settings icon
share icon
Kérdés

Mit tegyek, hogy egy napon azt hallhassam „jól vagyon jó és hű szolgám", mikor megérkezek a mennybe?

Válasz


A tálentumokról szóló példázatában az Úr Jézus Krisztus két olyan hűséges szolgáról számol be, akik arra fordították a gazdájuktól kapott javakat, hogy annak vagyonát növeljék vele. Mikor a gazda aztán visszatért a hosszú távollétből, ezen szavak kíséretében jutalmazta meg mindkét hű szolgáját: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe" (Máté 25:21, 23). Minden keresztény hívő vágyik arra, hogy egy napon ezeket a szavakat hallhassa Jézus Krisztus szájából a mennyben.

Kegyelemből váltattunk meg hit által, nem pedig a saját érdemeinkből (Efézusbeliekhez 2:8-9). Azonban arra lettünk megváltva, hogy azokban a jó tettekben járjunk, melyeket Isten készített el nekünk (Efézusbeliekhez 2:10). Jézus Krisztus arra is felhívott minket, hogy földi kincsek helyett inkább a mennybe gyűjtsünk kincseket (Máté 6:20). A tálentumokról szóló példázatában pedig azt sejteti velünk, hogy számos jutalom vár még mindazokra, akik hűen szolgálják Őt ebben az elmúló világban.

Ha tényleg szeretnéd Jézus Krisztus dicséretét hallani, melyben „jó és hű" szolgának hív, akkor mindenek előtt bizonyosodj meg arról, hogy megragadd a megváltás ajándékát. Azok az emberek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban sosem fogják e szavakat hallani, hiszen „hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni" (Zsidókhoz 11:6). Azt is ismerd fel, hogy Jézus Krisztus nem „csupán" Megváltód, hanem egyben Urad is (lásd Lukács 6:46). „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal" (Zsoltárok 100:2).

Lássunk most egy pár példát arra, hogy hogyan tudod az Urat jól szolgálni:

1. Oszd meg másokkal az evangélium örömhírét. Az Úr Jézus felszólít minket arra, hogy az Ő tanítványaivá tegyünk mindenkit, hiszen az a vágya, hogy senki hiába ne vesszen. Tanítsuk magunkat és másokat is a Szentírásra, melyből megismerhetjük Isten valós jellemét és természetét. Ne szalasszuk el soha Jézus Krisztus értünk való halálát-, és a halálból való feltámadását hangsúlyozni (Máté 28:18-20).

2. Segítsük a szükséget szenvedő embertársainkat. Lázár és a gazdag ember történetében az utóbbi kárhozatra jut, hisz bár ő gazdaságban élt, nem nyitotta meg szívét és markát a kapuja előtt sínylődő Lázárnak. A gazdag ember kínok közt harapja most nyelvét, mert Megváltójaként nem Istent fogadta, hanem a vagyonába vetette minden bizalmát. Saját kedvtelését mások szükségeinek betöltése elé helyezte. Mi jól tesszük, ha tartózkodunk ettől. János apostol első levelének 3:17 igerészében ezt így olvashatjuk: „A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?"

3. Bocsásd meg mások ellened elkövetett vétkeit. Ez nem jelent szükségszerűen teljes megbékélést vagy újonnan nyert bizalmat, de azt mindenképp, hogy nem állsz magadért bosszút, hanem az ítéletet meghagyod az igazságosan ítélő Istennek. Jézus Krisztus a megbocsátás legfőbb példaképe: „A ki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre" (1.Péter 2:23).

4. Ha irányításod alatt emberek állnak, akkor tekints úgy pozíciódra, mint egy olyan dologra, ami által embertársaid javára és segítségére tudsz lenni. Ha szolgai állapotban (lásd minden alkalmazotti jogviszonyban lévő és minden adófizető) hívott el az Úr, akkor tekints úgy helyzetedre, mint egy lehetőségre a szívből való engedelmesség és alázat elsajátítására. Jézus Krisztus hasonlóan az Atya akaratának rendelte alá magát. Bármilyen állapotban hívott is el az Úr, mindig van lehetőséged egyre jobban és jobban Jézus képére elváltoznod, hiszen Ő egyben a Mindenség Istene és minden ember legalacsonyabb szolgája. „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét" (Galátziabeliekhez 6:2).

5. Igyekezz Isten személyét mind jobban megismerni gyülekezeti alkalmakon, prédikációk meghallgatása-, Bibliatanulmányozás-, és imádság útján. Azt is érdemes külön feljegyezned, hogy Isten milyen módon szól hozzád és hogyan munkálkodik az életedben.

6. Ismerd fel, hogy életed minden jó helyzete és dolga Istentől származik, hiszen Ő minden áldás el nem apadó forrása: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka (Jakab 1:17).

7. Vállald fel a népszerűtlenséget, és ne zárkózz el attól sem, hogy a jóságos szamaritániushoz hasonló módon ritka bátorságot mutass, mint ahogyan azt Jézus példázatában láthatjuk (Lukács 10:30-37). Tedd azt, amit Biblia helyesnek mond. Mindig. „...Istennek kell inkább engedni, hogynem embereknek" (Apostolok Cselekedetei 5:29).

8. Szállj magadba. Vizsgáld meg saját jellemedet a Szentírás tükrében. Egyre inkább Jézus Krisztus jelleme legyen a mérőzsinórod. Ne próbáld már megmagyarázni vagy szépre beszélni hibáidat. Törekedj az alázatra.

Mindezt úgy lehet összefoglalni, hogy szeresd Istent mindennél jobban és szeress másokat, mint önmagadat, tiszta és hű szívvel (Márk 12:30-31). Jézus Krisztus ítélőszékénél mindazok, akik hűek maradtak Megváltójukhoz hallani fogják ezeket a szavakat: „jól vagyon jó és hű szolgám". Isten egyik igaz szolgája sem vágyhat ennél többre.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tegyek, hogy egy napon azt hallhassam „jól vagyon jó és hű szolgám", mikor megérkezek a mennybe?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries