settings icon
share icon
Kérdés

Mi az 1.Korinthusbeliekhez 7:8-9 igerész jelentése, miszerint jobb házasságban élni, mint égni?

Válasz


A Korinthusbeliekhez első levél 7:8-9 igerészében ez áll: “Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.” Pál apostol azt közvetíti itt, hogy bár egyedülállónak lenni (szellemi szempontból) előnyösebb, megházasodni sem helytelen. Sőt, az erős szexuális késztetésekkel rendelkezők számára jobb, ha megházasodnak, mintsem ha beteljesületlen vágy emésztené fel őket.

Pál apostol azon kijelentése, miszerint jobb házasodni, mint a szenvedélytől égni, csak még inkább alátámasztja a Biblia határozott állásfoglalását a szexuális erkölcstelenséggel szemben: ha egy házasulatlan pár az egymás iránt szenvedélytől ég, akkor össze kell házasodniuk, és nem szabad engedniük a bűnnek. A házasság előtti szexuális aktivitást sokan olyan kifogással próbálják igazolni, mint pl. “jegyesek vagyunk”, vagy “szeretjük egymást”. A Biblia azonban nem tesz ilyen engedményeket. A Korinthusbeliekhez írt első levél 7:1-2 igerészben Pál apostol a házasok és a házasulatlanok közötti különbséget tematizálja, valamint arról is szól, hogy a házasság elsődleges oka a szexuális beteljesülés: “Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.” A házasság Isten terve a szexuális vágyaink betöltésére, a szexualitás házasságon kívüli minden más megnyilvánulása pedig bűn (Zsidókhoz 13:4).

A szexuális vágyak a serdülőkorban kezdenek bimbózni, a test kifejlődésével pedig csak fokozódnak. Ezekkel a vágyakkal önmagukban semmi probléma nincs, hiszen részei annak a folyamatnak, melynek során egészséges férfivá vagy nővé érünk. Hogy bűnhöz vezetnek-e vagy sem, elsősorban az határozza meg, hogy hogyan állunk hozzájuk, hogyan kezeljük azokat. Jakab apostol levelének 1:13-15 igerésze a kísértéstől a (megvalósított) bűnig tartó folyamatot fejti ki: “Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”

Az Istentől való azon kijelentéssel, miszerint jobb házasodni, mint a szenvedélytől égni, Pál apostol figyelmeztetést intéz mindazokhoz, akik a bűnre vezető út felé kényszermenetelnek. A hosszú jegyben járás, a kis tinik randevúi, valamint a randizó párok közötti “csókcsaták” által a kísértés fellobbanhat, lángja “égni” kezdhet. A Thesszalonikabeliekhez írt első levél 4:3-7 passzusa szintén szóba hozza azt, hogy szükséges uralkodnunk a szenvedélyeinken: “Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.”

Amikor nem vagyunk hajlandóak szent és tisztességes módon kezelni testünket, és megzabolázni annak késztetéseit, akkor fennáll a veszély, hogy természetes szexuális vágyunk kéjvágyba fordul át – esetleg hogy mást is bujaságra késztetünk. Különösen igaz ez a kései serdülőkorban és a húszas éveink elején, amikor a hormonok tombolnak, a test pedig a legfittebb. A szexuális vágy a tetőfokára hág, az ostobák és a tudatlanok pedig gyakran még azelőtt belevetik maguk a szexuális bűnbe, mielőtt felismernék annak életre szóló következményeit. Isten terve azok számára, akik “égnek” a szexuális vágytól, az, hogy imádságosan keressenek maguknak házastársat, a nászéjszakáig pedig tartsák kordában vágyaikat. Azok viszont, akik képesek megőrizni erkölcsi tisztaságuk, ne érezzék, hogy bármiféle (igei) nyomás nehezedne rájuk azt illetően, hogy megházasodjanak. A szingliség a Biblia tanítása szerint ugyanis tökéletesen elfogadható életmód. Ha azonban valaki “égni” kezd a szenvedélytől, akkor eljött az idő, hogy Isten vezetését kérje jövőbeli házastársa megtalálásában.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az 1.Korinthusbeliekhez 7:8-9 igerész jelentése, miszerint jobb házasságban élni, mint égni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries