settings icon
share icon
Kérdés

A mennyben fizikai testünk lesz?

Válasz


Annak ellenére, hogy Biblia viszonylag keveset árul el arról, hogy pontosan milyen lesz a menny, nagyon úgy tűnik, hogy fizikai testtel fogunk rendelkezni, még ha ez a test nem is olyan értelemben lesz fizikai, mint a mai testünk. A Korinthusbeliekhez írt első levél 15:52-ben az áll, hogy „a halottak feltámadnak romolhatatlanságban". Az előző versben pedig azt láthatjuk, hogy bár mindannyian nem ízleljük meg a testi halált, „de mindnyájan elváltozunk az Úr Jézus Krisztus második eljövetelekor." Jézus Krisztus a „zsengéje", vagyis a legelsője azoknak, akik meghaltak (1.Korinthusbeliekhez 15:20, 23). Ez azt jelenti, hogy feltámadásában Ő maga a követendő példa, Ő megy legelöl. A Korinthusbeliekhez írt első levél 15:42-es igerésze azt mondja, hogy a test „elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban." A hívők feltámadásának mintegy előképeként egyes halottak feltámadtak közvetlenül Jézus Krisztus halála után, mint ahogyan azt a Máté 27:52-ben láthatjuk: „És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada." János evangéliumának 20:27 igehelyén pedig feljegyeztetett, hogy Tamás apostol kétkedésére adott válaszként Jézus felszólította őt, hogy érintse meg testének sebeit, amit az apostol meg is tett. Ebből is látszik, hogy Jézusnak fizikailag tapintható, szilárd feltámadás utáni teste volt.

A fentik szerint azt várhatjuk, hogy minden hívő ember feltámadás utáni teste olyan lesz, mint Krisztusé. Micsoda örömteli igazság ez, valós jó hír! Bár a Biblia erről konkrétan nem beszél, de nagyon úgy tűnik, hogy enni is képesek leszünk, hiszen Jézus is evett tanítványaival feltámadása után.

János apostol a Mennyei Jelenésekről való könyvének 22:2 igehelyén ezt a látomást osztja meg velünk az a mennyek örök országról: „... És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; ..." Ebben az igerészben a Mózes első könyvének harmadik fejezetében található tiltás feloldását és az átok visszafordítását is felfedezhetjük. Akkor és ott Ádám, és személyében az egész emberiség, elveszítette hozzáférését az élet fájához.

Ezenfelül úgy tűnik, hogy éhség sem lesz már. Ézsaiás próféta könyvének 49:10-es részében azt olvashatjuk, hogy a Messiás (felkent) ezer éves országlása során nem lesz sem éhség, sem szomjazás. Itt persze még halandó (bár sok száz évig fiatalos testben élő) emberek népesítik be a földet. Tehát ha Szentírás egyszer azt mondja, hogy ezek az emberek sem fognak éhezni és szomjazni a földön, akkor mennyivel inkább igaz ez a megdicsőült testben élő szentekre a mennyben. (lásd még Jelenések 7:14-16).

A Biblia legkorábbi könyvében Jób azt írja, hogy még messze teste halála után is élő reménysége van: „s ha ez a bőröm lefoszlik is, TESTEMBEN LÁTOM MEG ISTENT (Jób 19:26 — kiemelve). Tehát nem elképzelhetetlen, hogy testünk egyfajta megdicsőült test lesz majd. De legyen testünk bármilyen is, jól tudjuk, hogy Isten szent jelenlétében mindnyájan hibátlanná, bűntelenné és tökéletessé fogunk válni.

EnglishVissza a magyar oldalra

A mennyben fizikai testünk lesz?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries