settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a gyermekek jogairól?

Válasz


A huszadik századig keveset foglalkoztak a gyermekek jogainak fogalmával. A gyermekek alapvetően a szülők tulajdonát képezték, vagy bizonyos esetekben kis felnőtteknek tekintették őket, és gyárakba vagy gazdaságokba küldték őket dolgozni. 1924-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete elfogadta a Gyermekek jogairól szóló nyilatkozat nevű megállapodást, és azóta az UNICEF-hez hasonló világméretű szervezetek számos alkalommal megkísérelték már az egyes nemzetekbeli gyermekek jogainak meghatározását és védelmét.

A Bibliának nem sok mondanivalója van a gyermekek jogairól, ehelyett közvetlenül a szülőkhöz intézi a gyermekeik nevelésével kapcsolatos utasításokat. Az Efézusbeliekhez 6:4 igeverse kimondja: “Atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint”. Ebbe a parancsba számos gyermekjog van beágyazva, de a hangsúly nem a gyermeken, hanem a szülőn van. Isten gyermekeik nevelésére vonatkozóan is határozott parancsokat ad a szülőknek, és a szülőt vonja felelősségre azért, hogy ezeket a parancsokat betartassa (5.Mózes 6:1-2). Isten még akkor is elvárja a szülőktől, hogy azok akkor is szabjanak határokat, ha a gyermekeik már felnőttek, mikor ez a hatalmukban áll. Az 1.Sámuel 3:13-ban Isten azért dorgálta Éli papot, mert felnőtt fiai gonoszak voltak, és gúnyt űztek Isten házából. Éli minderről tudott, de mégsem fékezte meg őket.

Bár az az elképzelés, mely szerint a gyermekek jogai legálisan védett garanciát jelentenek, önmagában jól hangzik, a kimenetele mégis katasztrofális lehet. Ha a “gyermekek jogai” azon jogokat is magukban foglalják, hogy nem fegyelmezhetik őket, akkor a szégyen és a gyalázat már az ajtóban áll: “A vessző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját” (Példabeszédek 29:15). Sok gyermekjogi aktivista szeretné, ha ezek a jogok felülírnák a szülők azon jogát, hogy “a gyermeket arra az útra neveljék, amelyen járnia kell” (Példabeszédek 22:6). A legtöbb gyermekjogi nyilatkozat egyenesen lábbal tiporja az Istentől kapott szülői jogokat, továbbá sérti a szülők azon jogát, hogy saját belátásuk szerint fegyelmezzenek, a lelkiismereti szabadságuknak megfelelő vallási oktatásban részesítsék gyermekük, és úgy neveljék őket, ahogyan azt a gyermek számára ők tartják helyesnek.

Számos olyan eset létezik, amikor a bíróság egy kiskorú gyermek nevében marasztalta el és büntette a szülőket, csak mert azok nem támogatták azon gyermekük transzneművé operálását, a hormonterápiát vagy más csonkító beavatkozását, aki az önrendelkezés jogára hivatkozott. Bár minden emberi lénynek, mint Isten képmására teremtett személynek, meg kell hagyni a méltóságát és tiszteletben kell tartani (1.Mózes 1:27), a csak a gyermekekre vonatkozó különleges “jogokat” mégis óvatosan kell kezelni.

Különleges jogok helyett a gyermekek a Bibliában útmutatást kapnak. Isten azt parancsolja a gyermekeknek, hogy “tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked” (2.Mózes 20:12). Az Efézusbeliekhez írt levél 6:1 igeversében, valamint a Kolossébeliekhez 3:20-ban Isten ismét azt mondja a gyermekeknek, hogy engedelmeskedjenek szüleiknek az Úrban, mert ez a helyes. Azt külön ki kell emeljük, hogy a bántalmazás semmilyen neme nem szerepel egyetlen szentírási megbízásban sem, és a Szentírás nem is hagyja jóvá azt.

Maga Isten teremtette a családot, a gyermekeket pedig a szülőkre bízta – Ő tudja a legjobban, hogyan kell nevelni őket (Zsoltárok 127:3). Ha a gyermekeket engedelmes lélekre nevelik, és megtanítják őket szüleiket tisztelni, akkor jobb felnőttekké is válnak. Egyes szélsőséges körülményektől eltekintve mindig a szülőknek, nem pedig az államnak kell felelősséget vállalnia a gyermekekért. Isten a gyermeket az anyukájának és az apukájának adta, nem pedig a kormánynak, függetlenül attól, hogy a törvényhozás mennyire jó szándékú.

A gyermekek általában még nem tudják, hogy mi a legjobb érdekük, vagy képtelenek azt választani. Nem mindig adott a szülő lehetőségei között, hogy ezeket a “jogokat” biztosítsa gyermekének. Az adott gyermekjogi dokumentumtól függően a gyermekek olyan “jogokat” is kaphatnak, amelyek teljesülése egyszerűen nem lehetséges. Lehet például, hogy egy szudáni özvegy, aki elvesztette otthonát a terroristák miatt, nem tudja biztosítani gyermekei számára a kiegyensúlyozott étkezéshez és kényelmes elhelyezéshez való “jogukat”. Vajon akkor azzal megszegi a törvényt, ha kenyérhéjat ad nekik, miközben a döngölt padlón alszanak? Milyen messzire megy ezeknek a gyermekjogi törvényeknek a betartatása? Ezek olyan kérdések, amelyeket érdemes komolyan megfontolni, amikor olyan jogszabályokat próbálunk kidolgozni, amelyek a szülők figyelembevétele nélkül minden gyermeknek garantálnak bizonyos jogokat. Úgy tűnik, hogy a Biblia nem támogatja az ilyen jogszabályokat, ehelyett viszont azt tanácsolja minden anyának és apának, hogy vegye komolyan szülői felelősségét, mivel Isten őt vonja felelősségre gyermekei jólétéért.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a gyermekek jogairól?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries