settings icon
share icon
Kérdés

Megengedett az egy kereszténynek, hogy élettársa legyen, anélkül hogy polgári esküvője is volna?

Válasz


E kérdés megválaszolásánál több dolgot is figyelembe kell venni. Először is azt érdemes meghatározni, hogy mit értünk a “keresztény” szó alatt. Sokan azt feltételezik magukról, hogy keresztények, csak mert nem tartoznak más valláshoz. Időnként még templomba is járnak, és a Biblia legtöbb mondanivalójával egyetértenek. A Biblia azonban olyan emberként határozza meg a keresztényt, aki az Úr Jézus Krisztus tanítványa, vagyis követője (Apostolok Cselekedetei 11:26). Keresztény az, aki a saját bűneiért való fizetségként tekint az Úr Jézus Krisztus halálára, eltemetésére és feltámadására (János 1:12; Apostolok Cselekedetei 16:31). Az én tanítványom “...tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem” - mondja Jézus (Lukács 9:23). Bármi is legyen az, amit Jézus az Igén keresztül mond, a keresztény igyekszik azt megtenni. Nem attól leszünk keresztények, hogy jó dolgokat teszünk; de mivel keresztények vagyunk, mindenben engedelmeskedni akarunk Jézusnak (Efézusbeliekhez 2:8-9; Jakab 2:26). A János 15:14-ben Jézus ezt mondta: “Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.”

A keresztény ember tehát az alapján hozza meg az életét meghatározó döntéseket, hogy mi dicsőíti Jézust (1.Korinthusbeliekhez 10:31). Ahelyett, hogy azt kérdeznénk magunktól, hogy egy adott helyzet “megengedhető-e”, jobb ha azt kérdezzük: “Mennyire fogom ezzel tisztelni az Uramat?”. Isten teremtette a házasságot, így az Ő arra vonatkozó definícióját kell alapul vegyük. Isten életre szóló kapcsolatként határozza meg a házasságot, amelyben a férfi elhagyja apját és anyját, és egyesül a feleségével. A kettő “egy testté” válik, ez az egység pedig emberi akarat által fel nem bontható (1.Mózes 2:24; Márk 10:7-9; Efézusbeliekhez 5:31). A Malakiás 2:14 azt mondja, hogy Isten többek között azért gyűlöli a válást, mert Ő jelen van, amikor a házaspár esküt tesz (azaz tanúja annak). Bibliai értelemben véve a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szellemi és fizikai szövetségben való egyesülése. Ez az egybekapcsolódás ad okot az ünneplésre, és érdemes a tiszteletünkre.

Manapság egyes párok, különösen az idősebbek, “házaspárként” akarnak együtt élni anélkül, hogy törvényesen házasokká válnának. Ezt gyakran valamilyen vélt pénzügyi előny megszerzése miatt teszik, vagy csupán azért, mert ezt lazábbnak, egyszerűbbnek érzik. Néhány ilyen pár az egyházi szertartáson is átesik egy templomban, és ezáltal Isten színe előtt is házasnak tekintik magukat. A “szellemi házasságot” kereső, a törvényes házasságot viszont kerülő pár azonban a törvény követelményei alól akar kibújni, és ez új problémák egész sorát zúdítja a keresztény nyakába (Rómabeliekhez 13:1-7). Ha egy idős házaspár valóban úgy véli, hogy az Isten akarata, hogy együtt legyenek, akkor a hatályos törvények szerint is össze kell házasodniuk, és Istenre kell bízniuk a pénzügyeket.

A (házasságon kívüli) együttélésnek még az esetben sincs semmi bibliai alapja, ha a két érintett fél egy életre szóló monogámiát tervez. A jó és a legjobb szándékok is kudarcba torkollhatnak, a valódi házas kötelék hiánya pedig csak megkönnyíti, hogy külön utakra lépjenek. A házasságon kívüli kapcsolat szexuálisan erkölcstelen, és a Szentírás elítéli (Galátziabeliekhez 5:19; Efézusbeliekhez 5:3; 1.Thesszalonikabeliekhez 4:2). Az “élettárs” szónak egyébként is valahogy olyan próbaverzió hangzása van (lásd társ), de már a kifejezés kialakulásának története is igen kétes fényű. Azt sugallja, hogy a kapcsolat sem jogilag, sem erkölcsileg nincs szentesítve, és nem is biztos, hogy tartósnak van szánva. Megkerüli azt a szövetséget, amelynek Isten a házasságot teremtette. Egy keresztény házaspár esetében egy ilyen kifejezés azonnal kétségbe vonná a jó hírnevüket, és végső soron Krisztus hírnevét is. Minden keresztény házaspár, amely “élettársi kapcsolatot” fontolgat, fel kell tegye magának a kérdést: “A hagyományos házasság tudatos megkerülése vajon mennyire fogja dicsőíteni az Úr Jézust?“

EnglishVissza a magyar oldalra

Megengedett az egy kereszténynek, hogy élettársa legyen, anélkül hogy polgári esküvője is volna?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries