settings icon
share icon
Kérdés

Mi a házasság definíciója?

Válasz


Cikkünk keletkezésének idején világszerte legalább 17 ország legalizálta az azonos neműek házasságát. Ez a jelenség jól mutatja, hogy a házasság társadalmi definíciója változásban van. Azonban vajon jogukban áll ember alkotta kormányoknak új értelmet adni a házasságnak, netalán a házasság valóban egy magasabb hatalom által elrendelt intézmény?

Mózes első könyvének második fejezetében Isten azt mondja, hogy az első embernek, Ádámnak, nem jó egyedül lennie. Bár az élővilág minden állata jelen van már, egyik sem képes Ádám mindenekben kiegészítő, egyenrangú, társává válni. A teremtés egy egészen különleges mozzanatán keresztül Isten asszonyt teremt Ádám számára. Pár igeverssel később az asszony már „feleség"-ként kerül említésre (1.Mózes 2:25). Az Isten által elrendelt házassági frigynek még az Éden kertje szolgáltatta az élő díszletet. Mózes első könyvének lejegyzője aztán így írja le a Szent Lélek által minden jövőbeli házasság keretét: „Ezért elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testté lesznek" (1.Mózes 2:24).

A Szentírás ezen passzusa több ponton is betekintést enged az Isten által alkotott házasság felépítésébe. Először is a házasság, két egymást mindenben kiegészítő fél, azaz férfi és nő között jön létre. A héber eredeti szövegben használt „asszony" szó egy konkrét biológiai nemet jelöl, így nem is lehet másképp értelmezni. A Szentírás annyi sok, egy olyan beszámolót sem tartalmaz, amely szerint a házasság valaha mást jelentett volna, mint férfi és nő életre szóló kapcsolatát. Más módon egyszerűen lehetetlen családot alapítani (kivéve persze ha egyesek a család fogalmát is kiforgatják), továbbá az emberi szaporodás sem megy végbe aszexuális módon. Isten a szexuális együttlétet is kizárólag a házasság keretein belül képzelte el. Ebből az következik, hogy a család is csak úgy jöhet létre, hogy a férfi és a nő nemi együttlétének fizikai gyümölcseként gyermek születik a világra.

Isten a házasságra vonatkozó második elve az, hogy az egy életre szóló kötelék (1.Mózes 2.fejezete). A 24. igevers kijelentése szerint ketten lesznek „egy testté". Éva Ádám saját testének darabjából lett megalkotva, tehát eredetileg is egy egységet, egy szó szerinti testet képezett vele. Ádám a föld porából lett megalkotva, Éva viszont már Ádámból, tehát Éva legbelsőbb lénye is ádámi. Minden valaha megkötött házasság Ádám és Éva ezen egységére reflektál. Mivel ketten lettek „egy testté" így kötelékük is az egész életre szólt. Az első házasságban nem volt mentesítő záradék, ami lehetővé tette volna a válást. Ebből is láthatjuk, hogy Isten a házasságot egy egészen életen át tartó kapcsolatnak szánta. Mikor a férfi és nő belép a házasság kötelékébe és „egy testté" válik, akkor belsőséges egységet képeznek egészen a halálig.

A házasságra vonatkozó harmadik elv a monogámia elve. A héber eredeti szövegben a „férfi" és „nő" szavak egyesszámban állnak, tehát nem több nőre-, vagy több férfire vonatkoznak. Bár igaz, hogy a Bibliában feljegyzett igaz történetek valós szereplői közül akadt olyan, akinek egyidejűleg több felesége is volt, a teremtéstörténetből mégis világosan kitűnik, hogy Isten a házasságot egy férfi és egy nő kapcsolatának szánta. Jézus Krisztus is ezt hangsúlyozta, mikor az Mózes első könyvének pontosan fenti részét idézve felemelte szavát kora szabados válási gyakorlata ellen (Máté 19:4-6).

Ne érjen senkit meglepetésként, hogy a gonoszságban veszteglő világ, amely a „levegőbeli hatalmasság fejedelme" irányítása alatt áll, az összes lehető és lehetetlen eszközzel megkísérel minden Isten által megalapozott intézménybe beszivárogni, azt meglopni, és elpusztítani. „Mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel (a test) nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti" (Rómabeliekhez 8:7, betoldva). Míg a világ és a mögötte álló szellem szakadatlanul arra törekszik, hogy saját képére szabja át Isten rendeléseit, hogy megváltoztassa az időket és a törvényt, így a házasságot is, a Szentírás meginoghatatlan, el nem múló, Igéje továbbra is hosszútűrően áll. E szerint pedig a házasság jelentése nem más, mint egy férfi és egy nő életre szóló frigye.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a házasság definíciója?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries