settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a fehér mágiáról?

Válasz


A fekete mágiával szemben, mely gonosz szellemi lények erejét hasznosítja céljaira, a fehér mágia állítólag jó természetű. A fehér és a fekete mágia mibenlétét illetően sok eltérő nézet létezik, melyek közül a két szélsőséges megközelítés valahogy így hangzik: az egyik felfogás szerint a kettő egymással teljesen azonos, míg a másik szerint semmi közös nincsen bennük. A különbség állítólag szándékait és célját illetően is jól tapintható. A Biblia nem tesz különbséget jó és rossz varázslás között, tanítása szerint a varázslás csak varázslás. A Szentírás nem különbözteti meg a varázslást aszerint, hogy jó vagy rossz célok motiválják, hanem teljesen elveti és megtiltja azt, mivel ez a gyakorlat nem Istenhez-, hanem más forráshoz folyamodik támogatásért.

A fehér mágia (egyes csoportok Wiccanak is nevezik) gyakorlói, a Teremtő helyett a teremtett világot dicsőítik. Ha név szerint nem is konkrétan az ördöghöz vagy gonosz szellemekhez folyamodnak, de sokszor a földanyához-, angyalokhoz-, vagy különböző természeti elemekhez fohászkodnak világi befolyásért. A Wicca központi elve az, hogy „ha nem okoz semmi ártalmat, akkor tedd csak meg kedved szerint!". Sokan, akik csak felületesen foglalkoztak a Wiccával, hamisan wiccásnak nevezik magukat, attól függetlenül, hogy valóban azok-e vagy sem. A Wicca eléggé nehezen körülhatárolható, számos irányzattal rendelkezik és eltérő teológiai megközelítések tarkítják. Vannak azonban bizonyos hiedelmek, praktikák, és hagyományok, melyek a fehér mágiát űző embereket egyértelműen a Wiccához kötik.

Függetlenül attól, hogy az ember célja az, hogy a földanyát, angyalokat vagy a természeti elemeket tisztelje, és kizárólag jó szándékok vezérlik is, az igazság az, hogy lényegében semmi különbség nincsen a fehér és a fekete mágia között, mivel mindkét irányzat Isten helyett valami/valaki mást tisztel. Még belegondolni is ijesztő, hogy mind a fekete-, és a fehér mágia gyakorlói tudtukon kívül ugyanahhoz az istenséghez imádkoznak és esedeznek, aki nem más, mint Sátán.

A varázslás, a boszorkányság, a mágia az egész Szentíráson keresztül – így az Ó- és Újszövetségben is– Isten rendeléseinek megszegését jelentik, így Isten ítéletét vonják maguk után (V.Mózes 18:10-16;III.Mózes 19:26, 31,20:27; Apostolok Cselekedetei 13:8-10). A fáraó varázslói igyekeztek lemásolni Isten csodáit, melyeket Mózesen és Áronon keresztül vitt végbe. A Szentírásban azt találjuk, hogy a varázslók „titkos mesterségük" vetették latba, ami olyan okkult (a szó jelentése: rejtett, titkos) praktikákat jelent, melyek segítségével a boszorkányok és varázslók világi törekvéseik érvényesítésére törekszenek. Ezek a praktikák – a teljesség igénye nélkül– a következők: megigézés (varázsige ráolvasása), kötések, bűbáj különböző formái, amulettek és más varázseszközök rituális használata. Pál apostol erősen meg is intette Elimást, az ördöngős (démoni megszállás alatt lévő) varázslót, mikor „minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi"-nek nevezte, aki „minden igazságnak ellensége", és aki nem hagyja abba „az Úrnak igaz útait elfordítani" (Apostolok Cselekedetei 13:10). Az egész Szentíráson keresztül egyetlen példa sincsen arra, hogy egy varázsló jó színben tűnt volna fel. Isten kivétel nélkül minden varázslást élesen elítél, és minden varázslót is, aki ezekben foglalatoskodik.

A Szentírás tudtunkra adja, hogy Isten egyenesen megveti a varázslás minden formáját. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert a varázslás nem Istentől származik. Sátán megtéveszti és félrevezeti az embereket azzal a hittel, hogy a fehér mágia igenis jó természetű. Erre azért képes, mert a fény angyalaként állítja be magát (2.Korinthusbeliekhez 11:14). Teszi mindezt egyedül azzal a vággyal és céllal, hogy annyi emberi lelket ejtsen halálos csapdába, amennyit csak lehetséges. A Szentírás újra és újra óv az ördögtől és rámutat gonosz trükkjeire. „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (1.Péter 5:8).

"A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén" (1.Timótheushoz 4:1). Az igazi szellemi erő kizárólagos forrása az Atya Isten. A Tőle kapott erő, melyet Jézus Krisztussal való élő kapcsolatunkból merítünk, segít megállnunk a világban. Nagy szellemi erő származik abból is, hogy a Szent Lélek Isten a hívő ember szívének templomában lakik.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a fehér mágiáról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries