settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia tényleg halálbüntetést ír elő a homoszexualitás büntetéseként?

Válasz


Miután 2016 júniusában egy iszlám szélsőséges terrortámadást hajtott végre egy éjszakai meleg bár ellen a floridai Orlandoban (Egyesült Államok), egyesek azt állították, hogy a keresztények éppolyan bűnösek, mint maga a terrorista, hiszen a Biblia halálbüntetést ró ki a homoszexuálisokra. Való igaz, hogy a 3.Mózes 20:13 igeversben a Biblia a következőt adja törvénybe: “És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok.” Mit mondhatunk tehát, a Biblia még ma is előírja, hogy kivégezzük a homoszexuálisokat?

Mindenekelőtt különösen fontos megérteni, hogy Jézus betöltötte a törvényt (Máté 5:17-18). A Rómabeliekhez 10:4 igeverse kimondja, hogy Krisztus maga a törvény vége. Az Efézusbeliekhez 2:15-ben az áll, hogy Jézus eltörölte a “parancsolatoknak tételekben való törvényét”. A Galátziabeliekhez 3:25 pedig arról ír, hogy mivel most már eljött a hit, így nem vagyunk a törvény gyámsága alatt. Az ószövetségi törvény polgári és szertartásos aspektusai egy korábbi korra vonatkoztak. A törvény Jézus Krisztus tökéletes és teljes áldozatával ért révbe. Tehát nem, a Biblia nem adja parancsba, hogy a mai korban meg kéne ölni a homoszexuálisokat.

Azt is fontos megérteni, hogy a Mózesi törvényben foglalt polgári törvények a teokratikus berendezkedésű Izráelnek szóltak. Isten választott népének, ami az ígéret földjén élve Istent követte királyként (Isten a legfőbb tekintély – lásd a teokrácia jelentését), tartania kellett magát a polgári törvények rendszeréhez, melynek az Isten által előírt büntetési tételek is részét képezték. A papok voltak a törvény tanítói, az uralkodók a törvények betartása felett őrködtek, a bírák pedig, szükség szerint, kiszabták a büntetést. A 3.Mózes 20:13-ban szereplő törvény, miszerint a homoszexuális aktusok résztvevői “halállal lakoljanak”, a hivatalosan kinevezett kormánytisztviselők hatáskörébe adta át az egyes ügyeket, nem pedig az egyszerű polgárok-, vagy valami túlbuzgó magabírák kezébe tett szablyát. Az Ószövetség polgári törvényeinek soha nem volt rendeltetésük, hogy más kultúrákra vagy más korokra vonatkoztassák őket. Oka van tehát, hogy az éjszakai klub támadója nem zsidó vagy keresztény volt. A zsidók és a keresztények ugyanis megértik az Ószövetség polgári törvényeinek rendeltetését, valamint annak kereteinek is tudatában vannak. Ezzel szemben a Korán semmilyen formában nem korlátozza be a homoszexuálisok kivégzésére irányuló parancsát, így azt sok muzulmán ma is végrehajthatónak tekinti.

Egy további megfontolandó szempont az, hogy az ószövetségi törvény nem engedett teret az önbíráskodásnak. A menedékvárosok létrehozásának egyik oka éppen az volt, hogy védelmet biztosítsanak a gyilkossággal vádolt személyeknek, amíg tisztességes tárgyalásban nem lesz részük. A Mózesi törvény kimondta, hogy csak polgári kormányzat hajthat végre halálbüntetést, és azt is csak tisztességes, legalább két tanú egybehangzó bizonyságával lefolytatott tárgyalás után (5.Mózes 17:6). Az még az ószövetségi törvény hatálya alatt sem volt engedélyezett, hogy egy önbíráskodó valaki homoszexuális embereket gyilkoljon halomra.

A Biblia mára tehát már a homoszexualitás bűnéért sem igényel halálbüntetést. Azonban továbbra is nyitva marad annak a kérdése, hogy az ószövetségi törvények miért írták elő egyáltalán a halálbüntetést. A válasz így hangzik: minden bűn a szent Isten ellen való sértés – Isten minden bűnt gyűlöl. És bár Isten csak bizonyos bűnök esetében tartotta szükségesnek a polgári úton végrehajtott halálbüntetést (jelesül a testi és szellemi paráznaság – lásd bálványimádás – eseteiben - a fordító megjegyzése), végső soron minden bűn halált (lásd Rómabeliekhez 6:23) és az Istentől való örök elválasztást érdemel. A Biblia fertelmességnek, Isten teremtett rendje erkölcstelen elferdítésének nevezi a homoszexualitást. Isten népének tisztasága az Ígéret Földjén létfontosságú volt, csakúgy, mint a vérvonalak folytonosságának fenntartása (amelyek közül az egyik végül a Messiáshoz vezetett). Ezért írta elő Isten a halálbüntetést azok számára is, akik homoszexuális nemi aktusokban vettek részt.

A homoszexualitás változatlanul erkölcstelennek és természetellenesnek minősül. Azonban már nem állunk az ókori zsidó kormányzati rendszer alatt. Az Istentől való bűnbocsánat elnyerése szempontjából – mely kizárólag a Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges – a homoszexualitás nem nagyobb bűn, mint bármelyik másik vétség. Krisztus által bármilyen bűn megbocsátható. A megváltás hit által mindenki számára elérhető (János 3:16). Amikor pedig ebben az üdvösségben részesülünk, a bennünk lakozó Szent Lélek rendelkezésünkre bocsát mindent, hogy az újjá teremtett belső lényünk által valóban le is győzhessük a bűnt (2.Korinthusbeliekhez 5:17).

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia tényleg halálbüntetést ír elő a homoszexualitás büntetéseként?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries