settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent „a Lélek által” imádkozni?

Válasz


A Biblia három helyen beszél a Lélek által történő imádkozásról. Az 1Korinthus 14:15-ben így olvassuk: „Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is.” Az Efézus 6:18-ban pedig ez áll: „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért.” Végül Júdás levelének 20. verse a következőképpen szól: „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által”. Vajon mit jelent akkor pontosan a Lélek (azaz a Szent Szellem) által történő imádkozás?

Az „imádkozni valami/valaki által” kifejezés görög eredetije több jelentéssel is bírhat, mint például valami/valaki „révén”, „segítségével”, „jelenlétében” vagy vele „kapcsolatban” imádkozni. A Lélek által történő imádkozás nem arra utal, hogy milyen szavakat használunk, hanem hogy miként imádkozunk. A Lélek által imádkozni annyit tesz, mint a Lélek vezetése szerint, vagyis azokért a dolgokért imádkozni, amelyeket a Lélek (a Szent Szellem) megmutat nekünk. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” – olvassuk a Róma 8:26-ban.

Némelyek az 1Korinthus 14:15 alapján a nyelveken szólással azonosítják a Lélek által történő imádkozást. Pál apostol a nyelveken szólás ajándékával kapcsolatban ezt mondja: „imádkozom lélekkel”. Az 1Korinthus 14:14 szerint a nyelveken szóló nem tudja, mit is mond, mert egy számára ismeretlen nyelven beszél, de rajta kívül mások sem érthetik meg az elhangzottakat, hacsak nincs, aki megmagyarázza (1Korinthus 14:27-28). Az Efézus 6:18-ban erre szólít fel az apostol: „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által”. Vajon hogyan imádkozhatunk minden imádságunkban és könyörgésünkben a szentekért (Ef 6:19), ha egyszer még mi magunk sem értjük, hogy mit mondunk? Nyilván sehogyan. A Lélek által történő imádkozás alatt éppen ezért a Lélek erejével, vezetésével és akarata szerint történő imádkozást kell értenünk, nem pedig a nyelveken szólást.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent „a Lélek által” imádkozni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries