settings icon
share icon
Kérdés

Helytelen extrém sportokban részt venni?

Válasz


Tulajdonképpen minden sport lehet extrém sport, attól függően, hogy hogyan űzik azt. Az extrém sport kifejezésének hallatán a legtöbben azonban olyan sporttevékenységre gondolnak, amely eredendően magas fokú veszélyeket hordoz magában. Ahhoz, hogy valaki extrém sportokat űzzön, először is az adott sportág beható gyakorlati ismeretére van szüksége, valamint egy nagy adag bátorságra. Az extrém sporttal járó fizikai és mentális felfokozottság persze plusz veszélyeket is rejt a résztvevő számára. A népszerű extrém sportok közé tartozik az ejtőernyőzés és a skydiving, a hegymászás, a parkour/free running, a bungee jumping, a mountain bike-ozás, a wakeboarding, és a bázisugrás.

A Bibliában nem találunk világos és egyértelmű választ az extrém sportok kapcsán felmerülő kérdésekre. Talán erkölcstelen volna ejtőernyőt felcsatolva leugrani egy épületről? Nem, nem az. Létezik olyan bibliai parancsolat, ami az ellen szólna, hogy a kaszkadőr a motoros ugratás közben egy lazy boy-t, vagy egy heel klickert bemutasson? Ilyen parancsolat nyilván nincsen. Így tehát azt mondhatjuk, hogy bibliai nézőpontból semmi olyasmit nem tudunk felhozni, ami az extrém sportok ellen szólna. Hogy részt veszünk-e valamilyen extrém sportban az első sorban személyes indíttatásunk-, lelkiismeretünk, és bátorságunk mértékének függvénye.

Mielőtt azonban már hónod alá is csapnád a szerkód, és indulnál is egy kis rideg vulkánszörfre, érdemes egy pár bibliai vezérelvet megszívlelned. Lássunk ezek közül egy párat:

Engedelmeskednünk kell az adott ország törvényeinek (Rómabeliekhez 13:1-2). Ha az általunk választott extrém sport megkívánja, hogy szabályt szegjünk, vagy törvényt sértsünk, akkor valószínűleg jobb, ha más hobbit keresünk magunknak. A bázisugrás (magas épületekről-, vagy más magas szerkezetekről való ejtőernyős ugrás) például a legtöbb városban illegális, így az ugrók törvénysértést valósítanak meg. A keresztény hívő inkább a törvénytisztelő magatartásáról legyen ismert, mintsem az effajta törvényellenes „hőstettekről". Mielőtt tehát extrém sportra adnánk fejünket, győződjünk meg arról, hogy amit teszünk, valóban legális-e.

Arra lettünk elhívva, hogy gondozói és hű sáfárai legyünk mindannak, amit Isten nekünk adott. Isten egyik ilyen ajándéka, maga a földi testünk. A Korinthusbeliekhez írt első levél 6:19-20 igerészben ez áll: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi." Mielőtt tehát extrém sportolásba kezdünk, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ezzel a dologgal tényleg Istent dicsőitjük testünkben?

Arra is elhívásunk van, hogy Isten munkatársaként az evangélium örömhírét terjesszük szerte e világon (Máté 28:19-20). Mielőtt tehát feliratkoznánk az X Games-re, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ez a sporttalálkozó tényleg az evangélium terjedését szolgálja-e, vagy sem. (Nem zárhatjuk ki azonban annak a lehetőségét sem, hogy Isten vég nélküli bölcsességében úgy döntött, hogy az extrém-sportolókat éppen megtért extrém-sportolókon keresztül fogja elérni.)

Minden tettünkkel Isten dicsőégének öregbítésére kell törekednünk. „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek" (1.Korinthusbeliekhez 10:31). Az alázat legalább ennyire kívánatos krisztusi tulajdonság: „Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket (Jakab 4:10). Sokszor úgy tűnik, hogy az extrém-sportolók — Isten dicsőítésével szemben — saját személyüket és eredményeiket magasztalják. Mielőtt tehát felöltenénk az ugróruhát, és levetnénk magunkat a hegy ormáról, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ezt a saját dicsőségünkért, vagy Isten dicsőségéért tesszük?

Az extrém sportok persze nem mindenki számára vonzóak. Szép számmal vannak olyan emberek is, akik nem hajlandóak életüket kockáztatni a nagyobb adrenalin-löketért, mint ahogyan olyanok is vannak, akik az extrém sportot bolondságnak és szükségtelen kockázatnak tekintik. Akadnak azonban olyan keresztény sportolók is, akik képesek teljes alázatban maradva Istennek adni minden dicsőséget, és az Ő nevét magasztalni az extrém sportokon keresztül is. Az extrém sportokban való részvételük által hitük erejét példázzák, és más extrém-sportolónak is tanúságot tesznek Jézus Krisztus megváltó szeretetéről.

EnglishVissza a magyar oldalra

Helytelen extrém sportokban részt venni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries