settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a halálközeli élményről?

Válasz


Halálközeli élménynek nevezzük azt a jelenséget, mikor egy adott személy a halál küszöbén állva (esetleg komoly fizikai traumát elszenvedve) szokatlan – testen kívüli – élményről számol be, melyben a menny vagy a pokol víziója tárul elé. Ezek a tapasztalások nem kifejezetten támaszthatóak alá konkrét igerészekkel. Sokan a Korinthusbeliekhez írott második levél 12:2-5 igehelyével igyekeznek bizonyítani a halálközeli élmények valósságát. Ehhez azonban eléggé szabadosan kell értelmeznünk a szóbanforgó passzust, továbbá el kell fogadnunk azt alapfeltételezést, mely szerint Pál apostol (már amennyiben az említett „ember" ő maga) mennyei víziója során halálközeli állapotban-, vagy teljesen halott volt. Ez azonban sehol sem áll a szövegben, mint ahogy Pál apostol és az említett „ember" sem tűnik azonosnak. Pál sokkal inkább egy olyan emberről számol be, akinek Isten mennyei látomást adott, nem pedig halálközeli élményben volt része.

Az elhangzottak alapján még nem zárható ki, hogy Isten halálközeli élményen keresztül — vagy attól teljesen függetlenül — betekintést adjon a mennyek országába. Azt azonban nem veszíthetjük szem elől, hogy a Szentírás teljes és lezárt kijelentés, így tehát a ma élő keresztény hívők számára a látomások már nem irányadó normaként szolgálnak.

Különösen nagy körültekintéssel kell eljárnunk az ilyen élmények megítélése során. Az összes ilyen megtapasztalás zsinórmértéke a Szentírás Igéje, vagyis azon szempont érvényesülése, hogy teljes fedésben állnak-e az Isten Szent Lelke által tollba mondott Igével. A Vádló sohasem alszik, és mindig készen áll az emberek gondolatainak elferdítésével megtéveszteni és félrevezetni másokat. „Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen" (2.Korinthusbeliekhez 11:14-15).

Mivel a Biblia nem mond semmit a halálközeli élmény jelenségéről-, és mivel a tudományos közösség sem volt képes azt hitelt érdemlően reprodukálni (tehát bizonyítani sem), így nem fogadhatjuk el a halálközeli beszámolókat annak, aminek sokszor kikiáltják azokat. Attól is tartózkodunk azonban, hogy minden halálközeli beszámolót hazugságnak-, a képzelet szüleményének vagy egyenesen a Sátántól valónak nyilvánítsunk. Bibliai értelemben azonban számos nagy kérdőjelet tehetünk az ilyen élmények mögé, ha azokat az Ige fényében vizsgáljuk. Ha egy ilyen megtapasztalás valóban Istentől származik, akkor az teljes és kifogástalan összhangban kell álljon az eddig kijelentett teljes Szentírással, továbbá az is szükségszerű, hogy Isten dicsőségét növelje az Úr Jézus Krisztus nevében.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a halálközeli élményről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries