settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a keresztyén gnoszticizmus?

Válasz


Keresztény gnoszticizmus valójában nem létezik, mert az igazi kereszténység és a gnoszticizmus kölcsönösen kizárják egymást. A gnoszticizmus alapelvei szöges ellentétben állnak azzal, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Éppen ezért, még ha a gnoszticizmus egyes formái kereszténynek állítják is magukat, valójában határozottan ellentétesek a kereszténységgel.

A gnoszticizmus volt talán a legveszélyesebb eretnekség, amely az első három században az ősegyházat fenyegette. A többek között Platón hatását magán viselő gnoszticizmus két téves feltételezésen alapul. Az egyik az anyag és a szellem dualista kettéválasztása. A gnoszticizmus azt állítja, hogy az anyag lényegéből eredően rossz, míg a szellem jó. A gnosztikusok ezen előfeltevésből kifolyólag úgy gondolják, hogy mindannak, amit a testben cselekszünk, legyen szó akár a legsúlyosabb bűnről, semmi jelentősége, mert igazi élet csak a szellem birodalmában létezik.

Másodszor, a gnosztikusok azt állítják, hogy magasabb rendű igazságnak vannak birtokában, amely csupán kevesek előtt ismert. A gnoszticizmus kifejezés a görög gnózis szóból ered, melynek jelentése: „ismerni”. A gnosztikusok állítólagos magasabb rendű tudásukat nem a Bibliából, hanem egyfajta misztikus, magasabb síkú megtapasztalás útján szerezték. A gnosztikusok kiváltságos rendként tekintenek magukra, akiket a magasabb rendű, mélyebb istenismeret emel minden más ember fölé.

A kereszténység és a gnoszticizmus összeegyeztethetőségének megcáfolásához elengedő összehasonlítani a hit legfontosabb kérdéseiről vallott tanaikat. A megváltásról azt tanítja a gnoszticizmus, hogy üdvösséget az isteni ismeret megszerzése révén nyerhet az ember, amely megszabadítja a sötétség illúzióitól. A gnosztikusok azt állítják ugyan, hogy Jézus Krisztust követik és hisznek a tanaiban, mégis lépten-nyomon ellentmondanak neki. Jézus soha nem beszélt arról, hogy a tudás üdvözítene, hanem azt tanította, hogy az ember akkor menekülhet meg a bűneiből, ha elhiszi, hogy Ő a Megváltó. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2:8-9) Ráadásul a Krisztus által felkínált üdvösség ingyenes és mindenki számára elérhető (Jn 3:16), nem pedig csak a kiválasztottaknak, akiknek különleges kinyilatkoztatásban volt részük.

A kereszténység azt tanítja, hogy az Igazságnak csak egy forrása van, ez pedig a Biblia, az élő Isten ihletett és tökéletes Szava, amely a hit és a hitgyakorlat egyetlen csalhatatlan zsinórmértéke (Jn 17:17; 2 Tim 3:15-17; Zsid 4:12). Isten írásos kinyilatkoztatása az emberiség számára, melynek tekintélyét soha nem előzhetik meg emberi gondolatok, ötletek, írások vagy látomások. A gnosztikusok ugyanakkor számos ősi eretnek iratot is használnak: az ún. gnosztikus evangéliumokat, hamisítványok gyűjteményét, amelyek állítólag „a Biblia elveszett könyvei”. A korai egyházatyák hála Istennek csaknem egyöntetűen megállapították e gnosztikus tekercsekről, hogy hamisítványok, és tévtanításokat hirdetnek Jézus Krisztusról, a megváltásról, Istenről és a kereszténység minden egyéb fontos igazságáról. A gnosztikus evangéliumok és a Biblia között számtalan ellentmondás van. Még az úgynevezett keresztény gnosztikusok is úgy idéznek a Bibliából, hogy átírják és saját filozófiájukhoz igazítják az egyes verseket vagy azok részeit, amit határozottan tilt a Szentírás (5Móz 4:2; 12:32; Péld 30:6; Jel 22:18-19).

Jézus Krisztus személye egy másik terület, ahol a kereszténység és a gnoszticizmus drasztikus különbséget mutat. A gnosztikusok úgy hiszik, hogy Jézus fizikai teste nem volt valóságos, hanem csak testnek „látszott”, és a Szelleme a bemerítkezésekor szállt rá, de a keresztre feszítés előtt elhagyta. Az ilyen nézetek nem csak a Jézus valóságos ember voltába, hanem a megváltásba vetett hitet is aláássák, mert Jézusnak nem csupán valóságos Istennek kellett lennie, hanem valóságos (hús-vér testtel rendelkező) embernek is ahhoz, hogy ténylegesen szenvedhessen és meghalhasson a kereszten, és Isten számára elfogadható helyettesítő áldozat lehessen (Zsid 2:14-17). Jézus bibliai ábrázolása megerősíti, hogy Jézus egyszerre volt teljes mértékben ember és teljes mértékben Isten.

A gnoszticizmus az igazság misztikus, intuitív, szubjektív, belső és érzelmi megközelítésén alapul, ami korántsem új jelenség. Nagyon is régi szemlélet, amely bizonyos értelemben egészen az Édenkertig vezethető vissza, ahol Sátán kétségbe vonta Istent és Isten szavát, és meggyőzte Ádámot és Évát, hogy Isten igazságát elutasítva egy hazugságot tegyenek a magukévá. Az ördög ma is ugyanezt teszi és „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Pt 5:8). Mindmáig jellemző rá, hogy megkérdőjelezi Isten és a Biblia igazát, és kiveti a hálóját azokra, akik vagy naivak, vagy a Biblia tanításában járatlanok, esetleg valamilyen személyes kijelentésre vágynak, hogy különlegesnek, egyedinek és másoknál feljebbvalónak érezhessék magukat. Fogadjuk meg Pál apostol szavait, aki így int bennünket: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg” (1Thessz 5:21), amit oly módon tehetünk meg, ha mindent az egyedüli Igazsággal, Isten Igéjével vetünk egybe.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a keresztyén gnoszticizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries