Hogyan rendezhetem a kapcsolatomat Istennel?Kérdés: Hogyan rendezhetem a kapcsolatomat Istennel?

Válasz:
Ahhoz, hogy “rendezhessük a kapcsolatunkat” Istennel, meg kell értenünk, mi a “rossz” A válasz a bûn.” “De mind elfordultak Istentõl, megromlottak mindannyian, nincs, aki jót tenne, nincs egy sem!” (Zsolt. 14:3) Fellázadtunk Isten parancsolatai ellen; mi “Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok,” (Ézsaiás 53:6). A rossz hír, hogy a bûn büntetése a halál.”Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.”(Ezékiel 18:4) A jó hír, hogy egy szeretõ Isten jött utánunk azért, hogy üdvösséget hozzon. Jézus kihírdette célját “hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet” , (Lukács 19:10) és kifejezte hogy a célja teljesült amikor meghalt a kereszten “Elvégeztetett!” (János 19:30) Az Istennel való jó kapcsolat a bûnöd beismerésével kezdõdik. Ezután jön a bûnöd alázatos megvallása Isten elõtt. (Ézsaiás 57:15) és az elhatározás a bûn elhagyására.”Mert belül, a szívünkben jön létre az a hitbeli meggyõzõdés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk.” (Róma 10:10)

A bûnbánatnak hittel kell párosulnia- különösen a Jézus áldozati halálába és csodálatos feltámadásába vetett olyan hittel, amely feljogosítja Õt hogy megváltson. Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból, akkor üdvözülsz.(Róma 10:9)

Sok más fejezet is beszél a hit szükségességérõl, mint a János 20:27; ApCsel 16:31; Galata 2:16; 3:11, 26; és az Efézus 2:8.”Rendezni a kapcsolatodat” Istennel arról szól, mi a reakciód arra, amit Isten tett érted. Õ biztosította az áldozatot, hogy elvegye a bûnödet (János 1:29), és ezt az ígéretet ajánlja fel: “De mindenki üdvözül, aki az Örökkévalót hívja segítségül (Apcsel 2:21)

Gyönyörûen illusztrálja a megbánást és a megbocsátást a tékozló fiúról szóló példázat. (Lukács 15:11- 32)A fiatalabb fiú szégyenletes bûnben pazarolta el az apja vagyonát.(13.vers) Amikor felismerte rossz cselekedeteit, úgy döntött, hazatér.(18.vers) Azt gondolta, nem tekinthetõ már fiúnak.(19.vers), de tévedett. Az apa ugyanúgy szerette a visszatérõ lázadót, mint mindig. (20-as vers) Minden meg volt bocsátva és ünneplés következett(24-es vers). Isten jó, így betartja az ígéreteit, beleértve a megbocsátást is.”Közel van a megtört szívûekhez, és megmenti a reményvesztett lelkûeket.(Zsolt. 34:18)

Ha Istennel rendezni akarod a kapcsolatodat, ez itt számodra egy minta imádság. Hadd emlékeztesselek, akár ez, akár más imádság nem fog megmenteni. Csak az ment meg a bûntõl, ha Krisztusban bízol. Ez az imádság csak egy módja annak, hogy kifejezd Istennek a belé vetett hitedet,és megköszönd azt hogy üdvösséget adott neked.”Isten, tudom, hogy vétkeztem ellened, és megérdemlem az ítéletet. De Jézus Krisztus magára vette az én megérdemelt ítéletemet, így a benne való hit által bûnbocsánatot kaphatok. Mostantól benned bízom az üdvösségemért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és bûnbocsánatodat-az örök élet ajándékát! Ámen!”

Döntést hoztál Krisztus mellett annak alapján, amit itt olvastál? Ha igen, kérlek kattints a lentebb lévő “Ma elfogadtam Krisztust” gombra.Vissza a magyar oldalraHogyan rendezhetem a kapcsolatomat Istennel?