settings icon
share icon
Kérdés

Helytelen az a gyakorlat, mikor a férj és a feleség különböző gyülekezeteket látogatnak?

Válasz


Az, hogy a férj és a feleség különböző gyülekezeteket látogatnak egy sokkal sűrűbben előforduló élethelyzet, mint azt elsőre gondolnánk. Ezen házastársak gyermekei a két gyülekezet között sodródnak, ami némileg szakadáshoz vezet a családon belül is. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk ezen gyakorlat helyességét illetve helytelenségét, először az Isten akarata szerint való házasság intézményét kell közelebbről megvizsgálnunk.

Mózes első könyvének 2:24 igehelyén az áll, hogy a férfi és a nő Isten szemében a házasság intézményén belül egy testté válik. Tehát már nem két különálló emberről van szó, akik külön-külön a saját fejük után mennek. A házasság különleges egysége szent. Ezenfelül a házasság Jézus Krisztus és testének, azaz az egyház (hívők szellemi gyülekezete minden felekezetből) örök frigyének szellemi előképe, amint azt az Efézusbeliekhez írt levél 5:31-32 igerészben világosan láthatjuk. A férj és feleség közötti házassági kötelék azt a szövetséget szimbolizálja, amely az Úr Jézus Krisztus és a saját vérén megváltott követői között jött létre. Jézus szövetsége örök érvényű és szent, csak úgy mint a házasság is egy szent és töretlen egység kell legyen. A házasfelek közössége egészen a teljes szellemi egység eléréséig kell vezessen, amelyen belül a házastársak egyetértésben kell legyenek a Szentírás tanításának olyan alapvető elemeit illetően, mint Isten és Jézus Krisztus személye, az ember eredendően bűnös természete és Isten megváltása, a menny és a pokol mibenléte. A Szent Lélek által kimunkált közös felfogás, olyan módon egyesít férjet és feleséget, ami semmilyen más személyközi kapcsolatban sem található meg földi világunkban.

Míg a házastársak eltérő véleményen lehetnek a vasárnapi iskolát-, a dicsőítő énekeket-, és a prédikáció stílusát illetően, addig ezen dolgok egyike sem bír olyan jelentőséggel, hogy a családot ketté kéne szakítani az eltérő ízlések törésvonala mentén. Amennyiben a felek által preferált két különböző gyülekezet mindegyike a Szentírás meginoghatatlan alapján nyugszik, és mindkettőben Jézus Krisztus dicsőítése áll a középpontban, akkor nincsen valós ok arra, hogy az egyik vagy másik házasfél miért ne szoríthatná személyes preferenciáit egy kicsit háttérbe, hogy ezzel a döntésével házastársa irányába hajoljon. Az is gyümölcsöző lehet, ha a házaspár együtt keres olyan gyülekezetet, ahol Isten Igéje az egyetlen és kizárólagos alap minden szellemi és gyakorlati kérdésben, ahol az egész család meghallhatja és megtanulhatja továbbadni Jézus Krisztus igaz evangéliumának örömhírét, és ahol az egész család élvezheti más hasonló gondolkodású emberek közösségét. A gyülekezet kiválasztásának végső döntésének felelőssége a férj vállain nyugszik, hiszen ő a család szellemi vezetője. A bölcs férj azonban nemcsak kikéri felesége véleményét, hanem azt imában is viszi Isten elé, mielőtt e döntést meghozná.

Mikor az egyik házas fél római katolikus vallásban nevelkedett, és a másik a protestáns hitet vallja, akkor sajnos könnyen fennáll a veszélye, hogy ez a megosztottság kialakulhat a családban is. Mivel a feljebb említett szellemi egység alapvető pontjai ebben az esetben nem találkoznak a két oldalon, talán az lett volna a legjobb, ha ez a házasság meg sem köttetik. A témába való további betekintésért lásd angol nyelvű szócikkünket: „Should Christians of different denominations date or marry?". Ha a házasság már fennáll, akkor a pár jól teszi, ha Isten segítségét kérve tudatosan törekszik a szellemi egység elérésére. Eltérő dogmatikus háttérrel rendelkező emberek számára sokszor igen nehéznek tűnhet a béke elérése és a béke követése, azonban Istennél minden lehetséges. Az olyan helyzetben lévő házaspárok, ahol valamelyik házas fél elképzelései minden bibliai alapot nélkülöznek, eleinte talán rákényszerülnek, hogy különböző Istentiszteleteket látogassanak, különösen ha mindkét házas fél Biblia-mentesnek tartja házastársa felfogását. Az ilyen helyzetben azonban mindkét házas félnek imádkoznia kell, hogy Isten felnyissa szemüket az igazságra, és hogy ezáltal a szellemi egység létrejöhessen közöttük.

A hittételbeli ellentéteket fel kell oldani, mielőtt a család igazi egysége helyreállhatna. A különböző gyülekezetekbe járó házaspároknak a Szentírás fényében kell vizsgálniuk mindent, amit eddig tanultak, és készen kell álljanak minden olyan eddigi meggyőződésük elvetésére, melyek ellentmondanak a Bibliának. A Biblia ebben a kérdésben is megmutatja a helyes utat: „Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok" (1. Thesszalonikabeliekhez 5:21).

EnglishVissza a magyar oldalra

Helytelen az a gyakorlat, mikor a férj és a feleség különböző gyülekezeteket látogatnak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries