settings icon
share icon
Kérdés

Miért rendelte el Isten a kánaániták kiirtását (népirtás), beleértve az asszonyokat és gyermekeket is?

Válasz


Az 1Sámuel 15:2-3-ban Isten azt parancsolta Saulnak és az izraelitáknak: „Ezt mondja a Seregek Ura: Számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izráellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálékot, és irts ki mindent, amije van! Ne kíméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat!" Isten hasonló utasításokat adott, amikor az izraeliták meghódították az ígéret földjét (5Mózes 2:34, 3:6, 20:16-18). Miért irtatott ki Isten az izraelitákkal egy teljes népcsoportot, asszonyokkal és gyermekekkel együtt?

Ez egy nehéz kérdés. Nem értjük pontosan, miért rendelt el Isten ilyesmit, de bízunk Isten igazságosságában, és elismerjük, hogy képtelenek vagyunk teljesen megérteni egy szuverén, végtelen és örök Istent. Amikor ehhez hasonló nehéz kérdésekkel nézünk szembe, ne feledjük, hogy Isten útjai magasabbak a mi útjainknál, és gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál (Ézsaiás 55:9, Róma 11:33-36). Készek kell lennünk bízni Istenben, és hinni benne még akkor is, amikor nem értjük az útjait.

Tőlünk eltérően, Isten ismeri a jövőt. Tudta, milyen következményekkel jár, ha Izrael nem irtja ki teljesen az amálekitákat. Ha Izrael nem hajtotta volna végre Isten parancsát, az amálekiták a jövőben visszatértek volna, és zaklatták volna az izraelitákat. Saul azt állította, hogy mindenkit megölt, kivéve az amálekiták királyát, Agágot (1Sámuel 15:20). Nyilvánvalóan hazudott: alig néhány évtizeddel később, elég amálekita volt, hogy foglyul ejtsék Dávidnak és embereinek a családtagjait (1Sámuel 30:1-2). Miután Dávid és emberei megtámadták az amálekitákat, és kiszabadították családjaikat, 400 amálekita menekült el. Ha Saul megtette volna, amit Isten parancsolt neki, erre soha nem került volna sor. Több száz évvel később, Agág egyik leszármazottja, Hámán, megpróbálta kiirtani az egész zsidó népet (ld. Eszter könyve). Saul részleges engedelmessége majdnem az izraeliták pusztulásához vezetett. Isten tudta, hogy ez be fog következni, ezért rendelte el időben az amálekiták kiirtását.

Ami a kánaánitákat illeti, Isten azt parancsolta: „De az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened, az Úr ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelket sem! Irtsd ki őket mindenestül: a hettitákat, az emóriakat és a kánaániakat, a perizzieket, a hivvieket és a jebúsziakat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr; azért, hogy meg ne tanítsanak benneteket mindazoknak az utálatos dolgoknak az elkövetésére, amelyeket ők isteneik tiszteletére elkövetnek, és így ne vétkezzetek Istenetek, az Úr ellen" (5Mózes 20:16-18). Az izraeliták ezt a küldetést is elbukták, és pontosan az történt, amit Isten mondott (Bírák 2:1-3, 1Királyok 11:5, 14:24, 2Királyok 16:3-4). Isten nem kegyetlenségből rendelte el ezeknek a népeknek a kiirtását, hanem azért, hogy megakadályozzon egy nagyobb gonoszságot a jövőben.

Valószínűleg az a legnehezebb része ezeknek a parancsoknak, hogy Isten a gyermekek és csecsemők halálát is elrendelte. Miért rendeli el Isten ártatlan gyermekek halálát? 1. A gyermekek nem ártatlanok (Zsoltárok 51:5, 58:3). 2. Ezek a gyermekek felnőtt korukban valószínűleg a szüleik gonosz vallásához és gyakorlatához ragaszkodtak volna. 3. Az által, hogy gyerekként vesztették életüket, Isten lehetővé tette számukra, hogy a mennybe kerüljenek. Meg vagyunk győződve, hogy minden gyermek, aki meghal, a mennyet és Isten irgalmát és kegyelmét élvezheti (2Sámuel 12:22-23, Márk 10:14-15, Máté 18:2-4).

De ez a válasz nem fedi le a kérdés minden aspektusát. Arra kell figyelnünk, hogy bízzunk Istenben még akkor is, ha nem értjük az útjait. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy Isten egy örökkévaló szemszögből látja a dolgokat, és hogy az Ő útjai magasabbak a mi útjainknál. Isten igaz, igazságos, szent, szerető, irgalmas és kegyelmes. Számunkra misztérium, hogy miként működnek együtt ezek a tulajdonságok, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne igaz, amit a Biblia állít Istenről.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért rendelte el Isten a kánaániták kiirtását (népirtás), beleértve az asszonyokat és gyermekeket is?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries