settings icon
share icon
Kérdés

Milyen a Biblia fogalmai szerinti jó keresztény család?

Válasz


A jól működő keresztény család legfőbb ismérve, hogy igazodik a Szentírás irányelveihez, melynek keretein belül minden családtag megérti és betölti Isten-adta szerepét. A család nem egy ember által létrehozott intézmény. Isten alkotta azt, mindvégig az ember legjobb érdekeit szem előtt tartva. Isten a család irányítását a férjtől kéri számon. Az alapvető bibliai családmodell egy férjből és egy feleségből-, valamint közös utódaikból-, és esetlegesen örökbefogadott gyermekeikből áll. A szélesebb családhoz tartozik a vérrokonság, és házasodás által kibővített rokonság, így a nagyszülők, unokabátyjak- és öccsek, unokanővérek- és húgok, nagynénik és nagybácsik. A család egységének egyik meghatározó jellemzője az, hogy Isten a családtagokat egész életükre egymás gondviselésére bízta. A férj és a feleség ugyanolyan mértékben felelős a családi összetartás kialakításért és megtartásáért, teljesen a függetlenül a szélhányta kulturális trendek éppen aktuális szólamától. A keresztény család első és legfőbb követelménye természetesen az, hogy a család minden tagja hívő legyen, vagyis hogy élő és állandó kapcsolatban álljon egyedüli Megváltójával, az Úr Jézus Krisztussal. Az Efézusbeliekhez írt levél 5:22-33 igerészében megtalálhatjuk a keresztény családban élő férj és a feleség magaviseletére vonatkozó irányelveket is. A férjnek úgy kell szeretnie a feleségét, mint Jézus Krisztus szerette-, és mindmáig szereti egyházát. A feleség pedig olyan engedelmes odaadással kell kövesse férje vezetését, mint ahogyan az egyháznak kell Jézus Krisztust követnie. A férj vezető szerepe mindenképp az Istennel való szellemi kapcsolatából kell kiinduljon. Ez a nexus kell aztán belefolyjon a feleségével és gyermekeivel való kapcsolatába, melyben közvetítenie kell feléjük a Szentírás értékeit. A Szent Lélek irányítása alatt ő kell elvezesse családját a Biblia igazságára. Az apák azt az utasítást is kapták, hogy „az Úr tanítása és intése szerint" neveljék gyermeküket (Efézusbeliekhez 6:4). Az apának kell mind szellemi-, mind pedig anyagi értelemben is gondoskodnia családjáról. Ha ezt nem teszi, akkor„a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél" (1.Timótheushoz 5:8). Más szavakkal tehát, az a férfi, aki semmi erőfeszítést nem tesz, hogy családjáról gondoskodjon, nem is nevezheti magát kereszténynek. Ez persze nem azt jelenti, hogy a feleség nem járulhat hozzá a család támogatásához, sőt a Példabeszédek könyvének 31. fejezetében azt látjuk, hogy az istenfélő feleség ezt mindenképp meg fogja tenni. A család feletti gondviselés azonban nem az ő elsődleges felelőssége, hanem férjéé.

A feleség azért adatott férjének, hogy mindenben segítője legyen neki (1.Mózes 2:18–20), hogy egésszé tegye őt, és hogy gyermekeket, azaz új életet hozzon a világra. A keresztény házasságban egybekapcsolt férj és feleség hűsége egész életre kell szóljon. Isten előtt a férfi és a nő egyenlő értékű, hiszen mindkettő az Ő képére és hasonlatosságára lett teremtve, így a férfi és a nő már csak ennél fogva is ugyanolyan drága Isten szemében. Az Úr Jézus vére mindkét nem képviselőiért egyaránt kiontatott, ez adja minden ember valós értékét. A férfiak és a nők életben betöltött szerepe azonban messzemenőleg különbözik egymásétól. Általánosságban szólva elmondható, hogy a nők jobban tudnak az utódok ellátásáról gondoskodni, míg a férfiak nagyobb mértékben vannak előhuzalozva a család fenntartására és védelmére. Míg tehát státuszuk tekintetében azonosak, addig mindegyiküknek külön szerep jut a keresztény házasság keretein belül.

A keresztény házasság, mely a keresztény család alapját képezi, követi a Biblia nemiséggel kapcsolatos irányelveit is. Számos mai kultúrkörben az utóbbi hatvan évben elterjedt nézetek, úgy mint a válás széleskörű elfogadottsága-, a házasságon kívüli együttélés-, valamint az azonos nemű embertársaink házassága élesen szembemennek a Szentírás világos kijelentésével. Isten Igéjének meginoghatatlan alapján állva egyértelműen kijelenthetjük, hogy ezek a dolgok mind ellenkeznek Isten akaratával. A megélt szexualitás Istennek tetsző kifejezése nem öncélú örömkeresésben-, hanem az önzetlen szeretet és elköteleződés megnyilvánulásában ölt testet. Ezek a feltételek csak házasságon belül adottak, a nemi együttlét a házasság megtartó keretein kívül paráznaságnak, azaz bűnnek minősül.

A gyerekeknek két fő kötelességük van hívő családjuk iránt: a szülők tisztelete, és a nekik való engedelmesség (Efézusbeliekhez 6:1-3). A szülőknek való engedelmesség a felnőttkor, tehát az érzelmi és szellemi függetlenség, elértével zárul, tisztelettel viszont életük végéig kötelesek vagyunk szüleinknek adózni. Isten — ígéretéhez mindig hűen — bőven önti ki azokra áldását, akik tisztelettel övezik szüleiket.

Ideális esetben a keresztény család minden egyes tagja elkötelezett Jézus Krisztus követésében és az Ő szolgálatában. Mikor a férj, a feleség, és a gyermekek mindnyájan teljesítik az Isten által kijelölt feladatukat, akkor béke és harmónia fogja otthonukat uralni. Ha azonban családi életünket Jézus Krisztus vezetését mellőzve-, az Isten szerető gondoskodásból adott irányelvekhez való ragaszkodás nélkül rendezzük be, akkor azt az egész család megsínyli majd.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen a Biblia fogalmai szerinti jó keresztény család?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries