settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a keresztény férj helyes magaviseletéről?

Válasz


A Szentírás valójában olyan sokat mond a keresztény férj helyes magatartásáról, hogy egy külön könyvet lehetne neki szentelni. Valójában ezt mások is felismerték, és nem is haboztak a Biblia által ihletett gondolataikat papírra vetni. Ezen cikkünk célja, hogy egy rövid áttekintést adjon ebben a témában.

A keresztény férj legvilágosabb ábrázolását az Efézusbeliekhez írt levél 5:15-33 igerésze adja. Ennek kapcsán Pál apostol azt taglalja, hogy egészen pontosan mit is jelent Jézus Krisztusban élni, azaz élő kapcsolatban lenni Istennel. A 23. igeversben kezdődő jellemzés pedig a keresztény feleség helyes magatartását részletezi, mikor leírja hogy a feleség úgy kell tekintsen férjére, mint az egyház tekint Jézus Krisztusra, azaz mindenben vezetőjeként kell elismernie őt. Pál apostol két verssel később (25. igevers) ugyanezen a példán keresztül világítja meg a keresztény férj helyes magaviseletét. A keresztény férj magatartására való elsődleges példakép maga az Úr Jézus. Más szavakkal tehát Isten pontosan azt várja el a férjektől, hogy önfeláldozó, teljes és feltétlen szeretettel szeressék feleségüket, éppen úgy mint ahogyan Jézus Krisztus szeret minket.

A keresztény férjtől megkívántatik, hogy ha kell mindenét — akár vérét is — adja feleségéért. Isten terve az, hogy a férj és a feleség a házasság kötelékein belül teljesen eggyé váljanak (Márk 10:8), tehát ami a férjé az egyben a feleségé is, és fordítva. A szeretet nem ismer önzőséget (1. Korinthusbeliekhez 13:5), hanem szakadatlanul csak adna. A keresztény férj felesége iránti érzelmei messze túlmutatnak a gyermekes rajongáson, a puszta románcon, és a testi vonzalmon. A kapcsolat alapja az igaz szeretet, ami az Istentől jövő-, és mindig Istenre mutató áldozat szelleme kell legyen. A keresztény férj jobban törődik felesége javával, mint a sajátjával. Gondoskodik szellemi jólétéről is, mint a Jézus Krisztusban való legközelebbi felebarátjáról, mint Isten szerinti örököstársáról (1. Péter 3:7). Nem az merül fel kérdésként, hogy mit kaphat feleségétől, hanem sokkal inkább az, hogy ő maga mit tehet feleségéért, és hogy milyen segítő szerepet tölthet be életében.

Az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezete leírja, hogy a szerető keresztény férj miképp lehet Jézus Krisztus szeretetének eszköze felesége életében, és egyidejűleg Jézus urunk egyháza iránti szeretetének jó példája. Micsoda tisztességteljes feladat! Ez azonban egyben nagy felelősséggel is jár. Férfiként csak akkor tudunk megfelelni ennek a kihívásnak, ha alázatos és szelíd szívvel engedelmeskedünk Jézus Krisztus jelenvaló erejének. Ez pedig csak akkor fog sikerülni, ha erőért a benne lakozást vevő Szent Lélek erejére támaszkodik, és feleségét a Jézus Krisztus iránt tanúsított tiszteletből szolgálja hűen (lásd a 21.-es-, és azt követő igeverseket).

Az esetek túlnyomó többségében a keresztény férj az apa szerepét is ellátja. A férj és az apa szerepkörei megbonthatatlanul kötődnek egymáshoz. Isten a férfit és a nőt nemmel rendelkező entitásokként teremtette. Ennek számos oka van. Az egyik ilyen ok az, hogy örömüket leljék abban, hogy a faj fenntartása mellett a földet benépesítsék több generációnyi olyan emberrel, akik mind Isten hasonlatosságára lettek teremtve, és az Ő nevének dicsőségét örgebítik. Lásd Mózes első könyvének 1:27–28 igerészét valamint 2:20–25 verseket, továbbá vesd össze a Mózes 5.könyvének 6:1–9, és az Efézusbeliekhez írt levél 6:4 fejezetét. A család intézménye, de kifejezetten a keresztény család, Isten emberiségre vonatkozó tervének szívében van. A család nem csak az egész emberi társadalom alapját képezi, hanem a Jézus Krisztusra néző házasság a gyülekezet legkisebb formája is egyben. A férj ennek a családnak a feje és a gyülekezetnek a papja. Éppen úgy, ahogy a férj képtelen odaadóan szeretni és vezetni feleségét a Szent Lélek irányítása és ereje nélkül, úgy képtelen gyermekeit szeretni és istenfélelemre nevelni Isten vigasztaló Lelkének hathatós segítsége nélkül. A férjek és apák nagy felelősséget hordoznak, ami egyben előjogokkal is jár. Mikor tehát Isten akaratát fürkészvén és az Ő szakadatlan vezetését kérvén igyekeznek szeretetükkel és vezetésükkel jól szolgálni családjukat, akkor Jézus Krisztus nevének szereznek dicsőséget.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a keresztény férj helyes magaviseletéről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries