settings icon
share icon
Kérdés

Melyek Isten legfontosabb jellemvonásai, melyeket érdemes jobban ismernünk és értenünk?

Válasz


Isten egyik legfőbb jellemvonása maga a szentsége. A szent szó eredeti héber jelentése annyit tesz, "elkülönített". Isten mind jelleme-, mind pedig egyéb tulajdonságai tekintetében is teljesen felülemelkedik és elkülönül teremtésétől, azaz transzcendens. Isten szentsége egyben minden további jellemvonásának az alapját képezi. A Jelenések könyvének 15:4 igehelye a következőképp szól Istenről: "mert csak egyedül vagy szent..." A Jelenések 4:8 igerésze négy "lelkes állatot" fest lelki szemeink elé, amelyek nem szűnnek meg éjjel és nappal ezt mondani: "... Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendő" (Jelenések 4: 8). Pontosan Isten szentsége az, ami "emésztő tűzzé" teszi őt, szentsége által ítél meg minden bűnt (Zsidókhoz 12:29). A Szentírás tele van olyan felséges dicsőítésekkel, melyek mind Isten szentségét magasztalják. Ezek közé soroljuk a következő zsoltárokat is: Zsoltár 99:9; Zsoltár 33:21; Zsoltár 77:13; Zsoltár 89:18; Zsoltár 105:3.

Fontos azt is megértenünk, hogy Isten örökkévaló Lélek (János 4:24). Ő egy, azaz egy Isten, Aki mindig is három különböző személyként létezik, mégpedig Atya-, Fiú-, és Szent Lélek Istenként. Fizikai testtel nem rendelkezik (bár a Fiú Isten testet öltött, mikor emberként született meg e világra). Minden olyan tan, ami tagadja a Szentháromságot, hamis tanítás, továbbá minden olyan tanítás tévtanítás, ami az Atyára mint halandó emberre tekint, vagy vitatja, hogy Jézus Krisztus teljességgel Isten és teljességgel ember (lásd 2.János 1:7).

Isten természeténél fogva szuverén uralkodó. Abszolút hatalma van az egész világegyetem és annak minden egyes alkotóeleme felett. Isten mindenhatósága szuverén hatalmának csak egyik kifejeződése. Az Úr minden útja igazság (Zsoltárok 145:17), függetlenül attól, hogy az emberiség szemében személye "igazságosnak" tűnik-e, vagy sem. Isten sem az idő-, sem pedig a tér dimenziójához nem kötött. Az Ő terve szerint, mely már az örökkévalóság előtt készen állt, fog minden célja beteljesedni (Dániel 4:37; Zsoltárok 115:3).

Isten másik fő vonása a változhatatlansága. Ő ugyanis sosem változik, hanem "tegnap, és ma és örökké ugyanaz" (Zsidókhoz 13:8). Malakiás próféta könyvének 3:6 igehelyén Isten saját szavaival beszél erről: "Mert én, az Úr, meg nem változom..." Mivel Isten jelleme nem változik, ezért biztosan kapaszkodhatunk minden egyes ígéretébe és áldásába: "Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka" (Jakab 1:17).

Istenünk korlátlan uralkodói hatalma azt jelenti, hogy mindent véghez vihet, amit csak jónak lát. Mivel egyben omnipotens is, a kivitelezésre való korlátlan képessége és kapacitása is megvan. Ő a szó szoros értelmében mindent tud, ismeri az örökkévalóság minden elmúlt és még eljövendő eseményét és tettét, ismeri minden gondolatunkat és szavunkat. Személyesen ismer minden embert, aki valaha élt és valaha élni fog sőt, mi több, egészen belsőséges tudása van mindegyikükről. Ma is bátorítóan hatnak ránk Isten Jeremiás prófétához intézett szavai: "Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, [már] ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé" (Jeremiás 1:5).

Hiba volna azonban Isten igazságos haragját kitakarnunk szellemi homlokterünkből, ez ugyanis egyenesen szentségéből ered. Isten búsuló haragja joggal lángol fel a bűn minden egyes megnyilvánulása ellen (Zsoltárok 7:11), és mivel az Úr végső ítélete elkerülhetetlenül be fog következni, ezért az embereknek hallaniuk kell Isten kegyelmének és megváltásának örömhírét, vagyis az evangéliumot, mielőtt már túl késő volna.

Isten egyik további fő jellemvonása maga a szeretet (1.János 4:16). Isten annyira szerette e világot — és annak középpontjában minden embert -, hogy saját Fiát, az Úr Jézus Krisztust, küldte el értünk, hogy Ő önnön életét letéve váltson ki minket az örök halálból (János 3:16). Erre a feladatra az Ő tökéletes és szeplőtlen áldozatán kívül más szóba se jöhetett. A szeretet azonban több, mint csupán Isten egyik jellemzője vagy jellemvonása. Isten maga a szeretet, az Ő lényege szó szerint a szeretet. Ezt János apostol első levele is világosan tárja elénk: "A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet" (1.János 4:8). Isten szeretete örök. Mivel Ő változhatatlan, ezért a szeretete se változik soha. Az Ő szeretete tökéletes és szent.

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban" (Rómabeliekhez 8:38-39).

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek Isten legfontosabb jellemvonásai, melyeket érdemes jobban ismernünk és értenünk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries