settings icon
share icon
Kérdés

Mi a hatékony imádság kulcsa?

Válasz


Mindnyájan annyira szeretnénk, ha az imádságaink „hatékonyabbak" volnának, hogy amikor az imáink „eredményeire" koncentrálunk, szem elől tévesztjük, hogy milyen nagy kiváltság rejlik magában az imádkozás lehetőségében. Már csak az a tény, hogy a hozzánk hasonló emberek a világegyetem Teremtőjével beszélgethetnek, csodálatos. Ennél is lenyűgözőbb, hogy Ő nemcsak hall minket, hanem cselekszik is az adott ügyben! A hatékony imádsággal kapcsolatban elsősorban azt kell megértenünk, hogy Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak kereszthalált kellett elszenvednie azért, hogy egyáltalán megközelíthessük a kegyelem trónusát, hogy imádhassuk Istent, és imádkozhassunk (Zsidók 10:19-25).

Habár a Biblia sokat beszél arról, hogy miként mélyíthetjük el a kommunikációnkat a Teremtővel, a hatékony imádságnak inkább az imádkozó személyéhez van köze, semmint az imádság módjához. A Szentírás azt mondja: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének" (Jakab 5:16), „mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel" (1Péter 3:12, Zsoltárok 34:15), és az Úr „a becsületesek imádságát kedveli" (Példabeszédek 15:8). Az imádság mentette meg az igaz Dánielt az oroszlánok vermében (Dániel 6:11), és a pusztában Isten választott népe profitált abból, hogy Mózes igaz volt Isten előtt (2Mózes 16-17). A meddő Hanna állhatatos és alázatos imádságai eredményezték Sámuel próféta születését (1Sámuel 1:20), míg Pál apostol imái még a földet is megrengették (ApCsel 16:25-26). Világos, hogy Isten igaz gyermekeinek a szenvedélyes imái sok mindent elérnek (4Mózes 11:2).

Meg kell győződnünk arról, hogy az imáink összhangban vannak Isten akaratával. „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket" (1János 5:14-15). Isten akarata szerint kérni valamit lényegében azt jelenti, hogy azt kérjük, amit Ő akar, és ez az akarat a Szentírásban kerül kijelentésre. Ha nem tudjuk, hogy miért imádkozzunk, Pál emlékeztet arra, hogy Isten gyermekeiként hagyatkozhatunk a Szentlélek közbenjárására, hiszen Ő „Isten szerint jár közben a megszenteltekért" (Róma 8:27). Mivel Isten Lelke ismeri Isten gondolatait, a Lélek imádsága mindig összhangban van az Atya akaratával.

Ezen kívül a hívőknek „szüntelen" imádkozniuk kell (1Thesszalonika 5:17). A Lukács 18:1-ben például azt olvassuk, hogy kitartóan kell imádkoznunk és „nem szabad belefáradniuk". Amikor Isten elé tárjuk kéréseinket, hittel kell tennünk (Jakab 1:5, Márk 11:22-24, hálaadással (Filippi 4:6), megbocsátó lelkülettel (mások iránt; Márk 11:25), Krisztus nevében (János 14:13-14), és mint már fentebb említettük, a szívünknek rendben kell lennie Isten előtt (Jakab 5:16). A hitünk ereje, nem pedig az imádság hossza számít annak, akihez imádkozunk, ezért nincs szükség ékesszólásra vagy magas intelligenciára. Végső soron Isten ismeri a szükségleteinket még mielőtt feltárnánk azokat előtte (Máté 6:8).

Továbbá meg kell győződnünk arról, hogy amikor imádkozunk, nincs megvallatlan bűn a szívünkben, hiszen ez bizonyára akadályozná a hatékony imádságot. „hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg" (Ézsaiás 59:2, Zsoltárok 66:18). Szerencsére, „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól" (1János 1:9).

Egy másik akadály az Istennel való kommunikációban az, ha a kérések önző vágyakból és helytelen motivációból fakadnak. „Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni" (Jakab 4:3). Isten hívásának vagy tanácsának elutasítása (Példabeszédek 1:24-28), a bálványimádás (Jeremiás 11:11-14), vagy ha nem halljuk meg a szegények kiáltását (Példabeszédek 21:13) – ez mind akadályozzák a hatékony imaéletet.

A hatékony imádság egy módja annak, hogy a kapcsolatunkat erősítsük a mennyei Atyánkkal. Amikor tanulmányozzuk Isten igéjét és engedelmeskedünk neki, és az Ő kedvében igyekszünk járni, ugyanaz az Isten, aki Józsué imádságára megállította a napot (Józsué 10:12-13) arra hív, hogy bátran járuljunk a kegyelem trónja elé, és bizalommal kérjük, hogy árassza ki ránk kegyelmét és irgalmát, és segítsen meg minket a szükség idején (Zsidók 4:16).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a hatékony imádság kulcsa?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries