settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent istenfélő feleségnek lenni?

Válasz


Ahhoz, hogy meghatározhassuk, hogy mit is jelent pontosan az istenfélő feleségnek lenni, először azt kell megnéznünk, hogy mit jelent maga az istenfélő ember fogalma. A Timótheushoz írt első levelében Pál apostol a 2:2-es igerészben a „csendes", „nyugodalmas" és tisztességes jelzőket hozza kapcsolatba az istenfélelemmel. A Szentírás azt mondja, hogy a minden hívőben működő Szent Lélek az istenszerűség látható-, és szemmel láthatatlan gyümölcseit érleli meg bennünk. Ilyen gyümölcsök a „szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség" (Galátziabeliekhez 5:22-23). Az istenfélelem mértékadó definíciója nem más, mint a Krisztusszerűség, a Krisztusiság. Az istenfélelem olyan őszinte törekvést jelöl, amelynek során minél jobban Jézus Krisztus képére akarunk elváltozni, gondolatainkban és tetteinkben is egyre jobban Őreá akarunk hasonlítani. Pál apostolnak is ez volt a célja (1.Korinthusbeliekhez 11:1). Az Istennek tetsző életvezetésre törekvő hívő fenti jellemvonásai, mind a férfi-, mind pedig a női nem képviselőire nézve egyaránt érvényesek. A Szentírás mindemellett az istenfélő nő-, és kifejezetten az istenfélő feleség külső megjelenésének is szentel pár gondolatot.

A Példabeszédek könyvében gyönyörű szóképek kíséretében tárul elénk az istenfélő asszony jelleme. Az Istennek tetsző feleség erényei ezer év távlatából sem változtak. Az istenfélő feleség férje teljes bizalmát magáénak tudhatja. A férjének nem kell amiatt aggódnia, hogy házastársa bedől más férfiak szédítésének, hogy túlterheli a hitelkártya-keretet, vagy hogy naphosszat csak a tv előtt ülve butítja magát (Példabeszédek 31:11, 12, 25, 26). Biztos lehet felesége támogatásában és őszinte szeretetében, házastársa nem egy folyton kritizáló és bosszúszomjas hárpia. A férjnek is jó híre van a városban, felesége sem beszél soha negatívan a háta mögött, és nem pletykál róla, hanem épp ellenkezőleg, amikor csak lehet, méltatja őt. Az ilyen asszony a háztartás vezetésében is élen jár, és mások tisztelete – férjéhez hasonlóan – őt is körbeveszi (Példabeszédek 31:12, 21, 23)

Az istenfélő feleség több időt tölt az elesettek és rászorulók megsegítésével, mint a tükör előtt, önzetlen és jótékony jellemmel van megáldva (Példabeszédek 31:20, 30). Ugyanakkor magát sem hanyagolja el: mind szellemi-, mind pedig testi egészségéről rendszeresen gondoskodik. Annak ellenére, hogy nem ritkán éjszakába nyúlóan keményen dolgozik, nem jellemző rá, hogy elgyötört volna. Jó esztétikai érzékével egész családját és magát is szüntelen gazdagítja (Példabeszédek 31:17, 21, 22)

A keresztény feleséget érintő világi sztereotípiákkal szemben a Példabeszédek könyvének 31. fejezete egy nagyon is ambiciózus-, az anyagi javak felett teljes felügyeletet vállaló feleség képét festi elénk. Az itt ábrázolt asszony valójában egy kis magánvállalkozás birtokosa és főnöke. Ruhákat készít és árusít. Az üzletét illető döntéseket maga hozza meg, éppúgy mint ahogy arról is maga dönt, hogy a kigazdálkodott jövedelmet hogyan hasznosítsa (Példabeszédek 31:16, 24). Érdemes azt is megjegyeznünk, hogy bevételeit nem a hiúságok vásárának portékáira költi, hanem – mai fogalmaink szerint – polgári gondolkodásról bizonyságot téve a gyarapodásban-, és nem a fogyasztásban érdekelt: földet vesz a pénzen, ahol aztán szőlőt plántálnak, ami végül az egész család javát szolgálja.

Minden munkájából, szolgálatából és minden vállalkozásából örömtelien veszi ki részét. Látja, hogy kezei munkáját megáldja az Úr, és ezért szíve hálával telt (Példabeszédek 31:18). Az istenfélő feleség nem aggódik, hogy mit hoz a holnap, hiszen jól felkészült, szíve Istenben soha meg nem remeg. Neveti a holnap minden gondját, mert tudja, hogy Ura irányítása alól semmi sem csúszhat ki (Példabeszédek 31:25, 30). A fejezet 30. versét figyelmesen olvasva megtudjuk, hogy mi a kulcsa ennek az életvitelnek: a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, így ez az asszony sem lehetne ilyen az Úr félelme nélkül. Jézus Krisztus szüntelen követése és az Őbenne való élet az, ami az istenfélelem gyümölcseit mindenki számára jól láthatóan megérleli életében (lásd János 15:4).

Végül, de nem utolsó sorban, az istenfélő feleségnek Istentől való elhívása van arra, hogy szívből való engedelmességgel viseltessen férje iránt (Efézusbeliekhez 5:22). De vajon milyen az engedelmes feleség? Könnyen lehet, hogy át kell rajzolni a világi sztereotípiák árnyékolta keresztény asszony képét a fejünkben. A Szentírás azt tanítja nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus engedelmes volt a Mennyei Atyának egészen a kereszt általi halálig (János 5:19). Viszont azt sem felejthetjük el, hogy Jézus Krisztus egy a Mennyei Atyával (János 10:30). Az engedelmes feleség már csak az előző bibliai érvelés szerint sem egy alacsonyabb értékű emberi lény. Szerepe nem kevésbé fontos, egyszerűen csak más. A keresztény hívek pontosan tudják, hogy Jézus Krisztus minden porcikájában éppen annyira Isten, mint a Mennyei Atya, vagy a Szent Lélek. Mégis mindegyikük eltérő szerepet játszik a megváltás tervében és annak grandiózus kivitelezésében. Ehhez hasonlóan a férfinek és a nőnek is eltérő szerepkörei vannak a házasság egységén belül. Mikor tehát a feleség tudatosan veti magát alá férje irányításának, akkor éppen úgy tesz, mint Jézus Krisztus az Atyának való engedelmességében földi szolgálata során. Jézus Krisztus tudatosan választotta a kereszthalált és szándékosan lépett erre az útra, még ha lelkében el is volt csüggedve (Máté 26:39). Jézus Krisztus tudta, az Atya által kijelölt út a lehető legjobb út. Így a feleség életében is jöhetnek olyan pillanatok, mikor az engedelmesség útja gyötrelemmel jár, azonban Isten követése kétség kívül idejekorán meghozza az örök életre szóló gyümölcseit (1.Timótheushoz 4:7-8).

A Szentírás egyenlőségjelet tesz a férjnek való engedelmesség és az Istennek való engedelmesség közé (Efézusbeliekhez 5:22). Más szavakkal tehát, ha egy feleségnek nehézségei vannak abban, hogy engedelmes legyen férjének, akkor elképzelhető, hogy az a Jézus Krisztus felé való hiányos engedelmességének tükre. Az engedelmesség a mai fogalmainkkal ellentétben nem a gyengeség jele. Az engedelmes feleség távolról sem egy „naiva" vagy egy unalmas szürke egérke. Az engedelmesség erőt, méltóságot és egy nagy adag odaadást igényel, amint azt Példabeszédek 31. fejezet bölcsessége tanítja nekünk ma is.

A Példabeszédek 31. fejezete az ideális asszony képét tárja elénk. Egy nő persze anélkül is lehet istenhívő, hogy olyan tökéletes volna, mint az itt ábrázolt asszony, főleg hogy tudjuk, az emberi erőfeszítéseinkből való tökéletesség elérése egy merő ábránd, az arra való törekvés Isten Szent Lelkének ereje által pedig keresztény kötelesség. Ahogy a feleség minél jobban belenő a Jézus Krisztussal való belsőséges kapcsolatába, annál istenfélőbb lesz majd házasságában is. A világ által sulykolt „modern" nő képe sokszor ellentétben áll az istenfélő nő erényeivel. Azonban az Istent követni kívánó nő prioritása ebben a helyzetben is egyértelmű: minél jobban Istennek szeretne tetszeni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent istenfélő feleségnek lenni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries