settings icon
share icon
Kérdés

Hogy néz ki a pokol? Milyen forró a pokol?

Válasz


Nem tudhatjuk pontosan, hogyan néz ki a pokol, vagy hogy valóban milyen forró lesz. A Szentírásban azért persze találunk a poklot leíró olyan szövegrészeket, melyek alapján kialakíthatunk egy elképzelést arról, hogy valójában milyen is lesz ott. Az biztos, hogy a kínok és szenvedés azon helye ez, amit a Biblia gyakran tűztől izzónak ábrázol. A pokol és a tűz tava kifejezéseket jelen cikkünkben egymás szinonimájaként használjuk.

Egyes Biblia-értelmezők szimbolikusnak tekintik a Biblia pokolról szóló leírásait, ugyanis ezek közül egyesek csak igen nehezen egyeztethetők össze egymással. Például a pokol tűzként (Máté 25:41), és egyidejűleg külső sötétségként (Máté 8:12) történő ábrázolása paradoxnak tűnhet. A bármilyen lehetetlent lehetővé tevő mindenható Isten azonban természetesen akármit megalkothat, beleértve a fényt nem adó sötét tüzet is. Könnyen meglehet tehát, hogy a fenti leírások szó szerint értendőek. Azonban még ha a poklot leíró nyelvezet valóban jelképes is volna, maga a hely több mint valóságos – a valóság pedig kétségtelenül rosszabb lesz, mint az azt leíró, adott esetben jelképes kifejezések.

A pokolról szóló bibliai leírások (az ott jelenlévő) kínokat és szenvedéseket hivatottak hangsúlyozni, amelyeket az oda küldöttek meg is fognak tapasztalni. A “tűz” akár Isten ama haragjának képi kifejeződése is lehet, aminek a hitetlenek ki lesznek téve a pokolban, míg a “külső sötétség” az Isten szeretetétől, irgalmától és kegyelmétől való elválasztás képe. Legyen tehát az itt használt kifejező nyelvezet akár szimbolikus, akár szó szerint értendő, abban biztosak lehetünk, hogy a pokol egy iszonytató, félelmetes hely. A pokol legfélelmetesebb aspektusa talán a fennállásának időtartama. A szenvedés örökké tart. Annak sosincs vége. Minket, akik a jelenben élünk, a pokol elképzelése Krisztus keresztjéhez kell vezessen. Az eljövendő haragtól ugyanis csak a bűnbánat és a Krisztusba vetett hit által menekülhetünk meg.

A következőkben egy pár olyan igeszakaszt vettünk sorra, melyek a poklot írják le:

Máté 25:41: “Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: “Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.”

Máté 8:12, “Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.”

2.Thesszalonikabeliekhez 1:6-9: “Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől.”

Jelenések 20:10, 15: “És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. . . . És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.”

Rómabeliekhez 2:8: “Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.”

Máté 25:30: “És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.”

Bár azt nem tudhatjuk pontosan, hogy a pokol hogyan fog kinézni, az biztos, hogy a véget nem érő szenvedés és gyötrelem helye lesz, ahonnan nem lesz menekvés. A megváltás napja tehát éppen ma van, kedves olvasónk! Ma jött el annak a napja, hogy mindenki megtérjen és higgyen az evangéliumban. Most van itt a idő, hogy hirdessük annak a jó hírét, hogy Krisztus eljött megmenteni mindazon bűnösöket, akik bűneik bocsánatáért csak Őbenne bíznak. Akik ma Krisztusra emelik tekintetük, azok megmenekülnek az eljövendő haragtól (1.Thesszalonikabeliekhez 1:9-10).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogy néz ki a pokol? Milyen forró a pokol?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries