settings icon
share icon
Kérdés

Mi az az eredendő bűn?

Válasz


Az „eredendő bűn” kifejezés Ádám bűnére utal, aki engedetlen volt Istennek, és evett a jó és a rossz tudásának fájáról, valamint arra, hogy Ádám bűne az egész emberi fajra kihatott. Az eredendő bűn tulajdonképpen „az a bűn, amelyet Isten szemében mindnyájan magunkban hordozunk Ádám Édenkertben elkövetett bűne közvetlen következményeképpen.” Az eredendő bűn tana alapvetően arról szól, hogy milyen kihatással van Ádám bűne a természetünkre és Isten előtti megítélésünkre már azelőtt is, hogy – egy bizonyos életkort elérve – tudatosan is vétkezhetnénk. Három fő nézet létezik ezzel kapcsolatban.

Pelágianizmus: E nézet szerint Ádám bűne semmilyen hatással nem volt utódai lelkére azt leszámítva, hogy rossz példát mutatott, s leszármazottai e rossz példát követve adták maguk is bűnre a fejüket. A pelágiánizmus azt tanítja, hogy az embernek csupán el kell határoznia magát, és felhagyhat a bűnök elkövetésével. Ez a tanítás szöges ellentétben áll számos arról szóló bibliaverssel, hogy az ember reménytelenül a bűnök foglya (hacsak Isten meg nem szabadítja), és hogy jó cselekedeteivel nem érdemelheti ki Isten jóindulatát (Ef 2:1-2; Mt 15:18-19; Róm 7:23; Zsid 6:1; 9:14).

Arminiánizmus: Az arminiánus szemlélet képviselői úgy hiszik, hogy Ádám bűne miatt az egész emberiség örökölte a bűnre való hajlamot, amit gyakran „bűnös természetként” is emlegetnek. Ez a bűnös természet késztet bennünket a bűnök elkövetésére, hasonlóan ahhoz, ahogy egy macska természeténél fogva nyávog. E nézet szerint az ember nem tud a maga erejéből felhagyni a bűnökkel, ezért Isten minden embernek „általános kegyelmet” ad ahhoz, hogy erre képes legyen. Ez az úgynevezett megelőlegező vagy előrehozott kegyelem. Az arminiánus szemlélet szerint csak a magunk bűnéért tartozunk felelősséggel, Ádám bűnéért azonban nem. Ez a tanítás ellentmond annak a ténynek, hogy Ádám bűnének büntetése (ti. a halál) minden embert utolér, még ha nem is vétkezett mindenki Ádámhoz hasonló módon (1Kor 15:22; Róm 5:12-18). Azonkívül a megelőlegező vagy előrehozott kegyelemről sehol nem tanít a Biblia.

Kálvinizmus: A kálvinista tanítás szerint Ádám bűnei miatt nem csupán bűnös természetet hordozunk magunkban, hanem csakugyan bűnösök vagyunk, és valóban büntetést érdemlünk Isten szemében. Minthogy az eredendő bűn fogantatásunk pillanatától kezdve bennünk rejlik (Zsolt 51:5), olyannyira gonosz és bűnös természetet öröklünk, hogy Jeremiás ezt mondja az emberi szívről: „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!” (Jer 17:9) Isten nem csupán Ádámot találta vétkesnek a bűne miatt, hanem bűnössége és büntetése (halál) nekünk is osztályrészünk (Róm 5:12, 19). Két nézet létezik azzal kapcsolatban, hogy Isten vajon miért tulajdonítja nekünk Ádám bűnét. Az egyik nézet szerint az egész emberi faj ott volt Ádámban (Ádám magvában), ezért amikor Ádám vétkezett, mi is vétkeztünk benne. Ez a gondolkodás hasonló ahhoz a bibliai tanításhoz, hogy Ábrahámban Lévi (Ábrahám leszármazottja) is tizedet fizetett Melkisédeknek (1Móz 14:20; Zsid 7:4-9), noha csak évszázadokkal később született meg. A másik elképzelés szerint Ádám mindnyájunk képviseletében járt el, ezért az általa elkövetett bűn nekünk is felróható.

A kálvinizmus azt tanítja, hogy az ember a Szentlélek ereje nélkül képtelen győzni a bűn fölött, de csak akkor kerül birtokába ennek a hatalomnak, ha rábízza magát Krisztusra és elfogadja bűnei váltságául Krisztus kereszthalálát. Az eredendő bűn vonatkozásában a kálvinista szemlélet egyezik leginkább a Biblia tanításával, de vajon hogyan kérhet rajtunk számon olyan bűnt Isten, amit személy szerint el sem követtünk? Logikus magyarázatnak tűnhet, hogy akkor válunk felelőssé az eredendő bűnért, amikor úgy döntünk, hogy elfogadjuk és követjük bűnös természetünket. Minden ember életében elérkezik az a pont, amikor tudatára ébred saját bűnös természetének. Ekkor kellene rá nemet mondania, és megtérnie belőle. Ehelyett mindannyian „jóváhagyjuk”, azaz lényegében jónak ítéljük bűnös természetünket, s ezzel egyetértésünket fejezzük ki Ádám és Éva engedetlenségével az Édenkertben. Így válunk mi is vétkessé az első emberpár bűnében anélkül, hogy magunk is elkövetnénk azt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az az eredendő bűn?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries