settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan válhatok imaharcossá?

Válasz


Noha az imaharcos szó nem fordul elő a Szentírásban, a szó alatt olyan keresztyént értünk, aki folyamatosan és hatékonyan imádkozik másokért, még pedig a Szentírás által előírt módon. Ezért az imaharcos az Atya Istenhez (Máté 6:9), a Szentlélek erejével (Efezus 3:16) és Jézus nevében (János 14:13) imádkozik. Imaharcosnak lenni azt jelenti, hogy részt veszünk a lelki harcban, és a nemes harcot vívjuk Isten teljes fegyverzetét viselve, és „Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által" (Efezus 6:10-18, Egyszerű).

Noha minden keresztyénnek imaharcosnak kell lennie, vannak olyanok, akik úgy érzik, különleges és egyedi képességük van az imádkozáshoz, és Isten arra hívta őket, hogy az imádkozás legyen az ő különleges szolgálatuk. A Biblia soha nem mondja, hogy kiknek kell gyakrabban, szorgalmasabban és hatékonyabban imádkozniuk, mint másoknak, de vannak szorgalmas imádkozók, akiket ezen tevékenységük emel ki. Pál arra utasít, hogy „tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért" (1Timóteus 2:1), és nem mondja, hogy ez alól bárki is kivétel lenne. Minden Krisztusban hívőben ott lakik a Szentlélek, aki segít nekünk elmondani az imakéréseinket (Róma 8:26-27). Minden hívőnek Jézus nevében kell imádkoznia, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az Urunk és Megváltónk, hogy benne bízunk minden tekintetben, beleértve a közbenjárását az Atyánál értünk minden dologban, és hogy Isten akaratával megegyezően élünk és imádkozunk. Jézus nevében imádkozni nem csak annyit jelent, hogy hozzátesszük az ima végéhez, hogy „Jézus nevében", hanem azt, hogy alávetjük magunkat az akaratának.

Imaharcosokként mindenben örvendezünk, és hálásak vagyunk mindazért, amit Isten a saját és mások életében tesz, és a hálánk napról napra növekszik, amint rájövünk, hogy mennyi áldásban részesülünk. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy Isten adta azt a lélegzetet, amelyet éppen vettünk (Ézsaiás 42:5), hogy megbocsátotta a múlt-, jelen- és jövőbeli bűneinket (1János 2:12), hogy örök szeretettel szeret minket (Efezus 2:4-7), és hogy van helyünk a mennyben az Úr mellett (1Péter 1:3-5). Ilyenkor a szívünk megtelik örömmel és békességgel, és túlcsordul az Isten iránti szeretettel, és azt szeretnénk, ha mások is részesülnének ebben a szeretetben, örömben és békességben. Ezért imádságban „munkálkodunk" értük.

A hatékony imádság valóban munka. Meg kell tanulnunk Istennel járni, ezért naponta róla és az Ő útjairól gondolkodunk, hogy egyre alázatosabbak lehessünk, ami elengedhetetlen a hatékony imádsághoz (2Krónikák 7:13-15). Ugyanakkor minden nap gondosan tanulmányozzuk a Szentírást, hogy megtudjuk, mi kedves Isten előtt, és mi számít elfogadható imádságnak. Megtanuljuk elhárítani az imádság útjába álló akadályokat (Márk 11:25, 1Péter 3:7, 1János 3:21-22), és nem szomorítjuk meg Isten Lelkét (Efezus 4:30-32). Megtudjuk, hogy lelki harcot vívunk a Sátánnal, ezért a magunk lelki jólétéért is imádkoznunk kell, hogy legyen erőnk és kitartásunk másokért imádkozni (Efezus 6:12-18).

Az imaharcosok szívét az Isten, az imádság, mások és Krisztus egyháza iránti szeretet vezérli. Ezért állhatatosan imádkozzunk, és bízzunk abban, hogy Isten minden imádságot meghallgat az Ő tökéletes terve szerint a tökéletes időben.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan válhatok imaharcossá?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries