settings icon
share icon
Kérdés

Lehet a keresztény hívőnek hobbija?

Válasz


Hobbinak nevezhetünk minden olyan tevékenységet, amit a rendes munkaidőn kívül szórakozásra és pihenésre fordítunk. Legyen szó akár kirándulásról, akár fafaragásról, zenélésről, olvasásról, kártyázásról vagy bármilyen más szabadidős tevékenységről, mind ide sorolandóak. Isten pontosan tudja, hogy szükségünk van kikapcsolódásra, hogy újra feltöltődhessünk, mint ahogy arra is, hogy időnként szórakozni menjünk. Fontos azonban, hogy a szórakozással töltött időnk is Istennek tetsző legyen, és ne a világi bűnös időtöltésekben merüljünk el. Mit mondhatunk tehát, helytelen dolog az, ha egy keresztény hívőnek hobbijai vannak? Nem, nem feltétlenül. A legtöbb hobbi szellemi szempontból semlegesnek nevezhető, tehát se jónak-, se rossznak nem tekinthető. A meghatározó mindig az, hogy az adott személy milyen indíttatásból űzi az adott hobbit.

Pál apostol így ír a Szent Lélek által: „És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa" (Kolossébeliekhez 3:17). Így is szólt rajta keresztül: „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek" (1.Korinthusbeliekhez 10:31). A hobbink legfőbb mércéje az kell legyen, hogy dicsőitjük-e vele Istent, vagy sem. Az is egy fontos indikátor, hogy olyan ajándékként tekintünk-e rá, melyért hálásak vagyunk, továbbá hogy olyan foglalatosságról van-e szó, mely közelebb visz minket Istenhez, vagy éppen eltávolít Tőle. Ezen szempontokat mérlegelve kijelenthetjük, hogy a legtöbb olyan dolog, amit ma szórakozásnak nevezünk, mélyen bűnben gyökerezik. Sok szórakozási fajta — a szemek hiúságát és a test kívánságait táplálva — valósággal felmagasztalja a bűnt. Ügyeljünk tehát arra, hogy a mi hobbink ne legyen a bűn sarjadó hajtásának táptalaja.

Rosszul megválasztott hobbiról akkor beszélhetünk, ha a szóban forgó tevékenység távolabbra visz minket Istentől. Sportolhatunk persze, és részesei lehetünk annak a csapatszellemnek, ami egyes sportokat erősen jellemez. Maga a testmozgás is jótékony hatású. Ha azonban versengő jellemünk káromkodásra indít, mikor egy helyzetet nem úgy tudunk érvényesíteni, mint gondoltuk, ha manipuláljuk az eredményjelzőt, vagy ha ellenfeleinkre ellenségként tekintünk, akkor az már rég helytelen. Isten nevének így biztosan nem szerzünk dicsőséget. A csapatsport önmagában még nem rossz, bűnné csak a hozzáállásunk és a viselkedésünk teszi. Ha azonban hálaadással veszünk részt benne, és maga a sport nem áll be Isten és közénk, akkor elkönyvelhetjük, hogy az adott sporttevékenység vagy hobbi jó hatással van életünkre.

A hobbik kapcsán felmerülő kísértés pontosan abban áll, hogy mintegy menekülőutat biztosítanak a problémáinkkal való szembenézés elől, és az Úrral való kapcsolatunkat is gátolják. Időnket szipolyozhatják, bálvánnyá válhatnak életünkben, és visszatarthatnak minket attól, hogy mindenekben Istennek adjunk hálát. A Krisztusban élők szabadsága lenyűgözően nagy, Pál apostol azonban mégis óvatosságra int minket: „Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak" (Galátziabeliekhez 5:13).

Újfent azt kell mondjuk, hogy egy hobbi önmagában még rossz, ha azonban elkezdi életünket emészteni és eltereli figyelmünket Jézusról, akkor már határozottan helytelennek tekikntendő. Még a legártatlanabbnak tűnő hobbik is kerékkötői lehetnek keresztény életünk fejlődésének, hiszen lelassíthatnak minket abban, hogy kitartással fussuk meg azt a küzdőteret, mely nem más mint maga a keresztény életünk (Zsidókhoz 12:1). Végezetül lássunk egy pár kérdést, melyek ebben a témában szellemi lakmuszpapírként működnek: mennyire fontos nekem ez a hobbi? Egyedül az Úr is elég az életemben? Ha megfosztanának hobbimtól, akkor ugyanolyan elégedett volnék Jézusban nyert új életemmel? Szóval igen, a keresztény hívőnek lehetnek hobbijai, azonban nagyon vigyáznunk kell, hogy azok soha ne foglalják el az Úr Jézust megillető helyet szívünkben. A kísértés ugyanis pontosan ebben áll, így minden erőnkkel igyekezzünk elkerülni ezt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Lehet a keresztény hívőnek hobbija?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries