settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan álljon a keresztény hívő ember a környezettudatosság témaköréhez?

Válasz


Különbség van a környezettudatosság bibliai megközelítése, és a környezettudatosság néven ismert politikai mozgalom között. Ezen különbség megértése mentén szerveződik a környezettudatos életmód keresztény megközelítése. A Szentírás világosan kijelenti, hogy a föld, és minden ami rajta van, Isten által az embernek adatott, azzal a paranccsal, hogy hajtsa azt uralma alá. "És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon" (Genezis 1:28). Mivel az ember Isten képére teremtetett, így a férfi és a nő minden teremtmény fölött kiemelkedő rangot kapott, amennyiben gondnoki és rendezői szerepre hivatott el a földön. (1.Mózes 1:26-28; Zsoltárok 8:6-8) Ez a szerep, mint ahogyan már a neve is mondja, a gondviselőé-, nem pedig egy kizsákmányolóé. Bölcsen kell élnünk minden Istentől kapott forrással szorgosan azon munkálkodva, hogy megvédjük és megőrizzük azokat. Ennek az elvét és gyakorlatát már az Ószövetségben is megfigyelhetjük, mikor Isten azt parancsolja, hogy hat éven keresztül legyen a föld és a szőlő bevetve, a hetedik évben pedig hagyják nyugodni, hogy az megpihenhessen és a talaj visszanyerhesse tápanyagait, ezzel is biztosítva Isten választott népének jövőbeli generációinak ellátását" (2.Mózes 23:10; 3.Mózes 25:1-7).

A gondviselői szerepünk mellé Isten arra is felhív, hogy tudatosan értékeljük környezetünk funkcionalitását és szépségét. Isten végéremehetetlen kegyelmében és erejében mindent elhelyezett földünkön, mely ételre, ruházatra, és lakhatásra alkalmas mind a több tízmilliárd embernek, aki Ádám és Éva óta létezett és létezni fog bolygónkon. Az Isten által adott minden forrás megújuló természetű, és Ő továbbra sem szűnik meg felhozni napját a jókra és a gonoszokra egyaránt, korai és kései esőt adni a terményeinkre. És ha mindez nem volna elég, még olyan pompába is öltöztette a földet, hogy az ember nem képes szó nélkül elmenni szépsége mellett anélkül, hogy az az esztétikai érzékét fel ne ébresztené, és a lelkét ámulattal ne töltené el. A flóra és a fauna széles színpalettája Isten szeretetben kiteljesedő kegyelmének megnyilvánulása.

Ugyanakkor Földünk nem az állandó örök lakhelyünk, és soha nem is annak készült. A környezetvédelmi mozgalmak azon őrlődnek, hogy a bolygót örökre megőrízzék, mi azonban jól tudjuk, hogy messze nem ez Isten terve. Isten Szent Lelke Péter apostol második levelének 3:10 igehelyén félreérthetetlenül tudtunkra adja, hogy a világkorszakunk végén a föld, és vele együtt az egész anyagi világmindenség fel fog bomlani. Ezt így olvassuk: „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek". A mai formájában ismert fizikai Föld az egész univerzummal egyetemben megszűnik majd, mikor Isten Új Eget és Új Földet teremt (2.Péter 3:13; Jelenések 21:1).

Jól láthatjuk tehát, hogy ahelyett, hogy földünk évezredekig-, vagy évmilliókig történő megőrzésén törnénk magunkat, éppen addig kell itt jó gondviselőként sáfárkodnunk, ameddig tart a anyagi létezés ezen síkja. És hogy ennek pontosan mikor lesz vége, az kizárólag Isten tökéletes tervének és szuverén kivitelezésének függvénye.

English



Vissza a magyar oldalra

Hogyan álljon a keresztény hívő ember a környezettudatosság témaköréhez?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries