settings icon
share icon
Kérdés

Tanácsos a keresztény hívőnek akupunktúra és akupresszúra üléseken résztvennie?

Válasz


Az akupunktúra eredete a kínai taoizmusra vezethető vissza. A taoizmus filozófiai rendszere, melyet Lao-tzu és Csuang-tzu dolgozott ki, egy teljes egyszerűségben leélt életet-, természetességet-, és a természetes eseményekbe való bele nem avatkozást hirdeti. A tan szerint mindezt szem előtt tartva létünk harmóniába hozható a taoval, ami nem más mint a (személytelen) élet-erő. Ez a felfogás közeli kapcsolatban áll a Hsuan Chaoióval, ami egy népszerű kínai vallás, mely Lao-tzu tanításaira vezeti vissza eredetét. Valójában azonban egy nagyon eklektikus hitrendszerről van szó, melyet a panteizmus, a legkülönfélébb babonák, alkemikus tanok és gyakorlatok, a jóslás, és a mágia használata jellemez.

Ez a kínai filozófia és vallás két fő elvről ismert. A negatív, sötét, női princípium a "yin", míg a pozitív pólusú, világos, maszkulin főelv a "yang". Ezen két erő összjátékát tartják minden élő és élettelen sorsát meghatározó irányító elvnek. Az egyes emberek sorsa is ennek a két erőnek az egyensúlyától-, vagy épp az egyensúlyuk hiányától függ. Az akupunktúra célja, hogy a test "yin és yangját" összhangba hozza a taoval, állítják az akupunktúrát praktizáló taoista vallású emberek.

Míg az akupunktúra hátterében meghúzódó filozófia és világnézet határozottan Biblia-mentes, addig ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy maga az akupunktúra gyakorlata a Biblia tanításával szembemegy. Sokak számára az akupunktúra képes volt a fájdalmuk enyhítésére és egyéb tüneteik mérséklésére, mikor más kezelési módok már teljesen hatástalannak bizonyultak. Az orvosi közösség egyre jobban elfogadja, hogy az akupunktúra egyes esetekben valósan igazolható egészségügyi előnyöket hordoz magában. Ha tehát az akupunktúra gyakorlata teljesen elválasztható a mögötte meghúzódó filozófiától és világnézettől, akkor esetleg a keresztények számára is számításba jöhet. Azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a legnagyobb körültekintéssel kell eljárnunk, hogy az akupunktúra szellemi vonatkozásait nagy ívben elkerüljük. Az akupunktúra legtöbb gyakorlója őszintén hisz abban a taoista filozófiában, mely a yin és a yang elvével egyetemben az akupunktúra gerincét képezi.

Az akupunktúra és az akupresszúra közötti fő különbség abban áll, hogy míg az előbbi tűket helyez az idegi központokba, addig az akupresszúra fizikai nyomást fejt ki ugyanezen területeken. Mind a talpon és a tenyéren is vannak például olyan pontok, amelyek vélhetőleg testünk más területeivel állnak kapcsolatban. Az akupresszúra egy mélymasszázs terápiához hasonlítható, melynek során a test izomzata a rá gyakorolt nyomás következtében bővebb vérellátásban részesül. Ha azonban az akupresszúrát kifejezetten arra használják, hogy a testet összhangba hozzák a yin és yang erőivel, akkor ugyanazzal a problémával találjuk szembe magunkat, mint az akupunktúra esetében. Vajon lehetséges a gyakorlatot teljesen megfosztani a mögöttes filozófiától?

Fontos, hogy az újjászületett hivő élesen elhatárolódjon minden olyan gyakorlattól, mely a hamis vallások igájába kényszeríteni őt. Igen nagy veszély rejlik a gonosz felől való választott-, vagy akaratlan tudatlanságban. Minél behatóbban tudakozódunk a keleti filozófiák és praktikák valós eredetéről, annál jobban felismerjük, hogy azok mélyen a babonába és az okkultizmusba (az okkult szó jelentése „rejtett", az okkultizmus a tudás bálványozását jelenti) vannak ágyazva, vagyis olyan hamis vallások, melyek Isten Igéjével szöges ellentétben állnak.

Hogy egy hasznos egészségügyi technikát nem keresztény emberek is feltalálhatnak-e? Hát persze, kétség kívül! A mai nyugati orvoslásunk tetemes része olyan praktikákra és feltalálókra vezethető vissza, melyek/akik épp annyira nem keresztényiek, mint az akupunktúra. Valójában nem is az a kérdés, hogy mindezek eredete keresztényi vagy sem. Az egészségünk helyreállításának módja, vagy fájdalmaink enyhítésének technikái szemléletünk-, Istentől kért bölcsességünk-, és hitbéli meggyőződésünk függvénye, nem pedig a dogmatikáé.

EnglishVissza a magyar oldalra

Tanácsos a keresztény hívőnek akupunktúra és akupresszúra üléseken résztvennie?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries