settings icon
share icon
Kérdés

Miért olyan fontos a házasság előtti tanácsadás igénybevétele?

Válasz


A házassági felkészítő tanfolyam általában lelkipásztor-, vagy a helyi gyülekezeti vezető hatáskörébe esik. Arra is van példa, hogy az idősebb elöljárók vagy más keresztény tanácsadók vezetik ezeket a felkészítőket. Egyes lelkipásztorok nem fogják megesketni a házasulni vágyó párokat, ha megelőzőleg nem vettek részt egy egész üléssorozaton. A lelkipásztorok ismerik a házasság minden áldását és minden kihívását is, így segítségére akarnak lenni a frigyre lépő párnak. A házasság előtti tanácsadásra úgy tekintenek, mint a frigyre lépés egy fontos állomására, melynek segítségével a párok nyílt lelki szemekkel, jól felkészülve köthetik össze örökre életüket, hogy aztán erős családi egységet képezhessenek, és ezt az egységet képesek legyenek meg is őrizni.

Pál apostol lelkipásztori útmutatásában (pásztori levelek) arra hívja fel Titust, hogy segítsen felvértezni az idősebbeket a helyes tanítás eszközével, hogy aztán ők maguk is alkalmasak legyenek a fiatalabb nemzedék tanítására (Titushoz 2:1-6). Az emberi társas viszonyokra vonatkozó ezen tanítás és tanácsadás alapja mindig a Szentírás igazsága, és örök érvényű mércéje kell legyen. A bibliai tanács különösen fontos a házasság előtt álló párok életében. Azon ismeretnek, melynek nem vagyunk birtokában, hasznát sem tudjuk venni. A felnőtt kor pedig messze nem azonos jelentésű a lelki és a szellemi érettség elérésével. Az egymással megbonthatatlan egységre lévő pár életére nézve kiemelt fontosságú, hogy tanításban részesülve azonosuljanak Isten a házasságról alkotott elveivel.

A Szentírás tanításának meginoghatatlan fundamentumán álló házassági előkészítő üléssorozat a férj és a feleség társas szerepeire és viszonyára-, valamint a jövőben megszületendő gyermekeikkel kialakítandó kapcsolat minőségére összpontosít (Efézusbeliekhez 5:22—6:4; Kolossébeliekhez 3:18–21). A házasság előtti tanácsadás kitűnő módja annak, hogy eloszlassuk a fejekben lévő tév- és álomképeket, hogy rámutassunk a világ és Isten értékrendje közötti éles különbségre, valamint hogy Isten rendeléseinek ismeretében — és azokkal azonosulva — célokat határozzunk meg házasságunkban. Kiemelt jelentőséggel bír az, hogy a tanácsadást vezető lelkipásztor, idősebb testvér (presbiter) vagy tanácsadó biztosan álljon az Ige talaján, helyesen forgassa Isten kétélű kardját, és nem utolsó sorban, hogy mindennek házassága és családi kapcsolatai is jó tanúságát adják (1 Timótheushoz 3:4–5; Titushoz 1:7). Fontos, hogy szívből engedelmeskedjen Isten Igéjének. Az ilyen tanácsadó mellébeszélés nélkül, jó lényeglátással, hitelesen képes közvetíteni Isten rendeléseit a házasulni kívánó pár felé.

A házassági felkészítő annak is egy kiváló fóruma, hogy olyan kérdéseket is felvessünk és tisztázzunk, melyre a pár esetleg még nem gondolt, így a gyermekek fegyelmezése, a pénzügyek kezelése, a háztartásbeli feladatok megosztása, az üdülések eltöltése és ehhez hasonló dolgok. A tanácsadó bölcsen vezetheti a házasulandó feleket annak a felismerésére és tudatosítására, hogy milyen jó példákat vegyenek át a szüleiktől, és melyek voltak azok a példák, melyeket helyes nem követni saját házasságukban.

A szilárd bibliai alapokon nyugvó házassági előkészítő tanácsadás döntő lehet abban, hogy a pár sikeresen kezeli-e majd a fellépő kihívásokat és nehézségeket, vagy pedig szélhányta emberi nézőpontokra és világi trendekre támaszkodva roskadoznak problémáik terhe alatt. A bölcsen előretekintő vőlegény és menyasszony azért veszt részt a házassági előkészítőn, mert párként arra törekszenek, hogy Isten örök rendjének megfelelően alakítsák ki házasságukat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért olyan fontos a házasság előtti tanácsadás igénybevétele?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries