settings icon
share icon
Kérdés

Milyen esetekben érdemes házassági tanácsadó segítségét igénybe venni?

Válasz


Minden házassági nehézséggel küszködő házaspárnak érdemes tanácsadó segítséget igénybe vennie, mégpedig inkább előbb, mint utóbb. Minden házastársi viszony természetes velejárója a súrlódás, és a közös csiszolódás, mely ha nincs megfelelően kezelve, egészen olyan szakadáshoz is vezethet, ami már egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy magunktól át tudnánk hidalni. A büszkeség vagy a szégyen egyaránt gátat szabhat annak, hogy a párok még időben segítségért folyamodjanak, és ezáltal megmentsék házasságukat. Sokszor sajnos egészen addig halasztják ezt a lépést, hogy a házasságuk már majdhogynem megkapta az utolsó kenetet. Ekkor már a legjobb tanácsadó is csak vajmi keveset tehet. A Példabeszédek könyvében ez áll: „A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van" (vers 11:14). Mikor olyan szellemi csata terhe nehezedik ránk, amit egyedül meg nem vívhatunk, a bölcs ember bölcs tanácsért folyamodik.

A házasságban újra és újra felbukkanó problémák, olyan közlekedési táblákhoz hasonlatosak, amik az előttünk lévő veszélyekre figyelmeztetnek az utunkon. Ilyen jelzőtáblák lehetnek a következők:
1. A képtelenség-, vagy a hajlandóság teljes hiánya a felmerülő problémák egészséges megoldására.
2. Az egyik házas fél leuralja az egész kapcsolatot, úgy hogy házastársai igényei nem teljesülnek be.
3. A kompromisszumkészség hiánya.
4. Bármelyik házas fél időlegesen kilép a házasságból a problémák „megoldásának" céljával.
5. A párbeszéd megszakadása.
6. A házasfelek a házasságban betöltött szerepének elmosódása, felkavarodása és összezavarodása.
7. Pornográf tartalmak fogyasztása.
8. Tudatos félrevezetés és megtévesztés.
9. Az egyes szülői stílusok helyessége miatti összkülönbözés.
10. Kémiai és pszichológiai függőségek.

Mikor a házastársak észreveszik ezen óvó jelek bármelyikét is, akkor helyesen teszik, ha Isten bölcsessége szerinti segítséget kérnek. Azonban vigyázniuk kell, ugyanis talán a legkevesebb házassági tanácsadás szellemi forrása Isten Igéjének abszolút igazsága. Sokszor még családtagjaink és barátaink legjobb szándékből eredő tanácsai is csak további bonyodalomhoz és a probléma elmérgesedéséhez vezetnek, ha azok nem a Szentírás kijelentésén nyugszanak. A tanácsadót nagy körültekintéssel — a Biblia tanításához való hűségének ismeretében — kell megválasztanunk. Jó, hogy ha a tanácsadónk is úgy véli, hogy a lelki és érzelmi egészség legjobb „kézikönyve" nem más, mint Szentírás. Számos borzalmas beszámolót hallhatunk olyan emberektől, akik emberi értelmük szerint választottak maguknak „bizalmas" tanácsadókat, akikről később kiderült, hogy lényegében mások gyengeségein élősködő, vérszopó farkasok (Máté 7:15). Az ilyen tanácsadók — már-már Isten bírói szerepét elfoglalva — egyszerűen szemethúnytak egyes bűnök felett, majd azt a „professzionális" tanácsot adták az útra, hogy a házaspár tegye már túl magát ezen az egész történeten.

A bemutatkozó interjú során feltett célzott kérdések kihúzhatják ezen a farkasok körmeit, mielőtt azokat jóhiszemű áldozataikba mereszthetnék pénzüket és idejüket szipolyozva. A tanácsadókat kereső pároknak érdemes a következő szempontok mentén vizsgálni a szakembereket:

1. Hol szerezte meg a képesítést tanácsadói feladatok ellátására? Nyilván nagyobb a Szentírás alapjain nyugvó tanács valószínűsége, ha olyan tanácsadóhoz fordulunk, akit keresztény intézményben képeztek, mintsem a világi iskolákban képzettek esetén. Az államilag akkreditált oklevél még messze nem biztosítéka a kompetens segítségnyújtásnak. Sokszor szakmailag is kiemelkedő minőségű tanácsadásban részesíthet minket lelkipásztorunk, Istent szorosan követő képzetlen testvérünk, és más segítőszolgálatok munkatársa.

2. Van a tanácsadónak tapasztalata a konkrét problématerületen? Egy pár kulcskérdés jól rávilágíthat az adott tanácsadó nézeteire. Egy ilyen kérdés lehet például, hogy mi a pornográfiával kapcsolatos általános vélekedése. A kérdésre adott válasz már nagyban segítségünkre lehet abban, hogy eldöntsük, vajon a nekünk megfelelő helyen vagyunk-e.

3. Egyetértünk a tanácsadó hitbéli meggyőződéseivel és életszemléletével? Találkozhatunk olyan felekezetek és szekták tanácsadásával is, akik bár a „keresztény" pecsétet viselik mellükön, felfogásuk mégis nagyon messze áll a bibliai vezérelveket követni kívánó házaspár meggyőződésétől. Így persze a tanácsadás sem lesz célravezető. Ha a pár a saját gyülekezetének szellemi keretein belül keres segítséget, akkor a tanácsadás is hatékonyabb lehet.

Még azonban ezen szempontok érvényesülése mellett sincs garancia arra, hogy hathatós segítségben részesülünk majd. Ezen elvek követése azonban lényegesen lecsökkenti a csalódás lehetőségét. Isten határozottan házasságpárti, és gyűlöli a válást (Malakiás 2:16). Az első lépés, melyet a párnak meg kell tennie az, hogy Isten segítségét kérjék abban, hogy Ő a jó tanácsadóhoz irányítsa őket. Talán némi kutatást igényel a dolog, de az Isten Igéjének szellemében történő tanácsadás fellelése bőven megéri a keresésre fordított időt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen esetekben érdemes házassági tanácsadó segítségét igénybe venni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries