settings icon
share icon
Kérdés

Mi az az inner healing (belső gyógyulás) és bibliainak tekinthető-e?

Válasz


Az “innner healing” (belső gyógyulás) egy arra tett kísérlet neve, hogy az embert megszabadítsák a káros tapasztalatai negatív érzelmi kihatásaitól. Az inner healing egyes módszerei az utóbbi időben a keresztény közösségben is egyre népszerűbbé váltak. A “keresztény” inner healing praktizálói különböző olyan technikákat alkalmaznak, melyek a miszticizmusban használatosak, beleértve az ún. “imautazásokat” is, amelyek során arra ösztönzik az embereket, hogy idézzenek fel múltbéli bántó helyzeteket, és képzeljék el, pontosabban vizualizálják lelki szemeik előtt, hogy Jézus abban a pillanatban is velük van.

Mondanunk sem kell, hogy a vizualizációs technikákban és a misztikus New Age-módszerekben számos potenciális veszély rejlik. A három legjelentősebb közülük: a) a sérülést vagy haragot kiváltó eseményeken való hosszas rágódásból eredő ártalmak; b) annak veszélye, hogy az Istenről alkotott elképzelésünket az elménkben kialakított képre-, sem mint a Szentírás által kinyilatkoztatott igazságra alapozzuk; valamint c) hogy démoni beavatkozás előtt nyitjuk meg elménk ajtaját.

Isten valóban meg akar szabadítani minket a múltunkban történt konkrét bántó eseményekből eredő negatív érzelmektől, ehhez azonban sem vizualizációs technikákra, sem pedig a történtek mind újbóli felkérődzésére nincs szükség. A Biblia valójában egyértelműen kijelenti, hogy a keresztény élet magában foglalja régi énünk-, vagyis óemberi természetünk halálát, hogy éppúgy, ahogy Jézus “feltámasztatott”, “azonképen mi is új életben járjunk” (Rómabeliekhez 6:4). Ennek az új életnek az a jellemzője, hogy a gondolataink már annak személye körül forognak, Aki megmentett minket, nem pedig a Krisztussal együtt keresztre feszített halott testi természetünk körül. Amint Őbenne maradunk (János 15:5), Ő átformálja a szívünket, és meggyógyít minket. Ebben viszont kulcs az, hogy az Úrra kell összpontosítsunk, nem pedig magunkra.

Az objektív igazság középpontjában a hit nagy tanításai, valamint azok személyes életünkre gyakorolt hatása áll: Isten szuverenitása, Krisztus főpapi közbenjárása, a Szent Lélek ígérete és az örök dicsőség reménysége. E nagy igazságok megértése, gondolataink középpontjába való állítása és mind újbóli felidézése lehetővé teszi számunkra, hogy az élet minden megpróbáltatásában az igazság talaján állva érveljünk, a hitünk pedig így lesz erős és élettel teli. Ha abból indulunk ki, amit magunkat illetően érzünk – ahelyett, amit Istenről kijelentés alapján tudunk – az egy biztos út a szellemi vereséghez.

Ennek ellenére nem baj, ha az érzelmeinket munkára fogjuk. Isten érzelmi lénynek teremtett minket, így ha megpróbáljuk “lekapcsolni” lényünk ezen részeit, csupán hogy elkerüljük a fájdalmas pillanatok újraélését, egy robbanásra kész vulkánhoz válhatunk hasonlóvá. Az Úr jól tudja, hogy az érzelmi jellegű fájdalom az élet része – hiszen Ő maga teremtett minket! Az igazi belső gyógyulás megtalálásának legjobb módja az, ha érzelmeidet illetően (is) őszinte vagy magadhoz, majd ezekkel a dolgokkal Istenhez fordulsz, és Tőle kérsz választ. Az Ő Igéje pedig meg is adja a keresett válaszokat. A Biblia nem csupán természetfeletti és csodálatos, hanem igéje igazi belső gyógyulást is hoz. Ha pedig épp nincs konkrét kérdés a fejedben – csupán egy negatív érzés – akkor arra is az a megoldás, hogy olvasod az Igét, mert az Ő Igéje egyben az Ő Hangja is, és az Ő Hangjának hatalommal teljes teremtő, gyógyító ereje van.

“Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült” (Zsidókhoz 12:1-2).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az az inner healing (belső gyógyulás) és bibliainak tekinthető-e?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries