ezt illetően mindketten egy véleményen és egy szívvel kell legyenek (2. Korinthusbeliekhez 6:14). Nincs arra semmi ok, hogy miért próbálnák hitetlenek karjaiban megtalálni a házasság Isten szerinti egységét. A pár tagjainak gyakorlati szempontok szerint is harmonizálniuk kell egymással, így jó, ha az egymáséval megférő temperamentummal-, hasonló aktivitási szinttel-, és hasonló érdeklődési körökkel és célokkal rendelkeznek.

Ha mindezek tetejébe a férfi jó humorérzékkel rendelkezik, és jó kedélyű személy, akkor az nagyon megerősítőleg tud hatni felesége életének minden vonatkozására. Természetesen nem lehet senki szüntelenül boldog, azonban az a férfi, akit valóban a Szent Lélek békéje és öröme tölt be, valóban egy nagyon jó parti. Az élet sokszor nehéz, és a házasság sem éppen mindig egy felhőtlen gyereknapra emlékeztet. Lesznek benne szomorú időszakok is, hiszen a konfliktus ennek az emberi társas kapcsolatnak is velejárója. Ennélfogva egy kedélyes és feleségét bátorító házastárs valóban Istentől jövő áldás (Proverbs 16:24; 17:22; 15:30).

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen tulajdonságok fontosak a keresztény hívő udvarlóban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries