settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan választhatok jó keresztény lelkigondozót/terapeutát?

Válasz


Ahhoz, hogy jobban megértsük a keresztény terápia, vagy más nevén a bibliai tanácsadás mibenlétét, fontos, hogy egy kicsit megismerkedjünk annak történetével. A pszichoterápia kifejlesztését általában Sigmund Freud nevéhez kapcsolják, annak továbbvitelét pedig Carl Rogershez. A keresztények azonban általánosságban úgy vélik, hogy a pszichoanalízis mögött álló elméletek nem biblikusak, és ezzel a gyógyításban sem hasznosak. Az elmúlt 50 évben különböző szakmai háttérrel rendelkező keresztények tettek kísérletet a pszichológia és a Biblia közötti szakadék áthidalására. A keresztény-, azaz Biblia-alapú terápia úttörői nem akartak holmi ember-alkotta elméletekre építeni. Napjainkra azonban már sok keresztény lelkigondozó tulajdonít egy bizonyos fokú igazságot a világi kutatásoknak, a terápiás technikáknak és a szociokulturális tanulmányoknak. Ezen elméleti és gyakorlati technikák hasznos elemei azonban lényegesen kisebb súlyt kapnak a bibliai világképben.

Manapság azonban olyan keresztény lelkigondozókat is találunk, akik a fenti megközelítéssel ellentétes módon állnak a lelkigondozáshoz. A pszichológia kezelési módszereiben nincs semmi eredendően bűnös, még akkor sem, ha azokat olyan emberek fejlesztették ki, akik nem hittek/hisznek Isten írott szavában, a Bibliában – állítják. Azok a lelkigondozók azonban, akik valójában nem hiszik, hogy a Bibliának igenis sok mondanivalója van a terápiás gyakorlatról, nem Isten szemszögéből látják a problémát. Másfelől viszont azok a lelkigondozók, akik nem hiszik, hogy a pszichológiának bármi keresnivalója volna a terápiában, pedig annak az értékét nem ismerik föl, hogy az Isten által teremtett legösszetettebb lény-, vagyis az ember tanulmányozása is juthat érvényes megállapításokra. A legtöbb keresztény lelkigondozó minden esetre egyetért abban, hogy az emberi psziché megértésének alapja a Biblia, hiszen maga Isten teremtette az elménket is. A Biblia azt hirdeti magáról, hogy mindenre elegendő, amire valaha csak szükségünk lehet, és ez alól persze a lelkigondozás témaköre sem kivétel (2.Péter 1:2-4; Zsidókhoz 4:12; 2.Timótheushoz 3:16-17).

Felmerül tehát a kérdés, hogy a keresztény hívőnek tényleg szükségszerűen “keresztény” lelkigondozó vagy “keresztény” terapeuta kell-e, vagy esetleg bármelyik lelki tanácsadóhoz elmehet – hasonlóan, mint ahogy egy törött lábbal is bármelyik általános orvost felkereshetjük. A terápiás tanácsadás és egy törött láb kezelése közötti különbség azonban mégis abban rejlik, hogy a lelkigondozás rendeltetése a lelkünk szolgálata. Igen, a környezetünkre (is) kiható (nemkívánatos) viselkedésformáink, valamint a belső, érzelmi jellegű gyötrelmeink egyaránt arra mozdíthatnak minket, hogy lelkigondozáson vegyünk részt, de végső soron a lelkünk üdvösségének elérése az, ami minden lelkigondozás fókuszában kell álljon, hiszen fennáll a veszélye, hogy amennyiben azt nem érjük el, teljességgel elveszünk. Ennek fényében azt mondhatjuk, hogy egy keresztény lelkigondozóval jobban járunk, ugyanis egy hívő emberen nagyobb eséllyel nyugszik meg Isten igazságának Lelke, Akinek a tisztánlátását és útmutatását semmilyen emberi bölcselet, vagy filozófia nem helyettesíthet, vagy pótolhat.

A világi pszichológia önmagában nem több annál, mintha egy halálos betegséget egy sebtapasszal próbálnánk meg kezelni. A sebtapasznak persze van egy bizonyos rendeltetése, sőt, egy adott fokig és ideig még nagyon hasznos is lehet, az emberi lélek betegségére (az eredendő bűn kihatása által való elválasztottság Istentől – a fordító megjegyzése) azonban egyedül Jézus Krisztus megváltó munkássága és a Szent Lélek működése az ellenszer. A Jézus vezetése alatt álló tanácsadó használhatja kizárólag a Bibliát, párhuzamosan a Bibliát és a pszichológiai irodalmat, vagy csupán a pszichológiai irodalmat arra, hogy kliensét segítse. A legfontosabb összetevő mégis az, hogy Jézus vezetése alatt kell álljon, vagyis a gyógyulás kulcsa maga Jézus Krisztus. Ő a gyógyító. Az élet minden megpróbáltatására és bajára Ő az általános gyógymód és gyógyszer (Zsoltárok 103:3).

Sajnos megesik, hogy bár a tanácsadó szíve vágya, hogy biblikus tanácsot adjon, de valójában nincs felvértezve arra, hogy bibliailag helytálló tanácsot adjon. Fontos tehát megvizsgálni, hogy milyen bizonyítványai vannak, hogy képzettségére egyetemen, vagy valamilyen más típusú intézményen keresztül tett szert. Mit hisz Istenről? Hasznos lehet, ha konkrétan rákérdezünk a tanácsadó a végzettségére, valamint arra, hogy a Szentírást hogyan kívánja használni a terápiás gyakorlatban. A hatékonyan dolgozó és felkészült tanácsadó további fontos ismérvei közé tartozik, hogy jó hallgatóság és empatikus. Akár még jól is ismerheti a Szentírást és a terápiás technikákat, de ha mégsem hajlandó fülét klienséhez hajtani, akkor az úgy fogja érezni, hogy valójában nem is akarnak segíteni rajta. A kliens harsány kioktatása csak a legritkább esetekben hordoz terápiás előnyöket. A tanácsadó őszinte érdeklődést kell tanúsítson ügyfele személye és esete iránt, hogy így segíthessen majd megjavítani, ami elromlott, vagy megerősíteni, ami meggyengült benne.

A megfelelő lelkigondozó kiválasztását mindenekelőtt imával érdemes kezdenünk: előre kötelezzük el magunk amellett, hogy követni fogjuk az Úr vezetését, bármerre vigyen is minket. Másodszor, keressünk egy megbízható lelkipásztort vagy egy olyan gyülekezetet, aki/amely hangsúlyt fektet arra, hogy a jézusi tanítványságára nevelje tagjait. Egy másik lehetséges segítségforrás a kifejezetten bibliai vagy keresztény lelkigondozásra szakosodott hivatásos lelkigondozók személye lehet. A világi lelkigondozás szintén hasznos lehet, ha az a bibliai tanítványképzéssel karöltve (és nem ahelyett) történik.

Tökéletes keresztény lelkigondozó vagy keresztény terapeuta persze nem létezik. A tanácsadók is csak emberek, és így maguk is bűnösök. A keresztény vagy bibliai lelki tanácsadók kiválasztásában a következő kérdések segíthetnek tovább: Odaadóan figyelnek ránk? Tudnak empatikusan viszonyulni hozzánk? Jól értik, hogy a Biblia tanítása hogyan alkalmazható egy adott élethelyzetre? Egyaránt adnak pozitív és kritikus visszajelzést? A tanácsért folyamodó félnek úgy kell éreznie, hogy a tanácsadó “érte” fáradozik, vagyis hogy szövetségesként szegődik mellé az adott probléma leküzdésében.

A bibliai bölcsességben jártas emberekből álló, pozitív beállítottságú biztonságos kis támogató csoportok szintén elősegítik a szellemi növekedést; egy ilyen támogató csoportban való részvétel azonban természetesen őszinteséget kíván meg tőlünk, valamint hogy ezzel sebezhetővé tegyük magunkat. Az Úrnak való alázatos önátadás és az Ő keresésével töltött idő ugyanis központi szerepet játszik a gyógyulásban. Tanulmányozd személyesen az Igét, és imádkozz, mert a Lélek gyümölcsét csak maga a Szent Lélek képes megteremni benned (Galátziabeliekhez 5:22-23). A gyógyulás útján haladva mindig tartsd szemed Jézuson, és kitartóan haladj előre egészen a célegyenesig (2.Timótheushoz 4:7; Zsidókhoz 12:1)!

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan választhatok jó keresztény lelkigondozót/terapeutát?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries