settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk pontosan iszlamizmus alatt?

Válasz


Az iszlamizmus nagyban eltér az iszlámtól. Az iszlám egy olyan vallás, mely számos ágazattal rendelkezik, míg az iszlamizmus egy olyan vallási és politikai mozgalom az iszlámon belül, mely a Korán szó szerinti értelmezésén alapul. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az iszlamizmus egyik fő törekvése abban áll, hogy a a Sharia-törvénykezést társadalom egészére bevezesse. Ez utóbbi egy olyan vallási és erkölcsi rendszert takar, melyet a Korán szövegéből vezetnek le. A Sharia egy nagyon szigorú erkölcsi törvényrendszer, mely a társadalmi és személyes élet majdnem minden aspektusára kihat. A kereskedelmi szabályoktól-, a személyes higiéniával bezárólag számos dolgot meghatároz. Az iszlamizmus magát az iszlám szót, melynek jelentése engedelmesség, vagy alávetődés, nagyon is szó szerint értelmezi, így követeli a Sharia-törvények maradéktalan betartását. Amennyiben ezt valaki nem hajlandó teljesíteni, úgy halállal sújtható.

A vallási gyökerei ellenére az iszlamizmus inkább politikai mozgalomnak tekintendő. Ez abban is erősen tettenérhető, hogy egyik célkitűzése mind újabb területek és életek meghódítása. Egyes iszlamisták úgy tartják, hogy a hódítás legjobb eszköze a (fél)katonai megszállás és forradalmak szítása. Véleményük szerint világot a terror-, valamint az abból megszilárduló erőskezű államhatalom eszközeivel lehet a legjobban iszlamizálni. Mérsékeltebb iszlamista irányzatok inkább a társadalom gyökeres átalakítása útján akarják ugyanezen célt elérni.

Az militáns iszlamizmus által szított terrorizmus miatt, a muzulmán lakosság egészének megítélése óriás mértékben romlott. Nyugati társadalmainkban egyre sűrűbben tettenérhető, hogy a többségi társadalom félelemmel-, és az annak farvizén evickélő agresszióval viszonyul minden muzulmán felé. Ezen félelem egy részének nyilván alapja is van. Az erőszakos megtérítés, vagy a halállal való fenyegetőzés az iszlamizmus nagyon is valós és iszonytató vonása. Keresztényként azonban nem veszíthetjük szemeink elől azt, hogy míg minden iszlamista muzulmán, addig nem minden muzulmán iszlamista. Az igazsághoz éppúgy hozzátartozik, hogy az iszlamizmus zászlaja alatt sok muzulmánt is üldöznek és gyilkolnak, mert azok nem akarják elfogadni a Sharia-törvénykezést. Néha azonban csak annyi a bűnük, hogy az iszlám éppen rossz ágazatához, vagy szektájához tartoznak.

Mi tehát a helyes keresztényi válasz az iszlamizmusra? Jézus Krisztus igaz követői első sorban azokat az elveszett lelkeket kell lássák ellenségeikben, akikre az Isten nélkül eltöltött örökkévalóság számtalan kínja vár. Az iszlamisták egy sötét és meghasonlott vallás fogjai, akik úgy teljesítik Sátán akaratát, hogy közben meg vannak arról győződve, hogy ezzel Istent szolgálják. Jézus Krisztus pontosan jövendölt az iszlamistákhoz hasonló emberekről: "A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik" (János 16: 2).

A keresztények vigaszra lelnek abban a tényben, hogy ez a világ nem állandó lakhelyünk. Az Ige többször megerősíti, hogy "jövevények" vagyunk ebben a világban, hogy itt csak "sátorozunk". Messze nem az a fő gondunk, hogy megnyerjük az iszlamizmussal vagy a terrorral szembeni harcot. Jézus Krisztus így szólt: "Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való" (János 18: 36). Még akkor is, mikor Jézus Krisztus a halállal nézett farkasszemet, arra emlékeztetett mindenkit, hogy az Ő követői nem hódító-, hanem mentő csapat. Mi Jézus Krisztus szeretetének és megbocsátásának vagyunk a követei (2.Korinthusbeliekhez 5:20).

"Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai..." (Máté 5:43-45). A Korán tanításait szó szerint értelmező iszlamisták kegyetlen gyűlölettel gyűlölnek mindenkit, aki nem akarja magát alávetni a Sharia rendeléseinek. Ez azzal is magyarázható, hogy nem hallottak még semmit Isten szeretetéről és kegyelmes mivoltáról. Imádkoznunk kell minden olyan embertársunkért, akit az iszlamizmus tart szellemi börtönében, hogy valóban megismerhessék az emberré vált Igazságot, Jézus Krisztust. Pál apostol "még fenyegetéstől és öldökléstől" lihegett "az Úrnak tanítványai ellen" (Apostolok Cselekedetei 9:1), mikor találkozott az Úrral, és újjászületett. Szívből kívánjuk, hogy az iszlamizmus vezetői és bábjai is eljussanak erre a találkozásra.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk pontosan iszlamizmus alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries