settings icon
share icon
Kérdés

Mit tanít a Biblia arról, hogy hogyan lehetünk jó tanulók?

Válasz


A Szentírás általános érvényű felhívása szerint mindannyian szent és igazságban gyökerező életet kell éljünk. Ez éppúgy vonatkozik minden keresztényre, mint minden tanulóra. Bár a Kolossébeliekhez írt levél 3:23 igehelye első sorban a kor szolgáihoz szól, a benne közvetített elv mindenkire érvényes, aki mások megbízásában feladatot lát el (munkát végez), így a tanulókra is. Így olvassuk az igét: „És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;"

Az Úr Jézus Krisztus abban is követendő példával jár előttünk, hogy hogyan legyünk jó tanulók. Lukács evangéliuma egy mondatban foglalja össze Jézus gyermekkorát: „Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben" (Lukács 2:52). Bármilyen képzésben is részesült Jézus, mindig csak gyarapodott általa. Az Ő példájából is láthatjuk, hogy a tanulás és szellemi növekedés kell legyen minden tanuló célja.

A Szentírás tartogat számunkra egy pár konkrét beszámolót-, és tanulókra vonatkozó utalást, melyekből mi magunk is okulhatunk. Máté evangéliumának 10:24-es igehelye Jézus azon szavait idézi, melyek kimondják, „Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál." Jézus ezen szózata abban a szövegkörnyezetben hangzott el, melyben tanítványait a bekövetkező üldöztetésre figyelmezteti. Mivel Őt magát üldözték, ezért a tanítványait is üldözni fogják – mondta az Úr. Mindebből azt is megtanulhatjuk, hogy a jó diákkal szemben támasztott egyik követelmény, éppen a tekintély elismerése. Azok a nebulók, akik nem tisztelik tanáraikat, vagy akik úgy gondolják, hogy rájuk nem érvényesek a szabályok, saját szellemi gyarapodásuknak szabnak gátat.

Egy másik igén keresztül ma is így szól hozzánk Jézus Krisztus: „Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere" (Lukács 6:40). Bár itt a Mester embertársaink elítéléséről beszélt, mikor „a vak vezet világtalant"- hasonlatával élt, szavai arra is figyelmeztetnek, hogy körültekintően válasszuk meg tanárainkat, mert a tanuló önkéntelenül is tanítója képére formálódik.

A jó tanulót jellemző másik bibliai elv az önfegyelem. A Példabeszédek könyve arra tanít minket, hogy mind magatartásunkat-, mind pedig egyéb nézeteinket helyezzük a tanulás csiszolóköve alá. Ezen könyv második fejezetében azt is láthatjuk, hogy bölcsességre szomjazó diákként nekünk is akarnunk kell tanulni, törekednünk kell, hogy mind jobban értékeljük a velünk közölt javakat (4.igevers), valamint tiszta, befogadó elméért (6.-8. igervers) imádkozva a tanulás folyamatában is kérnünk kell az Úr segítségét (12-15. igervers).

A foglalkozásszerűen tanuló személyek gyakorlatilag tanáraik „alkalmazottjai", így a tanulásra okkal tekinthetnek rendes munkaidőként, munkaként. Ahelyett azonban, hogy anyagi ellentételezésben részesülnének, tudás és új készségek formájában fizetik meg őket. Ha a tanuló valóban így kezd tekinteni saját taníttatására, akkor nagyobb eséllyel fog olyan Istennek tetsző jellemvonásokat kifejleszteni magában, mint a felelősség, a kitartás, a megbízhatóság, a kezdeményezőkészség, a hatékonyság és a gyorsaság.

Persze az, hogy valaki jó tanuló, nem mindig esik egybe az ellenőrzőben szereplő érdemjegyekkel, mint ahogy a bizonyítványban szereplő év végi jegyek sem tükrözik hűen, hogy az adott tanuló mennyi valós energiát fektetett a tanulásba. Vannak olyan szorgos tanulók, akik csak közepest kapnak, és vannak olyan lustábbak is, akik más képességeken-, vagy meg nem engedett eszközökön keresztül érik el a jó osztályzatot. Ebből is kitűnik, hogy jó tanulónak lenni inkább azt jelenti, hogy engedelmeskedünk a tekintélynek, hogy önfegyelemről és istenfélő munkamorálról teszünk bizonyságot, valamint hogy szüntelen igyekszünk növekedni a bölcsességben. Mindez egy olyan szent és szellemileg tiszta élet kifejlődéséhez vezet, ami valóban dicsőiti Istent.

Mindannyiuknak elhívásunk van arra, hogy Isten Igéjének jó tanulói legyünk, hiszen „a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre" (2.Timótheushoz 3:16). Isten Igéjének elsajátítása, bensővé tétele, és gyakorlati alkalmazása képes minket minden bűntől megóvni (Zsoltárok 119:7, 11).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tanít a Biblia arról, hogy hogyan lehetünk jó tanulók?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries