settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan kezeljük a házasságunkban jelentkező konfliktus helyzeteket?

Válasz


Az ember eredendően bűnös, bukott természete miatt a házassági konfliktusok evilági életünk részét képezik. Ez alól a Jézus Krisztusban örökké élő hívők sem képeznek kivételt. A szeretetteljes kommunikáció senki számára sem egyszerű, nem zsigerből jön. A hitetlen felebarátaink számára a konfliktusok feloldása még nehezebb, hiszen Jézus Krisztus nélkül egyik embernek sincs meg az önzetlen szeretetre való képessége (Efézusbeliekhez 4:22-32). Ha őszinték vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez hívőknek sem éppen egyszerű, nekünk azonban segítségünkre siet Isten élő és ható Igéje, hogy a Szent Lélek vezetése alatt bölcs tanácsokkal lásson el minket és kiengeszteljen bennünket. Amennyiben kapcsolatainkban tudatosan alkalmazzuk a Szentírás útmutatását, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy a lehető leghatékonyabb módon kezeljük a házasságunkban jelentkező problémákat.

A kapcsolati problémák megoldásának első és legfelsőbb elve az, hogy úgy szeressük egymást, mint Jézus Krisztus szeretett minket (János 13:34), és áldozzuk fel az egónkat a család oltárán, ahogyan Ő feláldozta magát értünk. Különösen igaz ez a házasságra. Az Efézusbeliekhez írt levél 5:21—6:4 igerészben a családon belüli ideális szeretetviszony eléréséhez találunk világos útmutatást. E szerint engedelmesen alá kell rendeljünk saját igényeinket a szeretteink igényeinek, őket mindig előnyben részesítve. A házasság kötelékén belül a férj úgy kell szeresse feleségét, amint Jézus Krisztus szereti egyházát (Jézus teste), és olyan odaadással kell törődjön feleségével, mint ahogyan saját testével törődik. A feleségnek cserébe pedig szívből engedelmeskednie kell férjének és tisztelnie kell őt, éppúgy mint az egyház engedelmeskedik Urának (Efézusbeliekhez 5:22-23).

Ez egy teljesen egyszerű és jól követhető tanács volna, ha az emberek — bukott természetüknél fogva — nem reflexszerű indulatból beszélnének vissza-, hanem még a szituáció kialakulta előtt rendesen beszélnének egymással. Azon feleségnek, akit férje úgy szeret, mint Jézus az egyházát, nem esik nehezére engedelmeskedni férjének. Ezeket a feleségeket férjeik is képesek jobban viszontszeretni. Ez a folyamat önmagát generálja és erősíti. A probléma azonban sokszor abban rejlik, hogy mindegyik fél a másiktól várja az első lépést. Isten parancsolata azonban nem a házasfelünk hozzáállásától függ. Az alázat nem előfeltétele a szeretetnek, mint ahogyan a szeretet sem előfeltétele a tiszteletnek. A házastársunk magatartásától független -Isten Igéjének engedelmeskedő — tartás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy eloszlassuk a konfliktust, és hogy új viselkedési mintákat alapozzunk meg.

Ennek tudatában a jelentkező házassági konfliktusok megoldásának legelső lépése az önvizsgálat (2. Korinthusbeliekhez 13:5). Csak miután imában az Úr elé vittük aggályainkat-, valamint őszintén szembenéztük saját hibáinkkal és önös késztetéseinkkel, tudunk a másik felé közelíteni. Azt sem felejthetjük el, hogy Isten a hívők gyülekezetét, így a legkisebb a gyülekezetet – a családot – is, úgy szerkesztette egybe, hogy békétől vezérelve tudják betölteni egymás igényeit (Kolossébeliekhez 3:15). Mindannyiuknak szüksége van Isten kegyelmére saját bűneink megbocsátására, éppen így nekünk is kegyelmesen kell közelednünk mások felé, mikor aggodalmainkat és szükségeinket közvetítjük feléjük (Kolossébeliekhez 4:6).

A szeretetben szólt igazság a valós kulcsa annak, hogy szavaink nyitott fülekre találjanak. Csak akkor vagyunk magunk is képesek a sokszor kemény igazságot befogadni, ha azt szeretetben közlik felénk (Efézusbeliekhez 4:15). Ha kritizálva, sőt fenyegetve érezzünk magunkat, akkor védelmi pozíciót veszünk fel, és innentől fogva a kommunikáció elkerülhetetlenül is derékbatörik. Ha ez nálunk így van, akkor miért feltételezzük, hogy másoknál másképp volna? Ellenkező esetben viszont az emberek megérzik azt, hogy az Ő javukat szem előtt tartva közeledünk feléjük, és bizalommal fogadják majd a gondoskodó szeretetben szólt szavainkat. A konfliktusok feloldásához tehát elengedhetetlen a szeretetben szólt igazság. Az itt leírtak különösen igazak a házastársi kapcsolatra. Ha csapásra mindig csak újabb csapást mérünk, akkor a legrosszabbat is képesek vagyunk kihozni egyébként is csalódott házastársunkból. A sértettség sértő szavakat nemz, melyek újabb sértettséget szülnek. Ez is egy önmagát generáló folyamat. Ha azonban tudatosan gyakoroljuk magunkat abban, hogy imádkozunk a beszélgetés előtt, és hogy bölcsen megfontoljuk, hogy az adott szituációban mikor mi hagyja szánkat, akkor minden bizonnyal kitörhetünk ebből az ördögi körből. Az Istennek kedves kommunikáció leglényegretörőbb meghatározása szimplán az, hogy úgy bánjunk másokkal, mint ahogyan szeretnénk, hogy velünk is bánjanak (Lukács 6:31). Isten a békére törekvő-, a békét szerető-, és a békét követő embereket áldottnak nevezi. Minden keresztény hívő célja kell legyen, hogy minél jobban ilyenné váljon (Máté 5:9).

Az adott kapcsolatnak, a benne jelentkező kommunikációnak és az esetleges konfliktusoknak számos oldala van. A Szentírás azonban telis-tele van Isten bölcs útmutatásával életünk minden helyzetére, így a házasságon belüli konfliktusokra is. Lássunk hát egy pár konkrét bibliai útmutatást arra, hogy miképp viszonyuljunk embertársainkhoz és a hozzánk legközelebb állókhoz:

Hogy megoldjuk házassági viszályainkat, szükséges:
Egymással békében élnünk — Márk 9:50
Egymást szeretnünk — János 13:34; Rómabeliekhez 12:10; 1 Péter 4:8; 1 János 3:11, 23; 4:7, 11, 12
Egymást építenünk, és nem rombolnunk — Rómabeliekhez 14:19; Efézusbeliekhez 4:12; 1.Thesszalonikabeliekhez 5:11
Egymás iránt ugyanazon indulattal lennünk — Rómabeliekhez 12:16
Egymást kölcsönösen előnyben részesítenünk — Rómabeliekhez 12:10
Egymást üdvözölnünk és köszöntenünk — Rómabeliekhez 16:16
Embertársunkat magunknál nagyobbra tartanunk — Filippibeliekhez 2:3
Egymást szolgálnunk — Galátziabeliekhez 5:13
Egymást elfogadnunk- Rómabeliekhez 15:7 Rómabeliekhez 14:1
Egymás iránt gyöngédek lennünk — Rómabeliekhez 12:10
Egymással sírnunk és nevetnünk — Rómabeliekhez 12:15
Egymást szeretetben intenünk — Rómabeliekhez 15:14; Kolossébeliekhez 3:16
Egymással valóban törődnünk — 1.Korinthusbeliekhez 12:25
Egymást szeretetben elviselnünk — Rómabeliekhez 15:1-5; Efézusbeliekhez 4:2; Kolossébeliekhez 3:13
Egymáshoz kedvesnek és megbocsátónak lennünk — Efézusbeliekhez 4:32; Kolossébeliekhez 3:13
Egymásnak engedelmeskednünk — Rómabeliekhez 12:10; Efézusbeliekhez 5:21; 1.Péter 5:5
Egymást megvigasztalnunk – 1.Thesszalonikabeliekhez 4:18
Egymást bátorítanunk – 1.Thesszalonikabeliekhez 5:11; Zsidókhoz 3:13
Egymással együttérzőnek lennünk — 1.Péter 3:8
Egymásért imádkoznunk — Jakab 5:16
Egymásnak megvallani hibáinkat- Jakab 5:16

Hogy megoldjuk házassági problémáinkat, mindenképp kerüljük, hogy:
Büszkén felfuvalkodjunk házastársunkkal szemben – 1.Korinthusbeliekhez 4:6
Elítéljük egymást — Rómabeliekhez 12:16
Hazudjunk egymásnak — Kolossébeliekhez 3:9
Részrehajlóak legyünk házastársunkkal — 1.Timótheushoz 5:21
Irigységre késztessük egymást — Galátziabeliekhez 5:26
Csak bujaságunk kielégítőjeként tekintsünk házastársunkra — Rómabeliekhez 1:27
Gyűlöljük egymást — Titushoz 3:3
Világi bíróságok előtt pereskedjünk házastársunkkal — 1. Korinthusbeliekhez 6:1-7
Kihasználjuk házastársunk — Galátziabeliekhez 5:15

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan kezeljük a házasságunkban jelentkező konfliktus helyzeteket?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries