settings icon
share icon
Kérdés

Milyen pályát válasszon magának a keresztény hívő?

Válasz


Időnként mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a keresztény ember keresztény hivatást kell válasszon magának, legyen az akár a gyülekezetben, akár egy az egyházhoz közeli szervezetben. Persze sokan közülünk azt is felismerik, hogy más keresztény szervezetekben-, vagy az egyház falain kívül is lehet dolgozni, ekkor azonban általában ún. „segítői" munkakörökre korlátozzák magukat. A keresztény tehát lehet jó orvos, ápoló, tanár, óvódapedagógus, szociális munkás, rendőr vagy tanácsadó. Ki mondta azonban, hogy egy keresztény nem lehet jó üzletember, jogász, technikus, feltaláló, építőmunkás, divatszabó, TV producer, zenész vagy művész? A keresztények szemében kívánatos állások között az utóbbiak valahogy ritkábban szerepelnek. Az effajta (ön)bekorlátozásnak azonban semmiféle bibliai alapja sincs.

Valójában a keresztények gyakorlatilag majdnem mindegyik karrierlehetőséget számba vehetik. Pál apostol így írt a korinthusi gyülekezetnek: „Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem... Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon. Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal... Kiki a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt" (1.Korinthusbeliekhez 7:17, 20-21, 24). Pál apostol nem azt mondja a híveknek, hogy hagyják ott jelen munkájukat és mindannyian váljanak misszionáriusokká, vagy lelkipásztorokká, hanem inkább azt tanácsolja nekik, hogy maradjanak ahol vannak, ott és abban szolgálják az Urat. A Kolossébeliekhez írt levél 3:17 igerészében is valami igen hasonlót találunk: „És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." Nem is az fontos, hogy mit teszünk, hanem inkább az, hogy kiért tesszük mindazt, amit teszünk. Azzal mindig Istent dicsőítjük, ha keményen, de mégis örömmel dolgozunk, legyünk akár lelkipásztorok, befektetők, színészek, háztartásbeliek, bolti eladók vagy más ágazatbeliek.

A karrierünk megválasztása valóban nehéz feladat lehet. Nyilvánvalóan egy imakérdéssel állunk szemben. Jól tesszük, ha Isten útmutatását kérjük ebben is, hogy az Ő akarata érvényesülhessen életünkben. Segíthet, ha megvizsgálod tálentumaidat, melyeket Istentől kaptál. Isten minden teremtménye egyedi (1.Korinthusbeliekhez 12; Rómabeliekhez 12:4-8), egyedi álmokkal, készségekkel, érdeklődési körökkel és egyedi rendeltetéssel. Az is segíthet, ha hozzánk közelálló emberekkel beszélünk, kik jól ismernek minket. Ők sokszor bölcs tanácsokkal láthatnak el minket (Példabeszédek 15:22), és nem ritkán olyan szemszögből is képesek megvilágítani az adott helyzetet, amelyből mi nem láttuk azt. Az is hasznos lehet, ha igyekszünk megismerni valakit, aki az általunk választott pályán van, és eltöltünk vele egy pár napot a munkában. Szintén célravezető lehet, ha önkéntesként jelentkezünk erre a helyre.

A keresztény ember számára bármilyen pálya szóba jöhet, ahol Isten Nevének jó hírét öregbítheti, és amelyen élhet azokkal a tálentumaival/ajándékaival, és minden egyediségével, amivel Isten teremtette őt. Vannak persze olyan félig legális munkakörök is, melyek természetüknél fogva is szégyenletesek Isten szemében. Ilyen a prostitúció, vagy a pornográfia. Minden hivatás azonban, amelyben a kereszténynek nem kell bűnt elkövetnie, dicséretes keresztény munka módjára végezhető, és így Isten dicsőségére fordítható (Kolossébeliekhez 3:23).

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen pályát válasszon magának a keresztény hívő?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries