settings icon
share icon
Kérdés

Miben különbözik majd feltámadott testünk jelenlegi földi testünktől?

Válasz


Pál apostol a Korinthusbeliekhez írt első levelében a földi-, és a feltámadás utáni megdicsőült testünk közötti óriási különbséget taglalja (1.Korinthusbeliekhez 15:35-37). Mikor földi testüket égi testünk dicsőségével állítja szembe a következőket szólja: „Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test" (1.Korinthusbeliekhez 15:42-44 kiemelve). Röviden összefoglalva tehát feltámasztott testünk szellemi, romolhatatlan, erőben és dicsőségben tündököl.

Az első Ádám által fizikai testünket kaptuk, mely tökéletesen alkalmas a földi életre. Ez a test azonban a bűneset következtében romolhatóvá és halandóvá vált. Az engedetlenség bűne által az emberiség megtapasztalta a halált. Az öregedés, testünk fokozatos szétesése, mely végül a halálba torkollik, mindannyiunkra kihat. „Mert por vagy te és ismét porrá leszesz" (1.Mózes 3:19; Prédikátor 3:20). A megdicsőült feltámadt testünk azonban már „romolhatatlanságban" lesz feltámasztva. Ezekben a testben soha nem leszünk már kitéve a betegségnek, a folyamatos öregedésnek, a fizikai romlásnak, éppúgy mint a halálnak sem. „Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik... akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra" (1.Korinthusbeliekhez 15:54).

Az eredendő bűn következményeként testünk „gyalázatosságban" vettetett el. Eredeti állapotunk tökéletes, hiszen Isten képére formáltattunk (1.Mózes 1:27), a bűn által azonban betört a gyalázat is földi életünkbe. Minden hívőnek Istentől kapott ígérete van arra, hogy maradandó teste egy napon megint régi pompájában fénylik majd. Az új megdicsőült testünk, egyszer és mindekorra megszabadítva a bűn korlátaitól, az egész örökkévalóságon át tökéletesen alkalmas lesz a Teremtőjének tetsző istentiszteletre.

Jelenlegi testünk sajátja a gyengeség és a erőtlenség. Földi „sátrunk", mely a Szent Lélek tevékenysége által templommá nőhet, nem csak tagadhatatlanul törékeny, de tehetetlen is az emberiséget pusztító betegségek egész sorával szemben. Ez a test könnyebben enged a kísértésnek is, így könnyen bűnre csábul. Egy napon aztán, mikor testünk erőben és dicsőségben szilárdíttatik meg, már nem leszünk szenvedő alanyai annak a tökéletlenségnek és törékenységnek, melyek ma még áthatják fizikai életünk minden zugát.

Feltámadt testünk szellemi természetű lesz. Bár természet szerinti testünk jól alkalmas az evilági életre, sajnos kizárólag a létezés ezen síkjára korlátoz bennünket. „Test és vér nem örökölheti Isten országát" (1.Korinthusbeliekhez 15:50). A feltámadás után már „szellemi testtel" fogunk rendelkezni, mely tökéletesen alkalmas lesz a mennyei életre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag szellemként létezünk majd, hiszen a szellemnek nincsen fizikai kiterjedése, azaz teste. Sokkal inkább arról van szó, hogy a megdicsőült testünknek már nem lesz szüksége fizikai jellegű ellátásra és nem függ majd a ma még szükséges életfenntartási mechanizmusoktól sem.

Jézus Krisztus feltámadása utáni testi megjelenéseit felidézve egy rövid bepillantást nyerhetünk abba, hogy milyen is lesz megdicsőült testünk. Az Úr teste magán viselte még a sebe(in)ket, tanítványai meg is tudták érinteni Őt, azonban már különösebb erőfeszítés nélkül képes volt a tér és az idő korlátait átugrani, amint azt spontán megjelenései is igazolják. Képes volt falakon és zárt ajtókon átmenni, azonban éppígy képes volt együtt ülvén beszélgetni és enni követőivel. A Szentírás tudtunkra hozza, hogy „nyomorúságos" testünk hasonló lesz az Ő „dicsőséges testéhez" (Filippibeliekhez 3:21). A bűn pusztítása nyomán megjelenő testi korlátaink, melyek ma még útját állják annak, hogy teljességben szolgáljuk Istent földi létünk során, örökre el lesznek törölve. Felszabadulva hát, teljes szívvel és lélekkel, minden erőnkkel, és minden akaratunkkal képesek leszünk Őt szolgálni és dicsőíteni az egész örökkévalóságban.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miben különbözik majd feltámadott testünk jelenlegi földi testünktől?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries