settings icon
share icon
Kérdés

Képes Isten megtörni a generációs bűnök ördögi körét?

Válasz


Az Úr önnön képmása gyönyörű kiterjesztéseként teremtette a családot. Bukott világunkban sajnos bűnös természettel látjuk meg a napvilágot, és csak a Teremtőnk válthat meg minket. Természet szerinti állapotunk a legjobb esetben is önzőnek, a legrosszabb esetben pedig betegesnek nevezhető. A szellemi és testi működési zavarok természetesek számunkra. A generációs bűnök megtörésében ezért a Jézus általi megváltás a kulcs. Jézus megbocsátást, bűntől való megtisztulást és valódi, feltétel nélküli szeretetet kínál nekünk (1.János 1:9). Jézus erőt ad a követőinek arra, hogy úgy tudjanak szeretni, ahogyan ő szeret, olyan szeretetet, mely kegyelemmel és könyörülettel teljes. Ő a mi példaképünk abban, hogy hogyan kell szeretni – önmagunk világ által diktált “szeretete”, vagy az élvezetek szeretete ebbe viszont nem tartozik bele (János 13:34).

A Jeremiás próféta ihletett könyvének 32:18-as igeverse kimondja, hogy az előző nemzedék bűneinek következményei a következő nemzedékekre is kihatnak. A bűn romboló következményei magának a bűnt elkövető személynek és a környezetében élőknek is hasonlóan ártanak. Minden nemzedéknek megvan a választása, hogy hagyja-e, hogy a (bűnre való) természetes hajlama megismételje az ördögi kört, vagy pedig egy jobb utat keres. Gyakran előfordul, hogy az ember ki akar törni az ördögi körből, de nem tudja hogyan, ugyanis az a gondolkodásmód, amit neveltetése során átvett, gátlólag és zavarólag hat rá. Ráadásul mikor valaki úgy dönt, hogy a családi minták helyett Jézust követi, akkor a kör megtörése egész családokat szakíthat szét (lásd Lukács 12:51-53). A család egyes tagjai Krisztust választják, ezért pedig rokonaik megvetik, majd kivetik őket.

Még a családtagok ellenségeskedése nélkül is nagyon nehéz lehet felismerni és megtörni a családban fellelhető bűn-torzította gondolkodás és viselkedésmintákat. Az igazság az, hogy Jézus nélkül senki sem képes kitörni a bűn szorításából. Jézus nélkül az ember valójában nem ismerheti föl és nem is érti meg az emberi romlottság tényleges mélységét. A generációs bűn körforgásának megtörésében ezért a megváltás elfogadása az első lépés. Eztán, mikor a következő generáció színre lép, már arra kell törekednie a családnak, hogy a házasság, a szülői magatartás, és a keresztény életvitel bibliai modelljét kövesse, hogy ezáltal elhagyhassa a régi, pusztulásra vezető utakat, gondolkodás és cselekvésmódokat. Az Efézusbeliekhez írt levél 5:21 igerésze Isten arra vonatkozó útmutatását summázza, hogy az egyes családtagoknak hogyan kell viszonyulniuk egymáshoz: “Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.” Isten arra utasítja itt a családtagokat, hogy tiszteljék és szeressék egymást, és úgy gondoskodjanak egymás szükségleteiről, mint a sajátjaikról. Amikor a családtagok alávetik maguk Isten parancsának, a következmény a szeretetteljes kapcsolatokon keresztüli béke és beteljesedés lesz, vagyis pontosan az, ami Istennek mindig is szándéka volt.

Isten tökéletes családi rendszert teremtett, a bűn viszont kárt okozott abban. A szellemi gyümölcsöt termő család létrehozásának egyetlen módja az, hogy Krisztust követjük. Az a nemzedék, amelyik Jézus követését választja, a fájdalom ördögi köre helyett áldást hagy a következő nemzedékekre. Ezzel pedig valójában az áldás körforgását indítják be, nem pedig a hibás szellemi-lelki működés sormintáját folytatják. Isten egyik elve az, hogy azt aratjuk, amit vetünk (Galátziabeliekhez 6:7-9). Azon szülőknek, akik életük gyermekeik szeretetébe és szellemi nevelésébe fektetik be, gyermekei felnőttkorukra olyan emberek lesznek, akik Krisztussal járnak és boldogulnak az életben (Példabeszédek 22:6). Azok a gyerekek, akiket szeretnek és megbecsülnek, szüleiket is tisztelni fogják. Testi késztetéseink azonnali kielégítése és a felelőtlenség magvainak elvetése azonban bánat és szomorúság aratásába fog torkollni.

A múltbéli sérelmek okozta sebeket nehéz lehet kiheverni. Egyes híveknek nagy küzdelmeik vannak a generációs bűnökkel, különösen ha ők képviselik az első Krisztust követő generációt. Nehéz tisztelni azokat, akik megsebeztek minket, de vágyainkat gyermekeink javára feláldozni sem mindig könnyű. Gyakran még mindig a régi gondolkodási minták és hiedelmek homályosítják el az ítélőképességet. A természet szerinti büszkeségünk és önző világnézetünk orv hamisságai ellen a legnagyobb fegyverünk maga a Biblia. A Biblia valósággal átformálja gondolkodásunkat. A Bibliában található tények ismerete persze nem azonos azzal, hogy megadjunk magunkat a Biblia igazságainak. A győzelem a Jézussal való kapcsolat keresésén és önmagunk vizsgálatán keresztül köszönt be. Ez utóbbi azért is olyan szükséges, hogy Isten előtt vallást tehessünk életünk mindazon mozzanatáról és területéről, amelyek terén feloldozásra szorulunk.

Jézus ma is azt mondja követőinek, hogy tagadják meg önmagukat, és Őérte éljenek (Máté 16:24-25). Ez azt jelenti, hogy többé már nem a mi akaratunknak és kedvtelésünknek fogunk élni, hanem azért, ami Jézusnak tetszik. Jézus minden egyes követőjének bölcsességet ad arra, hogy minden döntésükben Neki tudjanak engedelmeskedni (Lukács 1:17; Jakab 1:5; 3:17). Ha Krisztust követjük, végül minden a javunkra fordul majd (Rómabeliekhez 8:28). A Krisztussal való kapcsolatunk eredményeként már most Isten fiaihoz és leányaihoz méltó magaviseletünk lehet (Rómabeliekhez 12:2; 2.Korinthusbeliekhez 6:17-18). Az igazi családunk immáron Krisztus teste, Isten pedig mennyei Atyánkká válik. A Krisztus követésére vonatkozó döntésünk maga a legnagyobb ajándék, amit az utánunk következő nemzedékeknek adhatunk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Képes Isten megtörni a generációs bűnök ördögi körét?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries