settings icon
share icon
Kérdés

Mi a jainizmus?

Válasz


A jainizmus a Krisztus utáni 6. században reformációs törekvésként indult útjára a hinduizmuson belül. A vallás az alapító, Mahavira, tanításain alapszik. Mahavira 12 éven keresztül járta meztelenül és némasági fogadalomtól kötelezve Indiát, miközben sok nehézséget és bántalmazást kellett kiállnia. Mahavira ugyanis úgy hitte, hogy az önmegtagadás az út, mely a megvilágosodáshoz vezet. Ezt követően tanítványokat gyűjtött maga köré, akiknek átadta újonnan talált hitét. Mahavira vehemensen állt ellen mindenféle magasabb lény tiszteletének, sőt még az ilyen lények létezését is tagadta. Annak ellenére, hogy Mahavira visszautasította Istent és az isteneket, hívei őt pontosan isten módjára tisztelték, hasonlóan sok más vallásos kultusz vezetőjéhez. A 24. Tirthankara névvel/tisztséggel illették, aki a segítő szándékú, és megmentő lények legmagasabbika. A jain írásainak tanúsága szerint Mahavira leereszkedett a mennyből, egyetlen bűnt sem követett el, és egyedül meditáción keresztül felszabadította magát az összes földi vágy igájától.

A jainizmus egy olyan vallás, amely szélsőségesen a tettek általi megigazulásra helyezi a hangsúlyt. Ez arra vezethető vissza, hogy a megváltás csak az aszketizmuson, azaz rigid önmegtagadáson, keresztül érhető el, tehát csak emberi tetteken és törekvésen keresztül részesülhet valaki üdvösségben. Szinte csak szabályokból áll az egész vallás, úgy mint az ún. Öt Nagy Eskü, ami a következőket tiltja: (1) élőlények megölése (2) hazugság (3) kapzsiság (4) szexuális vágyak (5) minden anyagi kötődés. A jainizmus tanítása szerint a nőket jobb teljesen elkerülni, hiszen ők minden fajta gonosz dolog forrásai.

Az összes hamis valláshoz hasonlóan a jainizmus sem egyeztethető össze a kereszténységgel. Először is a Szentírás az egy igaz és élő Istenen — Jehován — kívül minden más istenség tiszteletét megtiltja. „Én, az Úr, vagyok a te Istened...Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem" (II.Mózes 20:2,3). „Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten (Ézsaiás 45:5). Mahavira nem isten volt, hanem csak egy ember. Így minden emberhez hasonlóan ő is megszületett, bűnöket követett el, és meghalt. Nem érte el a bűntelen tökéletesség állapotát. Azt ugyanis csak egy ember érte el valaha, Ő pedig az Úr Jézus Krisztus volt „...a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt" (Zsidókhoz 4:15).

A következő igerészeken és tanításokon keresztül a Biblia teljesen világosan tudtunkra adja, hogy az önigazult cselekedetek soha nem lesznek elegendőek az ember megváltásához: "Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem" (Galátabeliekhez 2:16). A Biblia tanítása szerint a megváltás egyedül a hit ajándékán keresztül-, Jézus Krisztus bűneinkért kiontott vére (Efézusbeliekhez 2:8-9) árán lehetséges, aki elvette tőlünk bűneink terhét és helyette a saját igazságosságát adta nekünk cserébe. „Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne"(2. Korinthusbeliekehez 5:21). Míg Jézus Krisztus leveszi a terhet az emberekről, addig a jainizmus csak tovább terheli őket.

Végül pedig meg kell említenünk, hogy a jainizmus két nagy szabálya szöges ellentétben áll Isten Igéjével. Míg a kapzsiságtól, a hazugságtól, és az anyagi dolgokhoz való vonzódástól tartózkodni helyes és ajánlatos, addig a szexuális vágyaknak való extrém ellenállás magát az emberiség végét jelentené. Annak érdekében, hogy az emberi faj fennmaradhasson a Földön Isten szexuális impulzusokat ültetett belénk. A házasság szentségének megtartó kötelékein belül megélt szexualitás nem csak a fajunk fennmaradását szavatolja (Genezis 1:28, 2:24, 9:1), hanem a szexuális késztetések betetőzéseként is szolgál. Mindezek mellett, a jainizmus ahimsa nevű tétele megtiltja az élet bármilyennemű kioltását. Ez közvetlenül ellentmond az Ószövetség és az Újszövetség gyakorlatának, amelyben Isten minden állatot az embernek eledelül rendelt (III.Mózes 11 és Apostolok Cselekedetei 1).

Mint az összes hamis vallás, a jainizmus is, csak Sátán egyik hazugsága. Neki az a vágya, hogy egy olyan rendszerben tartson fogva minket, amelyben állandóan csak magunkkal foglalkozunk. Abban a hitben ringatja az embereket, hogy a elme és a szellem befelé fordulásával kiérdemelhetjük lelki üdvünket az önmegtagadáson és a külső szabályok betartásán keresztül. Jézus arra szólít fel bennünket, hogy haljunk meg saját magunknak, hogy csak Neki élhessünk és Őrajta keresztül mások javára lehessünk. Az, hogy a jainizmus képtelen volt India bizonyos területein túl is elterjedni, rámutat, hogy az általa kínált filozófiára nincsen egyetemleges emberi igény. Ez éles ellentétben áll Jézus Krisztus univerzális hatásával, amely számos történelmi koron keresztül egészen napjainkig kitart.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a jainizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries