settings icon
share icon
Kérdés

Keresztény vagyok, aki a dohányzás rabságában él. Hogyan szabadulhatok meg ettől?

Válasz


Sok olyan keresztény hívő van, aki maga is hosszú évekig nagy dohányos volt, tehát jól ismeri azt a helyzetet, amiben a leszokással küszködő ember van, így pontosan érti és átérzi azt a vívódást, amit azok élnek át, akik meg akarnak szabadulni a cigaretta rabságából. Bizony a leszokás nem könnyű dolog, de kétség nélkül elérhető cél. Sok olyan dohányos, aki napi két dobozzal is elszívott, adta már tanúbizonyságát annak, hogy le lehet szokni, ha ezt az ügyet (is) átengedjük Isten hatáskörébe, és csak az Ő erejében és hatalmában bízunk.

A dohányzás abbahagyásának számos jó oka van minden érintett számára, különösen a keresztény hívő számára. Ha a keresztény testvérünk nincs arról teljesen meggyőződve, hogy tanácsos felhagynia e szokásával, vagy mondjuk bizonytalan abban a tekintetben, hogy a dohányzás bűnnek minősül-e, akkor érdemes az alábbi cikkünkkel kezdenie az olvasást: „Mi a keresztyének álláspontja a dohányzással kapcsolatban? A dohányzás bűn?". A szócikkünkben felvonulatott érvek és igerészek azoknak is elegendő motivációt adnak majd a dohányzás felhagyására, akik még nem hoztak végleges döntést a leszokás mellett. Azok, akik már elkötelezték magukat, hogy abbahagyják a dohányzást, jól tudják, hogy ez – emberileg szólva – a legnehezebb dolgok közé tartozik. Kutatások egész sora bizonyítja, hogy a nikotin nagyfokú függőséget okoz. Egyesek szerint a nikotin még a heroinnál is nagyobb megkötözöttséget eredményez.

A nikotin ilyen nagyfokú függőségi potenciálja azonban nem szabad eltántorítson minket. Pál apostolon keresztül így bátorít minket Isten Szent Lelke: „Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít" (Filippibeliekhez 4:13). Annak ellenére, hogy sok idő beletelhet míg egyáltalán nem sóvárgunk már a cigi után, keresztényként nem hátrálhatunk meg a feladat nehéz mivolta ellenére sem, hanem lelki szemeinket sokkal inkább Istenre függesztve, Tőle várjuk minden segítségünk, ami nem is várat magára (lásd 121. Zsoltár). Mi az „odafelvalókra" irányítjuk figyelmünket, és imában kérjük az Urat, hogy erősítsen meg minket, és vegyen vállára ezen próbatételünk során is, hogy végül majd Őbenne győzedelmeskedjünk. Sokan rossz szokásainak leküzdésében nem folyamodnak Istenhez segítségéért, ami egy igen nagy hiba. Az ima hatalmasan segít bennünket ebben a helyzetben is. Keresztényként kegyelem által azon nagy előjog örökösei vagyunk, hogy nem csak a dohányzást-, de legkisebb és a legnagyobb ügyes-bajos dolgainkat közvetlenül a hatalmas Isten trónja elé vihetjük, és ott le is tehetjük azokat az Ő kezébe. Ő képes szabadulást adni (Zsidókhoz 4:16).

Az, hogy a Szent Lélek erejére támaszkodunk még nem jelenti, hogy ne vehetnénk igénybe a leszokást segítő orvosi készítményeket is. Sokaknak nagy segítség volt egy-egy tapasz, nikotinos rágóugumi, vagy tabletta. Ha először imádkozunk efelett, majd orvosunkat is felkeressük, és Isten lelki nyugalmat ad ezen segédeszközök használatát illetően, akkor nincs semmilyen bibliai oka, hogy miért ne használhatnánk fel ezeket.

Isten kinyilvánította, hogy az Ő kegyelme mindnyájunknak elég (2. Korinthusbeliekhez 12:9). Isten ereje a mi erőtlenségünk által nyilvánul meg. A cigi utáni sóvárgásunk egyre alább és alábbhagy majd, ahogyan egyre jobban növünk az Úrban és belőle merítjük minden erőnket. Isten korlátlan ereje azon munkálkodik majd bennünk, hogy csillapítsa a dohányzás kényszerét. Mindez Isten dicsőségére történik. Isten megadja nekünk az erőt, ami segít Jézus Krisztust életünk első helyére tennünk, magunkat — minden önös törekvéseinkkel egyetemben — pedig háttérbe szorítanunk. Hamarosan meg fogjuk látni, hogy az amit feladtunk semmilyen módon sem mérhető azzal, amit cserébe kapunk.

Ha a keresztény hívő testvér fel akarja adni a dohányzást, akkor jól teszi, ha minél jobban elmerül Isten élő és ható Igéjében. A következő igeverseken érdemes elmélkednünk és kívülről megtanulnunk őket, hiszen ezek az igehelyek már sok esetben hatásosnak bizonyultak a dohányzás végső legyőzésében:
János 8:32, " És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. "
János 8:36, "Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. "

1. Korinthusbeliekhez 6:19–20, "Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi."

Zsidókhoz 12:1–2, "Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. "

Rómabeliekhez 13:14, "Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra."

1. Korinthusbeliekhez 9:27, " Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek."

Máté 19:26, " Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. "

János 15:5, "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek."

Efézusbeliekhez 4:22, "Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt."

Filippibeliekhez 4:13, "Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít."

EnglishVissza a magyar oldalra

Keresztény vagyok, aki a dohányzás rabságában él. Hogyan szabadulhatok meg ettől?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries