settings icon
share icon
Kérdés

Honnan tudhatom biztosan, hogy Isten akarata szerint imádkozom?

Válasz


Az ember legfőbb célja az kell, hogy legyen, hogy dicsőséget szerezzen Istennek (1Korinthus 10:31), és ebbe az Isten akarata szerinti imádkozás is beletartozik. Először is bölcsességért kell imádkoznunk. „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1:5) Amikor bölcsességért imádkozunk, bíznunk kell abban, hogy Isten kegyelmes, éppen ezért meg fogja hallgatni a kérésünket: „De hittel kérje, semmit sem kételkedve” (Jak 1:6; lásd még Mk 11:24). Aki tehát Isten akarata szerint imádkozik, annak mindenekelőtt bölcsességet (Isten akarata megismerését) kell kérnie, mégpedig hittel (bízva Isten akaratában).

Az alábbi hét bibliai útmutatás segít abban, hogy Isten akarata szerint tudjunk imádkozni:

1) Imádkozzunk azokért a dolgokért, amelyekre az Ige felszólít bennünket. Azt a parancsot kaptuk, hogy imádkozzunk ellenségeinkért (Mt 5:44); azért, hogy Isten küldjön ki misszionáriusokat (Lk 10:2); azért, hogy ne essünk kísértésbe (Kol 4:3; 2Thessz 3:1); az állami hatóságokért (1Tim 2:1-3); a szenvedésekből való szabadulásért (Jak 5:13); valamint hívő testvéreink gyógyulásáért (Jak 5:16). Ha ezekért könyörgünk, biztosak lehetünk abban, hogy Isten akarata szerint imádkozunk.

2) Kövessük a Bibliából ismert istenfélő emberek példáját. Pál Izráel üdvösségéért imádkozott (Róm 10:1), Dávid azért, hogy kegyelmet és bocsánatot nyerjen bűneire (Zsolt 51:1-2), az ősegyház pedig a bizonyságtételhez szükséges bátorságért könyörgött (ApCsel 4:29). Ezek a kérések Isten akarata szerint valók voltak, és bizonyára ma is Istennek tetsző módon imádkozik, aki hasonló dolgokat kér. Pál és az ősegyház nyomdokaiban járva nekünk is folyamatosan imádkoznunk kell mások üdvösségéért. Amikor magunkért imádkozunk, Dávid példáját követve könyörögjünk, s hozzuk Isten elé bűneinket, mert máskülönben nem lehetünk közeli kapcsolatban vele, és imáink sem találnak meghallgatásra.

3) Imádkozzunk helyes indítékkal! Isten nem fogja megáldani önző szándékainkat. „Ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni” (Jak 4:3). Ezenkívül ne hangzatos szavakkal imádkozzunk, hogy „szellemi” embernek tűnjünk mások szemében, hanem a „belső szobánkban”, és mennyei Atyánk, aki látja, amit „titokban” teszünk, megfizet ezért nekünk.

4) Bocsássunk meg embertársainknak, amikor imádkozunk (Mk 11:25). A keserűség, a harag, a bosszú és a gyűlölet akadályozni fognak abban, hogy magunkat Istennek teljesen alávetve imádkozzunk. A Biblia arra int bennünket, hogy ne ajánljunk fel semmilyen ajándékot Istennek, ha megoldatlan konfliktus van köztünk és egy testvérünk között (Mt 5:23-24), így az imáinkat sem ajánlhatjuk fel az Úrnak mindaddig, amíg meg nem békültünk testvéreinkkel Krisztusban.

5) Imádkozzunk hálaadással (Kol 4:2; Fil 4:6-7). Mindig találhatunk okot a hálaadásra, bármilyen szükségben vagy nehézségben legyünk is. Az az ember is hálát adhat Istennek, aki mindenki másnál többet szenved ezen a világon, mert találkozhat a megmentő szeretettel, és neki is szól a meghívás a mennyországba.

6) Imádkozzunk kitartóan (Lk 18:1; 1Thessz 5:17). Legyünk állhatatosak, és ne hagyjunk fel a könyörgéssel, ha nem érkezik azonnali válasz. Az Isten akarata szerint történő imádkozáshoz az is hozzátartozik, hogy akár igent, akár nemet mond, akár várakozásra int bennünket az Úr, elfogadjuk válaszát, meghajlunk akarata előtt, és tovább imádkozunk.

7) Hagyatkozzunk rá Isten Szent Szellemére. Íme egy csodálatos igazság: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” (Róm 8:26-27) A Lélek támogat bennünket az imádkozásban. A legmélyebb depresszió vagy bánat idején, és amikor úgy érezzük, hogy „egyszerűen képtelenek vagyunk” imádkozni, megnyugtató arra gondolni, hogy a Szent Szellem akkor is imádkozik értünk! Milyen csodálatos a mi Istenünk!

Ha igyekszünk a Lélek szerint járni, nem pedig a test szerint, megnyugodhatunk afelől, hogy a Szent Szellem Isten tökéletes akaratának és időzítésének megfelelően tárja kéréseinket Isten elé, és úgy munkálkodik az életünkben, hogy végül minden a javunkat szolgálja (Róm 8:28).

EnglishVissza a magyar oldalra

Honnan tudhatom biztosan, hogy Isten akarata szerint imádkozom?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries