settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan hozhatom helyre a házasságomat?

Válasz


Mivel a házastársi kapcsolat sok okból kifolyólag szorulhat helyrehozásra, megnézzük, milyen alapelveket sorol fel a Biblia általában a kapcsolatokra, majd konkrétan a házasságra vonatkozóan.

Kiindulópont a nő vagy férfi és az Úr Jézus Krisztus közti személyes kapcsolat kell legyen. Újjászületett hívőként a másokkal való kapcsolatunk egyenes arányban van az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunk minőségével. Ha bűn vagy az isteni mércétől eltérő mentális attitűd miatt nem állunk kapcsolatban az Úrral, rájövünk, hogy elsősorban magunkkal sem tudunk mit kezdeni, és ez kihat a másokkal való kapcsolatainkra is. Ezért az Úrral való kapcsolat helyrehozása az első lépés: el kell fogadnunk a mércéjét, és meg kell nyugodnunk a megbocsátásában (1János 1:9).

Mindez feltételezi, hogy újjászületés révén az illető személyes kapcsolatban áll az Úr Jézus Krisztussal. Ez azt jelenti, hogy elfogadta Krisztus ajándékát, az üdvösséget, az örök életre, és ez által megújult életet kapott. Ha erre a lépésre még nem került sor, akkor nem a bibliai alapelvek megvizsgálása a legfontosabb, hanem az üdvösség vagy megváltás elfogadása.

Az újjászületett hívő abban az előnyös helyzetben van, hogy Krisztusban megbocsátást nyert, és ezért neki is meg kell bocsátania másoknak. „...legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban" (Efezus 4:32). Ha hívők vagyunk, „Krisztusban" megbocsátást nyertünk, és „Krisztusban" mi is megbocsátunk másoknak. Semmilyen kapcsolat nem hozható helyre megbocsátás nélkül. A megbocsátás egy döntés, amit annak a valóságnak az alapján hozunk, hogy nekünk is megbocsátottak.

A házasságra vonatkozóan a Biblia egy világos modellt tárt elénk, amely ellentétes a világ nézőpontjával. Mihelyst a megbocsátásra sor került, és el is fogadták a felek, Isten modelljének alkalmazása az eltávolodott feleket egy Istennek tetsző egységgé kovácsolja össze. Ennek feltétele, hogy mindkét fél hozzon egy döntést. A mondás szerint nem alkalmazhatunk olyasmit, amiről nem tudunk. Ezért ahhoz, hogy megtudjuk, mi Isten modellje a házasságra nézve, meg kell vizsgálnunk, mit mond Isten igéje.

Isten az Éden kertjében elrendelte az első házasságot Ádám és Éva között. Amikor bűnbe estek, ez a tökéletes kapcsolat megromlott. Következésképpen Isten azt mondta Évának, hogy Ádám lesz a „feje", hogy uralkodjon felette (1Mózes 3:16). (Vö. 1Korinthus 11:3; Efezus 5:22; Titusz 2:5; 1Péter 3:5-6.) A modern liberális feminista mozgalmak elutasították ezt az „uralmat", mérhetetlen boldogtalanságot okozva ezzel azoknak, akik elhiszik a „hazugságot". Van egy másik emberi nézőpont is, miszerint mindenki egyenlő. Bizonyos értelemben ez igaz is. Mindenki számára egyformán elérhető az üdvösség Krisztus Jézusban (Galata 3:28). De naivság azt állítani, hogy a világon mindenki egyforma esélyekkel, képességekkel vagy éppen hatalommal rendelkezik. Istennek célja volt azzal, hogy a feleségeket a férje tekintélye alá helyezte. A bűn miatt ezt az uralmat ki is használták és el is utasították, aminek következtében káosz uralkodott el az otthonban és a családban. Isten azonban azt mondta, hogy a férjnek szeretnie kell a feleségét, mint a saját testét (Efezus 5:28). Ami azt illeti, a felelősség nagyobb részét a férj kapta. A feleségnek engedelmeskednie kell a férjének, mintha az Úrnak engedelmeskedne; a férjnek azonban úgy kell szeretnie a feleségét, „ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte" (Efezus 5:25-29).

Az 1Korinthus 7 leír a házassággal kapcsolatban néhány alapelvet és gyakorlati, személyes, Lélekkel átitatott tanácsot. Ez persze szintén azt feltételezi, hogy a felek újjászületett hívők. Ez a szakasz a házasságtörésről, paráznaságról szól, és arról, hogy egyedülálló és tiszta maradjon valaki vagy – annak érdekében, hogy a szenvedély és paráznaság csapdáit elkerülje – megházasodjon.

Isten házasság-modellje működik, de ehhez mindkét félnek el kell köteleznie magát. Ha egy házasság megromlik, általában meg kell bocsátani és félre kell tenni a dolgokat ahhoz, hogy előre tudjunk haladni, és ehhez, mint mondtuk, döntés és elkötelezettség szükséges. Ha nem vagyunk készek megbocsátani, nem tudjuk helyrehozni a kapcsolatot. A leglényegesebb, hogy mindkét fél felelős az Úr előtt. A kapcsolat újjáépítésében az első lépés a megbocsátás és közösség.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan hozhatom helyre a házasságomat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries